Guestbook

Recent guestbook entries

 • Roderick
  Prosit,qatt ma nitghalmu imma Gosens ma dahluhx fit trattativi.Inkomplu nsahhu rivali.Zball iehor dan.
 • Sharon Darmanin
  Huwa bniedem uniku kif kont narah fil ground jilghad kien jibrilla mahbub min nies dejjem kien saqajh ma l art kulhadd jaf kemm kien plajer tajjeb jiena l ewwel tifel li twieled semmejtu ghalih u meta morna Turin ghadlu ibni int ghal dan imsewwi bniedem leggendarju
 • Manuel Scerri - Pr …
  Kelli x-xorti li niltaq darba ma' Luis del Sol meta Juventus nizlu Ruma ghal kontra Roma. Kont prezenti fil-lounge tal-Hotel Quirinale f'Via Nazionale Ruma, u ghal-habta tal 11.30 Del Sol kien qed fuq sufan jitkellem ma' qassis. Id-diskursata kienet profonda ghax ghal darba dartejn, il coach juventin, Monzeglio min ftit metri boghod sejjah lil player, 'Luis, Luis vieni'. L-Ispanjol baqa jitkellem sakemm mat-tielet darba, Monzeglio b'herra liema indirizza lil qassis u qallu : 'Reverendo, questa e ora santa per noi, grazie'. Kien hawn li Del Sol sellem lir-Reverendu u naghad ma shabu ghall-ikel. Flimkien ma' Paul Borg Olivier u l-mikbi Joe Bonello (RIP), il-papa ta' Matthew, baqjna nharsu lejn xulxin. Ta' min jghid li bhala Spanjol, Del Sol kien Kattoliku ferventi.
 • Manuel Scerri - Pr …
  Grazzi Matthew li geddid il memorji sbieh li gawdejna meta Giampiero Boniperti kien fostna u zar il club taghna fil-belt. Boniperti minn dejjem kellu gibda simpatika lejn il partitarji juventini Maltin u dan jixhdu mhux biss il mod ferhan li jindika ir-ritratt hawn fuq meta dahal fil Club taghna, izda wkoll il bosta posts ta tribut u memorji li qed naraw illum ma l-ahbar ta niket tal-mewt tieghu kemm dejjem kien gentili mal-partitarji juventini Maltin li kull minn xtaq iltaqa mieghu waqt li kienu Turin, dejjem sabu il bieb miftuh u l-istess Boniperti jilqahhom b'idu miftuha u b'dik it-tibissima sabiha tieghu. Il memorja ta' Giampiero Boniperti zgur li se tibqa f'qalb dawk il juventini KOLLHA li jaraw fih il PRESIDENTISSIMO, LEGGENDA u IKONA juventina. Strieh fis-Sliem Presidente.
 • Roderick
  Ceferin induna li kien ha jitlifa din u ghalhekk irtira ghax buzzieqa kienet ser tinfaqa fwiccu.
 • Roderick
  Il football ta kulhadd qalilna Ceferin.Il football ta min ghandu miljuni nghidulu .Dawn ghandhom goel li ghadhom kemm geddewlu kuntrat paga ta 7 miljuni,issa Donnaruma tawh 12 il miljun u tielet goeler ghandu 3.5 miljuni.Mela dawn tlieta ghandhom 22.5 miljuni fis sena fpagi.Fejn hu financial fair play ejdlu Ceferin .Id tal hadid ma min irid hu.Ara dawn jamlu li jridu.Ceferin ghandu jaghti spjegazjoni ta dawn hnizrijiet li qed jamlu PSG biex ikun kredibli.
 • Roderick
  Dejjem nies kbar kellhom Juventus imma fuq kollox president.Grande Andrea.
 • Manuel Mangani
  Meta rbaħna l-iScudetto tal-1966/67 kelli 11- il sena. L- aħħar partita tal-istaġun kienet intlabgħet il-Ħamis. Konna punt taħt l-Inter li kellhom partita "faċli" kontra l-Mantova. Il-Juve kien imisshom kontra l-Lazio. Filgħaxija ommi kienet tibgħatni nisma' l-Quddies, imma ta' tfal li konna konna nidħlu naraw min kien qed iqaddes (fil-kas li l-ġenituri jistaqsuna) u noqogħdu nilagħbu jew nitkellmu fuq iz-zuntier. Ħin minnhom jitfaċċa Ġanni s-sagristan u Qali Ali l Inter kienu minn 1-0 minn taħt u l-Juventus 1-0 minn fuq. Dħalt jiġri l-Knisja biex nitlob ghall-Juventus. It-talb instema' . Bercellino u Zigoni skurjaw u rbaħna 2-1. L-Inter tilfu 1-0 wara żball madornali ta' Giuliano Sarti, li kien goalkeeper mill-aqwa. Fil-football għalija l-1 ta' Ġunju għadha d-data l-aktar memorabbli. Saħansitra aktar mill-5 ta' Mejju.
 • Manuel Scerri - Pr …
  Matthew, Heriberto Herrera kien kowc bil laqam ta' 'Sergnte di Ferro' ghax kien jaghti lill-players tieghu training tip militari. Hu kien iffissat fil-kundizzjoni fizika kwazi perfetta ta' kull player u ghajb jekk xi hadd jonqos waqt it-training. Fil-veita' jghidu li Heriberto ma kienx tant kowc propju izda physical trainer, pero xorta wahda gab zewg trofej kemm dam mal-Bianconeri. Kien zmien il-Juve ta' Salvadore, Zigoni, Anzolin, Luis Del Sol u Stacchini. Irbahna l-Iscudetto Nru. 13 (wara nuqqas ta' 5 snin) l-istagun 66/67 punt aktar mill-Inter ( 49/48) dak iz-zmien kull rebha kienet ta' 2 punti mhux tlieta bhal lum.
 • Roderick
  Jekk adek titama habib jien le mela ma rajtix pastazata ta Torino jaqalaw seba Lanqas jek nirbhu zewg lobit li fadal xorta ma nadux ax timijit lohra walk over andom biex zgur jaqlawna barra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *