Guestbook

Recent guestbook entries

 • Roderick
  Bidu gdid imma ghan nizla.Socjeta bla sinsla .Meta jkollok dawk players kollha neqsin ma jistax ikun li tibqa sieket daqs li kieku mhu qed jigri xejn.Povri ahna supporters .Gej stagun ta biki ghalina.
 • Manuel Scerri - Pr …
  Grazzi Pierre ghal dawk il ftit kummenti tieghek rigward l-anniversarju u l-memorja tal-kbir Capitano. Anki jien taeta' akbar minnek assistejt ghal din l-ahbar diretta fuq it=TV u tant hadtha bi kbira li l-ghada lanqas mort ghax-xoghol ghax ma stajtx norqod matul il lejl. Scirea kien u jibqu UNIKU. Emblema ta sportivita', gentlom u mahbub min kulhadd huma x'inhuma il kuluiri tat-team tieghu. Strieh fis-Sliem Gaetano. Dejjem f'qalbna.
 • Roderick
  Naqbel mieghek fdak li ktibt Pierre.Jien kelli 17 il sena u niftakar sewwa dak li kien gara.Scirea kien u jibqa gewwa qalbna ghal dejjem.Kultant toroq tal Mulej hadd ma jifimhom u kif jghidu twajjeb ikun iridu mieghu.
 • Roderick
  Jien fl opinjoni tieghi mhemmx dirigenti kapaci .Tlifna Marotta u morna bahar.Arrivabene lanqas fil Ferrari ma mar tajjeb ahseb kemm se jmur tajjeb fil futbol.Stagun imbarazzani se jkollna
 • Roderick
  Ronaldo kissirna ghax halliena fl ahhar hamest ijiem tal mercato. Issa difficli nsibu attakant ta kwalita u nispera li nirkupraw mill aktar fis.
 • Manuel Scerri - Pr …
  Mur arhom jahbtu ma' xulxin huma u diehlin fil-Contanassa. Hafjin it-tnjen Mendes u Raiola u bil-moixi gew. Tanto fumo niente arrosto jghid it-Taljan.
 • Roderick
  Dan xtahwid hu fadal biss sitt ijiem biex jalaq transfer market.Lil min ha jgibu jekk jitlaq Ronaldo .Zgur mhux gej xi stilla .Il Juve ghandhom isabbtu saqajhom u jsemmaw lehinhom mhux labqas stqarrija wahda ma hargu.Biex ha jikkompetu dan listagun.Tlifna Donnarumma biex qed nilabu bdak papru u issa anki Ronaldo ,biex issa jigi tlaqqit u rifjut ta haddiehor.
 • Roderick
  Diga qed nibku Donnarumma.Bdan limbarazz ma tantx ha nimxu quddiem.Lewwel zball diga qed narawh
 • Paul Baldacchino
  Waqt li nappogga dak kollhu li ktibt, in zid xi haga ohra li nahseb trid issir u tidherli qed issir. Din tirrigwardja is-sistema ta' loghob addotta fl-ahhar staguni. Niddependu wisq fuq sistema bazika difensiva. It-timijiet hekk imseja kbar fl-ewropa jibbazaw fuq loghob offensiv. Jekk inharsu fl- Italja, l-Atalanta huma ezempju car ta' loghob offensiv li ma jibza mill ebda team, u kienu ta' ezempju ghat timijiet l-0hra. Loghba tintrebah bil goals, u biex tiskorja trid li tattakka jekk jista jkun kontinwament. Kollox ma kollox nisperaw ghal stagun pozittiv. Grazzi.
 • Roderick
  Naqbel perfettament ma li ktibt Matthew.Prosit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *