Guestbook

Recent guestbook entries

 • Manwel Scerri (Pre …
  Il-kwestjoni ta' Alex Sandro jidher li hija waħda kontaggjuza għal players li jkunu għamlu isem matul l-istagun. Ezemp: Pogba, Cavani, Vidal, etc li meta jkollhom offerta sabiħa jitolbu li jinħallu mill-kuntratt. Fl'opinjoni umli tiegħi naħseb li wasal iz-zmien li l-UEFA u l-FIFA joħorgu direttevi li l-ewwelnett kuntratt ma jkunx itwal minn tliet snin u bl-ebda mod qabel dak il-perjodu il-player jew il-club ma jistghu jiksruh altrimenti jkun hemm penali skond il-ftehiem. Mhux sew li team li jkun qed jibni bazi fuq diversi players isib ruħhu imxekkel billi team ieħor joffri salarju akbar biex jilliska lill-player. U anki l-policy tal-Juve xejn ma togħgobni. Player li jkun ifirma kuntratt miegħek m'għandux ħabta u sabta jgħidlek irrid immur ma' dak jew dak it-team u tegħidlu 'la ma tridx toqgħod itlaq'. Hemm ir-regoli. Tiftakru x'kienu għamlu lil Jaquinta u lil Amauri li ma ridux jitilqu meta l-club ma kellhomx aktar bzonnhom u sabilhom team li jirdhom u kellhom raġun għax kienu ghadhom bil-kuntratt, hallewhom fuq il-bank bil-minimu tas-salarju. Hekk għnadhom jagħmlu wkoll ma' dawk li jridu jitilqu qabel il-kuntratt. Tħallihom fuq il-bank 'fuq il-minimu pay' kif jgħidu.
 • Manwel Scerri (Pre …
  Mhux aħjar jekk il Juve l-ewwel jakkwistaw winger tajjeb imbaghad ineħħu lil Cuadrado u mhux bil-kontra li qed jissemma li se jaghmlu. U fuq kollox, Cuadrado issa mhux tajjeb aktar wara li għamlu kuntrumbajsi sħaħ biex reġġħu ħaduh għal kollox mingħand Chelsea. Jien dawn il-buzulotti ma nifimhomx.
 • Alfred Pace
  meta nkun il-Club u gie li noqghod nargumenta dwar kemm il-Juve u l-Inter ma jingibux u jien nargumenta li ghalija ma nnizzilx lil Milan kwazi daqs l-Inter, ikun hemm min ma jaqbilx mieghi. Jghiduli ghax il-Milan hbieb mal-Juve!!
 • Darren Micallef
  Jiena nahseb li rridu naraw f'liema kuntest Dani Alves qal dak il-kliem. Jekk minhabba l-livell tal-football Taljan, huwa stat ta' fatt li biex tgholli l-livell trid thabbatha mal-ahjar allura nahseb li ma qal xejn hazin. Il-verita twegga' kultant.
 • Alfred Pace
  Jien ma nafx rajtux il filmat...kien qisu taht l-effett tax-xorb. Insomma jaf ukoll ikkwotawh barra mill-kuntest.
 • Stephen Saliba
  Jekk verament tkun verita li qal ghalhekk dani alves mhux denju izjed jilbes il-flokk tal-juve TAL-MISTHIJA
 • Manwel Scerri (Pre …
  Intervista li ħarġet minn qalb juventin. Alex wera biċ-ċar l-imħabba li dejjem kellu lejn il-kuluri Bianconeri għax bir-risposti tiegħu naqax dak kollu li jippossiedi teknikament u mentalment l-team Juventin għal finali tal-lejla. Il-body-language ta' Alex deher ċar li jinsab fl-ispirtu mal-players kollha tagħna għal lum u li bħalna jistenna li jerġa jifrah magħna bħal ma għamel 20 sena ilu fl-Olimpico ta' Ruma. Grande, grandissimo Capitano.
 • Manwel Scerri (Pre …
  Prosit ħbieb. Ringrazzjament lill-kollegi tagħna tal-Kumitat li ħadmu kemm felħu biexx zejnu l-premises tagħna għal din l-okkazzjoni speċjali tal-lejla. J'Alla llkoll nifirħu u niċċelebraw flimkien suċċess li ilna nistennew 20 sena.FORZA JUVE - Fino alla Fine.
 • John Azzopardi
  Dear Juventus Club, My compliments on your well organised website and information. I wish you every success. I must admit, I do follow football with lots of Juventini friends, who have introduced me to the club - but not as much as I follow sailing! However, I need your help. I have an obligation and I would like to inquire if I can get hold of four (4) tickets for the Champions League. This is serious, no bull. Strictly, but Strictly, Confidential! My lawyer's brother has had a brain tumor removed, and although he is currently stable, could be terminal! So, I would like to send them (the two brothers + two children), to watch the final! I have suggested, they vote early, since elections are imported for the lawyer. However, he is also willing to forfeit the elections to take his brother, to what could be his last match! Photos in his legal office show they have been before to a similar match. Can you help me? Your assistance very much appreciated. (Names withheld for the moment, but can supply if eventually required).
 • Patrick Louis Agiu …
  If you have tickets for Juve Real, please let me know.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *