Anniversarju: 3/9/1989 ħalliena Gaetano Scirea

MatthewJuve News 1 Comment

Illum jaħbat l-anniversarju tal-mewt ta’ wieħed mill-akbar plejers Juventini ta’ dejjem: Gaetano Scirea. Hu libes il-flokk ta’ Juventus għal erbatax-il staġun bejn l-1974 u l-1988 b’total ta’ 552 partita u 32 gowl. Ma’ Juventus, Scirea rebaħ kull kompetizzjoni u sar anki champion tad-dinja mal-Italja fl-1982. Scirea jibqa’ f’qalb is-supporters Bianconeri mhux biss għat-teknika kbira u l-intelligenza tattika li kellu, imma fuq kollox għall-mod sinjorili, ġentili u korrett li dejjem mexa bih ġewwa u barra l-grawnd.

Il-filmati t’hawn taħt ifakkruna ftit min kien Scirea:

Matthew Scerri

Share with your Bianconeri friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Comments 1

 1. Prosit Mat li ghoghbok issellem lill leggenda juventina, il mikbi, Gaetano Scirea fl-okkazjoni tal-anniversarju mill-mewt tragika tieghu fil-Polonja. Gae fl-opinjoni tieghi kien l-aktar player ezemplari , korrett u gentlom fl-istorja tal-football taljan. Bizzejjed wiehed iqis li fil-karriera tieghu ta’ 552 loghba qatt ma ntwera l-karta l-hamra jew safra.
  Konferma ta’ dan kemm scirea kien ragel kbir fil-ground u barra l-ground, hija s-silta mill-ktieb ta’ Gianluca Iovini ‘Cercando Scirea’ fejn f ‘pagna 182 kiteb dan il-paragrafu.
  Il-President Boniperti sejjahlu fl-ufficju tieghu u qallu. ;Ninsab kuntent bik ghax skond il coach Parola fahhrek hafna. Inhoss li ghandek tkun int li tiehu l-leadership tat-team minghand il veteran Salvadore pero, pero, veru li trid timmatura aktar fil-loghba, izda ghandek difett zghir, forsi ghandi zball, qallu Boniperti, pero tidher li l-logha tieghek hija bazata fuq il klassi, Veru?. Scirea irrispondih umilment ‘Naf President izda mohhi biss biex naghti l-massimu tieghu tul id-90 minuta. ;Ghamel ftit sforz iehor Gaetano, qallu l-President ‘ idhol aktar deciz fuq l-avversarju, uza l-minkeb kultant u jekk m jirnxxielikx izommu nizzlu’. Ara qallu Boniperti, din mhiex ordni izda izda talba. Jien mhux wiehed li nistiga l-vjolenza fil ground pero Gaetano kultant dahla qawwija hija bzonnjuza.

  F’okkazjoni ohra, Gaetano kellu l-ewwel intervista mal-gurnalist Carlo Nesti u wara li ntemmet Gaetano qallu GRAZZI. flok bhas-soltu jkun il-gurnalist li jirringrazzja lill-intervistatur.

  Fil-bijografija tieghu, ‘Una Vita a Testa Alta’ ta’ Enrica Speroni, Giampiero Boniperti f’pagna 158 qal hekk dwar Scirea : il mio fuoriclasse era Scirea. Parlava poco, eppure aveva charisma. Era un piacere stare con lui e in qualsiasi occasione, non soltanto sul campo, ti faceva fare bella figura. Il giorno in qui ho preso Gaetano, per la prima e unica volta Achille Bortolotti (President ta’ Atalanta minn fejn kien jilghab Screa) mi ha detto ‘Presidente, Gaetano te lo porto io a Torino. Perche questo ragazzo e’ diverso da tutti gli altri’
  Dawn il ftit anteodi juru kemm verament Gaetano Scirea kien player umli, gentlom u rispettat mill-kollegi tieghu u wisq aktar mill-avversarji. Fuq kollox kien ragel ezempli u li zgiur ma jintsa qatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *