Committee

Joseph Fenech
President u PRO
Joseph Shields
Segretarju Ġenerali
Emanuel Cassar
Teżorier u Viċi President
William Micallef
Segretarju Internazzjonali
Darren Micallef
Uffiċjal Tesseramenti, Assistent Segretarju u Assistent Segretarju Internazzjonali
Simon Vella
Direttur tal-Club
Pierre Bonavia
Assistent Direttur tal-Club u Direttur tal-Midja Soċjali
Mark Zammit
Direttur Loġistiku u ġbir ta' Fondi
Bryan Degabriele
Direttur Attivitajiet Soċjali
Zane Da Silva Pires
Disinji Grafiċi
Wayne Buttigieg
Assistent Segretarju