Posts

Ħafna qlajjiet dwar allegat trasferiment ta’ Neymar ma’ Juventus

F’dawn il-jiem qrajna kemm-il darba li Luis Campos ta’ PSG ippropona lil Juventus li jiksbu lil Neymar. Hu m’għadux iktar fil-pjanijiet ta’ PSG u s-sidien tal-klabb iridu jeħilsu minnu minħabba l-paga fenomenali li għandu. Minn dak li nistgħu nifhmu, Juventus mhumiex wisq interessati li jiksbu lil Neymar. Ta’ min jirrimarka li s-sidien tal-klabb ta’ PSG, is-sinjuruni mill-Qatar, kienu xtraw lil Neymar bi ftehim wisq jew wisq skandaluż minħabba l-enormità tal-prezz imħallas. Dak iż-żmien parti sostanzjali mill-ħlas tax-xiri kienet ġiet direttament minn entità li kellha l-għan li toħloq interess madwar it-Tazza tad-Dinja fil-Qatar. Hekk PSG setgħu jduru mar-regoli tal-Fair Play Finanzjarju u ma jeħlux sanzjonijiet. Illum, ftit tas-snin wara dak il-ftehim ‘skandlu’, PSG lesti letteralment ‘jarmu’ lil Neymar biex jeħilsu minnu. Viva l-futbol tan-nies!

Matthew Scerri