Defibrillator mixtri bil-flus tal-Club

MatthewJuve News Leave a Comment

Dan huwa ritratt li baghtli issa Ciro Ferrara tal-prezentazzjoni ta’ Defibrillator li inxtara ghal skola tat-tfal mill-flus li gew ipprezentati lil Ciro meta zar il-klabb taghna. Kif qeghdin taraw apparti li ferrahna lil membri taghna ferrahna ukoll lil haddiehor. Dah huwa il Juventus Club Vero Amore Malta .. Klabb li ma jghamel ebda gwadan personali izda jahdem bi shih al membri tiejew sabiex dejjem ikollom l’ahjar u ihosshuwom kburin.

Idhlu membri ISSA halli tkunu parti min aktar sorprizi li ghadna ippjanati ghalikom fi xhur li gejjin!

Grazzi u Nawguralkom

Joseph Fenech
President

Share with your Bianconeri friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email