Rati ta' Sħubija ARA RATI
Juventus Card AQRA IKTAR
Akkomodazzjoni
Ġewwa Turin
AQRA IKTAR
Aħbarijiet ARA IKTAR
Kumitat ARA IKTAR

FEJN IL-MEMBRU HUWA prijorità

L-AĦĦAR AĦBARIJIET

L-ewwel paġni tal-gazzetti tal-isports Taljani (2 ta’ Dicembru 2022) AQRA
Bħal-lum fil-passat (2 ta’ Diċembru) AQRA
L-Uefa tiftaħ inkjesta fil-konfront ta’ Juventus AQRA
MUMENT DELIKAT AQRA
Diriġenza magħmula minn esperti fil-qasam legali u finanzjarju AQRA
Ferrero mistenni jkun il-President il-ġdid ta’ Juventus AQRA
Jirriżenjaw Agnelli. Nedved, Arrivabene u d-Diretturi kollha ta’ Juventus AQRA
L-ewwel paġni tal-gazzetti tal-isports Taljani (27 ta’ Novembru 2022) AQRA
Bħal-lum fil-passat (27 ta’ Novembru) AQRA
L-ewwel paġni tal-gazzetti tal-isports Taljani (26 ta’ Novembru 2022) AQRA

SPONSORS TAGHNA

TESTIMONJANZI

Il-klabb huwa l-post fejn tingabar il-familja, hawn familja kbira. Il-President Joseph Fenech gab atmosfera sabiha u l-membri huma prijorita. Kumitat dejjem jahdem biex inkomplu nikbru.

Inkun looking forward biex nesperjenza l-loghob fil-klabb. Inhobb nigi insegwi loghob specjalment tac-champions league fil-klabb. Ejjew bi hgarkom!

Il-klabb hawn pjacir u huwa modern. Ikel tajjeb ukoll. Inheggeg in-nies jidhlu membri ghax vera tiehu pjacir hawnhekk.

Klabb li jilqgħek. Premises sbieħ ħafna. Waqt il-logħob qisek qiegħed il-grawnd, atmosfera sabiħa ħafna. Familja waħda. Ikel tajjeb ħafna u servizz tajjeb ħafna.

Il-premises huwa palazz. Appetizers ma waqfux, proset il-kumitat għax veru taħdmu. Bħala familja hawnhekk.

Ilni membru ta’ kull sena minn l-2006 u qatt ma ddispjaċieni. Club li jagħmel minn kollox biex jagħti sodisfazzjon bis-servizz li joffri. Matul is-snin żaru l-Club ħafna players leġġendarji biex jiltaqgħu mal-membri. Inħeġġiġkom biex tissieħbu bħali