Posts

Is-sitwazzjoni ta’ l-iskwadra u s-socjeta Juventina – Pierre Borg

Bla dubju dan kien wiehed mill-aktar bidu difficli u altalenanti li Juventus qatt kellom fl-istorja taghhom. Zgur illi minn wara d-decizjoni ta’ tlett snin ilu, li z-zmien ta’ Allegri bhala kowc kien spicca u s-socjeta kienet iddecidiet illi tibdel u tmur ghal tip ta’ futbol u kowc aktar b’mentalita offensiva, hafna inkluz jien kienu qablu maghha .Izda hafna inkluz anka d-dirigenza ma’ irrealizawx illi dak iz-zmien is-suq tal-kowcis ftit kien joffri alternattiva ta’ livell ta’ Juventus u fl-opinjoni tieghi minn hemm bdiet it-triq ghas sitwazzjoni li qeghdin fija illum.

Forsi qeghdin tistaqsu kif mort daqsekk lura fis-snin? Semplici,ghaliex il-Juventus hija azjenda u bhal kull azjenda trid tkun kapaci taghmel ghazliet kemm jista jkun tajba, programmati, b’kapacita li tanticipa lil clubs ohra bhal ma kien isir fil-passat. Jekk nelenka d-decizjonijiet diskutibli li ittiehdu nahseb dan l-artiklu ma’ jieqafx! Fostom akkwisti ta’ players bil-famuzi free transfer (taparsi) ghaliex fir-realta dawn ghalijom jithallsu commissions enormi lill-agenti ,lill-genituri u salarji kbar lill-players kif filfatt gara u intom daqsi tafu sew min jithallas flejjes kbar bhal 7 miljuni fis-sena u illum kollha nistaqsu imma dawn kif waslu f’dawn il-livelli!

Ghaddew tnax il-loghba u ghalkemm mis-season li ghadda ma’ nbidel xejn partikolari hlief l-akkwist ta’ Locatelli, player tajjeb izda wahdu mhuwiex ha jsolvi kwazi xejn mil-problemi li hemm fil-midfield Juventin zgur li stennejna aktar minn 18 il-punt li ghandna bhalissa. S-socjeta b’Allegri inkluz pruvaw igeluna nemmnu li b’dan il-materjal kien bizzejjed u ser inkunu kompetittivi! Nistqarr maghkom bi tbissima, xi tridom jghidu pubblikament? Izda kif gieli qsamt maghkom opinjoni fil-grupp tal-club taghna s-supporters, ghandom mohh biex jahsbu u qalb li thoss ghalkemm kultant nitkellmu bil-passjoni sforz kemm inhobbu lil Juventus.

Xhieda ta’ decizjonijiet diskutibli hijja l-iskwadra fil-pitch b’wirjiet ftit tajbin fil-kampjonat fejn nibdew nahsbu li ser jinbidlu l-affarijiet u wara nergaw naraw wirjiet li lanqas tibda temmen jekk ma’ tarax! Naturalment wara snin ta’ rebh kulhadd jista jkollu sena jew tnejn illi tnaqqas u ma jigux successi izda ma’ kontx personalment nistenna daqsekk konfuzjoni u ghazliet hziena fis-socjeta u dan nixtieq niktbu u naqsmu maghkom il-membri aktar il-quddiem f’artikli ohra li ser nikteb.

It-triq il-quddiem? Bhalkom nixtieq nibda nara skwadra izjed kompatta fil-pitch, skwadra aktar projetteta ghal kontra attakk ghax il-players taghna huma ta’ dak il-karateristika. Naturalment bhalkom nixtieq li fis-suq ta’ Jannar jinbidel xi haga fil-midfield, izda nistedinkom ma’ noholmux wisq ghaliex trid issir xi cessjoni biex isir xi akkwist u wisq probabli li l-akkwist jista jkun li janticipaw ir-ritorn ta’ Rovella li qieghed b’self ghand Genoa.

Is-sitwazzjoni finanzjarja mhix wahda sabiha wara pandemija li laqtet lil kull klabb fid-dinja; harsu biss lejn Barcellona li kienu mostruzi fil-finanzi u magna tal-marketing izda aktar ma’ tkun kbir aktar id-daqqa tkun kbira. L-ahhar haga ghal illum li xtaqt naghlaq biha. Naqra u nara hafna rabja ghal Andrea Agnelli u ghal familja ghaliex kultant narawom konservattivi wisq! Tajjeb li tkunu tafu illi din il-familja kieku trid ghandom biex jonfqu daqs l-aqwa propjetarji li jonfqu u jixtru lil kulhadd izda dawn huma nies u familja ta’ negozju u kollox isir bl-ghaqal. Ftakru li din il-familja taghtna successi kbar, zammet lil Juventus gewwa stabilita, tellatna mill-infern u l-club ghalijom huwa parti mill-familja mhux bhal haddiehor li jinbiegh darba iva u darba le u anqas biss jaf jghid ta min hi l-propjeta!

Naghlaq billi nirringrazzja lill-President u l-Kumitat kollu tal-fiducja li taghni biex nibda naqsam dawn il-hsibijiet maghkom permezz ta’ dawn l-artikli.

FORZA JUVE #FINOALLAFINE

Juventus juru interess f’Kang-In Lee

Tkompli t-tfittxija ta’ talenti żgħażagħ min-naħa ta’ Juventus. Allegatament Paratici u n-nies tiegħu bħalissa qed isegwu mill-qrib lil Kang-In Lee ta’ Valencia. Il-kuntratt tiegħu jiskadi fl-2022 u x’aktarx li das-sajf hu se jkun qed jingħaqad ma’ klabb ieħor. Juventus lesti jixtruh bi ftehim ma’ klabb ieħor fejn Lee jkun jista’ jilgħab għal sena jew tnejn sakemm joħroġ il-potenzjal kollu tiegħu.

Matthew Scerri

Juventus iridu lil Emerson Palmieri b’self

Mill-Ingilterra qed tasal l-aħbar li Juventus talbu lil Emerson Palmieri b’self. Il-full-back Taljan jixtieq jitlaq lil Chelsea biex ikun jista’ jilgħab b’mod regolari u hekk ikollu ċans ikbar li jintgħażel mat-tim nazzjonali Taljan għall-Kampjonat Ewropew.

Matthew Scerri

Pogba jista’ jingħaqad ma’ Juventus bi bdil ma’ …

Skont Daily Mail, Manchester United lesti jilqgħu t-talba ta’ Mino Raiola biex Pogba jingħaqad ma’ tim ieħor. Hu probabbli li huma jkunu lesti jaċċettaw bdil ta’ plejers ma’ Juventus. Il-bdil se jkun x’aktarx bejn Pogba u Dybala.

Matthew Scerri

Paratici jrid lil Rovella ma’ Juventus akkost ta’ kollox

Juventus huma interessati li jiksbu lill-plejer ta’ nofs il-grawnd ta’ Genoa, Nicolò Rovella. Paratici jridu b’saħħa u offrilu kuntratt hekk kif dis-sena jintemmlu l-kuntratt li għandu ma’ Genoa. Skont Calciomercato.com, Juventus tant iriduh u lesti jiftħu negozjati ma’ Genoa f’każ li Rovella jagħżel li jiffirma kuntratt ġdid ta’ Preziosi.

Matthew Scerri

Alaba għadu ma jridx jiffirma kuntratt ġdid ma’ Bayern Munich

Skont Sport Bild reġgħu fallew in-negozjati ta’ Bayern Munich ma’ Alaba biex jikkonvinċuh jiffirma kuntratt ġdid magħhom. F’dan l-istadju jidher li r-rieda ta’ Alaba hi li ma jiffirmax kuntratt ieħor ma’ Bayern ħalli fis-sajf 2021 ikun jista’ jingħaqad ma’ min irid.

Matthew Scerri

Malen u Gravenberch fil-mira ta’ Juventus u Barcellona

Juventus u Barcellona mhux se jkunu biss avversarji fil-grawnd illejla. It-tnejn li huma jidhru li anki fis-suq tat-trasferimenti qed imorru għall-istess plejers biex isaħħu lit-tim tagħhom. Fl-Olanda, pereżempju, Juventus u Barcellona qed isegwu b’interess qawwi lil Donyell Malen ta’ PSV u Ryan Gravenberch ta’ Ajax. Iż-żewġ talenti jidhru lesti biex jingħaqdu ma’ tim ta’ livell għoli u għaldaqstant kemm Juventus kif ukoll Barcellona qed jikkunsidraw li jressqu offerti għalihom.

Matthew Scerri

Lovato jimpressjona lil Juventus

Matteo Lovato kellu wirja tajba ferm ilbieraħ kontra Juventus u jidher li Paratici u n-nies tiegħu jinsabu determinati li jkomplu jsegwuh bil-għan li forsi jiffirmawh is-sena d-dieħla. Hu għad għandu 20 sena u hu l-leader tad-difiża tassew qawwija li Verona qed ikollhom f’din l-ewwel parti tal-istaġun. Il-valur tiegħu mistenni jogħla sew hekk kif diversi top clubs tefgħu għajnejhom fuqu.

Matthew Scerri

Inter interessati ferm f’Dybala

Il-ftehim bejn Juventus u Paulo Dybala għall-kuntratt il-ġdid tiegħu għadu ma nstabx. It-taħdidiet ilhom għaddejjin iktar minn sena u l-ispekulazzjonijiet mhuma jieqfu xejn. Pubblikament Paratici dejjem stqarr li Juventus iridu jibnu lit-tim tagħhom madwar Dybala anki fis-snin li ġejjin. Anki Pirlo tkellem f’das-sens. Madankollu l-media ma tantx qed temminhom. Kif għidna hemm ħafna għidut dwar il-futur tiegħu. Qed jingħad pereżempju li Inter lesti jressqu offerta għalih fl-eventwalità li jirċievi offerta tajba għal Lautaro. X’se jiġri verament? Irridu nistennew u naraw.

Matthew Scerri

Perez lest ikeċċi lil Marcelo

Florentino Perez jidher li jinsab imxebba’ b’ċerta plejers li hemm fit-tim tiegħu. Fost dawn hemm Marcelo. Don Balon qed jirrapurtaw li wara t-telfa kontra Shakhtar, Perez ħadha ma’ Marcelo u qallu li f’Jannar se jbigħu. Bħal dejjem qed jisemmew Juventus bħala d-destinazzjoni l-aktar probabbli għalih peress li Marcelo hu ħabib kbir ta’ Ronaldo.

Matthew Scerri