Committee

Joseph Fenech
President
Emanuel Cassar
Viċi President u Teżorier
Joseph Shields
Segretarju Generali
Darren Micallef
Assistent Segretarju u Uffiċjal Tesseramenti
William Micallef
Segretarju Internazzjonali
Benjamin Pule
Assistent Segretarju Internazzjonali u PRO
Simon Vella
Direttur tal-Club
Pierre Bonavia
Assistent Direttur tal-Club u Direttur Attivitajiet Sportivi
Bryan Degabriele
Assistent Direttur Attivitajiet Soċjali