Subscribe by post

“Nizzel kopja tal-membership form billi tikklikja fuq dan il-link:
2016-17 membership form

Il-hlas jista’ jsir fil-premises taghna fil-hinijiet ta’ ftuh. Il-hlas jista’ jsir ukoll bil-posta billi jintbaghat cekk pagabbli lil ‘Juventus Club Malta’ fl-indirizz:
Juventus Club Vero Amore (Malta 1975)
Triq Madre Maria Teresa Spinelli
Birkirkara.

Ic-cekk irid ikollu mieghu l-membership form mimlija bid-dettalji personali.