Posts

Bħal-lum mill-passat (17 ta’ Frar)

Il-partita mill-passat għal-lum hi telfa li Juventus sofrew kontra Milan fis-17 ta’ Frar 1985. Sebgħa u tletin sena ilu bħal-lum Juventus kellhom ibaxxu rashom għar-Rossoneri.