Sena oħra ta’ suċċess għall-website tagħna!

MatthewJuve News Leave a Comment

Bħalma nagħmlu kull sena fl-1 ta’ Jannar nixtiequ nwasslulkom ftit statistika marbuta ma’ kemm-il persuna żaret il-website tagħna matul is-sena ta’ qabel. Dan nagħmluh mhux biex niftaħru, imma biex nirringrazzjaw lill-komunità kbira ta’ persuni li żżur u tagħmel użu minn din il-website. Fil-perjodu 1 ta’ Jannar-31 ta’ Diċembru 2019 kellna 48,274 user differenti li daħal fil-website juventusclubmalta.com. B’kollox kellna 433,523 …

Qrajtuna kważi nofs miljun darba fl-ewwel sitt xhur tas-sena!

MatthewJuve News Leave a Comment

Intemmu l-ewwel sitt xhur tas-sena u jekk nagħtu ħarsa lejn l-istatistika ta’ kemm persuni żaru l-website tagħna nsibu li kellna żieda sostanzjali mis-sena li għaddiet. Fit-tabella t’hawn taħt issibu d-dettalji ta’ din l-istatistika:   1 ta’ Jannar -30 ta’ Ġunju 2017 1 ta’ Jannar -30 ta’ Ġunju 2016 Perċentwali ta’ żieda Sessjonijiet differenti 236,059 160,354 47.21% Users 36,708 31,443 16.74% …

4.7 miljun pageview f’ħames snin!

MatthewJuve News Leave a Comment

Illum nixtiequ nwasslulkom anki ftit statistika li tikkonċerna l-website tagħna matul dawn l-aħħar ħames snin. Fil-fatt għandna statistika kompleta ta’ kemm persuni żaru l-website tagħna mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2016 (statistika ta’ qabel m’għandniex). Is-sessjonijiet differenti f’dawn il-ħames snin kienu 1,516,221 minn 251,859 user differenti. Komplessivament il-pageviewx, jiġifieri l-artikli u l-informazzjoni li nqrat mill-website tagħna kienet tammonta …

Sena oħra rekord għall-website tal-Club tagħna. Grazzi!

MatthewJuve News Leave a Comment

Tingħalaq is-sena 2016 u bħal dejjem qed inwasslulkom ftit statistika marbuta man-numru ta’ persuni li żaru l-website tal-Club tagħna – www.juventusclubmalta.com. Komplessivament kellna 63,532 persuna differenti li żaret il-website għal total ta’ 352,968 sessjoni differenti u 761,707 pageviews. Dan kollu fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2016. Tajjeb ngħidu li kellna żidiet mis-sena ta’ qabel, kif qed inġibu fit-tabella …

Numri kbar għall-website tagħna!

MatthewJuve News Leave a Comment

Tingħalaq sena oħra u bħal dejjem hu perjodu fejn nagħtu titwila lura. Għall-website www.juventusclubmalta.com kienet sena mill-aqwa li rat żieda sostanzjali fil-viewership. It-tabella t’hawn taħt tqabbel l-istatistika tal-2015 ma’ dik tal-2014. 2015 2014 Żieda Sessjonijiet differenti 318,311 172,509 84.52% Users 70,250 25,367 176.93% Pageviews 724,785 623,436 16.26% Kif tistgħu taraw żdidna taħt kull aspett, xhieda li intom il-qarrejja għandkom tassew …

Sena ilu nidejna l-verżjoni l-ġdida tal-website tal-Club!

MatthewJuve News Leave a Comment

Bħal-lum sena ilu konna nidejna l-verżjoni l-ġdida tal-website tal-Club tagħna – www.juventusclubmalta.com – b’grafika kompletament ġdida u b’kontenut rinnovat. Bħalma dejjem għamilna u se nibqgħu nagħmlu, wassalnilkom kuljum minn din il-website l-informazzjoni u l-aħbarijiet dwar il-Club tagħna u t-tim Juventin. Grazzi mill-qalb li dawk kollu jsegwuna b’tant imħabba u attakkament. Biżżejjed ngħidu li f’din is-sena (17 ta’ Diċembru 2014 – …

Il-website tagħna segwita dejjem iktar!

MatthewJuve News 1 Comment

Ilbieraħ waslu fi tmiemhom l-ewwel sitt xhur tas-sena 2015. Se nagħtu ħarsa lejn l-istatistika li tikkonċerna kemm nies żaru l-website tagħna – www.juventusclubmalta.com. Fil-perjodu 1 ta’ Jannar – 30 ta’ Ġunju 2015 kellna 148,008 sessions minn 36,719 users differenti għal total ta’ 361,191 pageviews. It-tabella t’hawn taħt turina ż-żieda li kemm hemm fil-persuni li żaru l-website meta mqabbel mas-sena ta’ …

Il-website tagħna segwita ferm!

MatthewJuve News Leave a Comment

Intemm ukoll it-tielet xahar tas-sena u allura nixtiequ nwasslulkom ftit statistika dwar kemm-il persuna żaret il-website tagħna – www.juventusclubmalta.com. F’Marzu 2015 kellna 18,3521 sessjoni differenti minn 5,520 user differenti. It-total ta’ pageviews kien ta’ 47,325. Għal darb’oħra rridu ngħidu li kien hemm żieda sostanzjali mis-sena qabel: 2015 2014 Iż-żieda (%) Sessjonijiet 18,351 12,878 42.5% Users 5,520 2,638 109.25% Pageviews 47,325 …

Qbiżna l-100,000 pageview!

MatthewJuve News Leave a Comment

Għalaqna xahar ieħor tas-sena u nixtiequ nagħtu titwila lejn l-istatistika ta’ kemm persuni żaru l-website tagħna, www.Juventusclubmalta.com. B’kollox f’Frar 2015 kellna 17,561 sessjoni differenti minn 5,336 persuna differenti. L-ammont ta’ pageviews kien ta’ 48,671. Kellna żieda sew mis-sena li għaddiet: Frar 2015 Frar 2014 Perċentwali ta’ żieda Sessjonijiet 17,561 13,128 33.77% Users differenti 5,336 2,582 106.66% Pageviews 48,671 45,788 6.3% …

Ilbieraħ kellna rekord għall-website tagħna!

MatthewJuve News Leave a Comment

Ilbieraħ kellna rekord ta’ nies li żaru l-website tal-Club tagħnawww.juventusclubmalta.com. B’kollox kellna 1,392 sessions minn 894 persuna (users) differenti. It-total ta’ pageviews kien ta’ 4,147. Jekk inħarsu lejn l-aħħar tliet ijiem (mill-31 ta’ Jannar sat-2 ta’ Frar), kellna total ta’ 3,302 sessions minn 1,531 users differenti. Il-pageview kienu jammontaw għal 9,165. Grazzi mill-qalb talli ssegwuna b’tant passjoni u imħabba! Matthew …