Committee

Joseph Fenech
President, PRO u Tours
Joseph Shields
Segretarju Ġenerali
Emanuel Cassar
Teżorier
Simon Vella
Viċi President u Direttur tal-Club
William Micallef
Segretarju Internazzjonali
Darren Micallef
Uffiċjal Tesseramenti, Assistent Segretarju u Assistent Segretarju Internazzjonali
Bryan Degabriele
Assistent Teżorier u Direttur Attivitajiet Soċjali
Wayne Buttigieg
Direttur Attivitajiet Soċjali u Assistent Segretarju
Shawn Tanti
Assistent Direttur tal-Club u Assistent Segretarju
Michael Pizzuto
Direttur Reklamar
Aleandro Bartolo
Direttur Media Soċjali