Posts

Biljetti għall-Finali tal-Europa League

Il-Club illum ġie infurmat permezz ta’ avviz short notice li se jkollu jaħdem b’sistema differenti minn tas-soltu għall-biljetti tal-Finali tal-Europa League.

Sfortunatament ingħatajna tassew ftit zmien sabiex ninfurmaw bin-numru ta’ talba għal biljetti. Dan għandu jsir saħansitra qabel ma nkunu nafu jekk aħniex se nkunu fil-Finali sa nhar il-Ħamis li ġej 18 ta’ Mejju fis-2pm għaldaqstant qegħdin nitolbu biex kull min huwa tassew interessat għal biljett għandu jibghat email fuq [email protected] sabiex juri l-interess tiegħu sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħamis 18 ta’ Mejju fis-1pm bl-isem tal-persuna u n-numru tal-karta tal-identita’. Dawn huma meħtieġa sabiex il-Club ikun jista’ jivverifika l-eliġibilita’ għal biljett.

Il-Finali tal-Europa League se ssir f’Budapest nhar il-Erbgħa 31 ta’ Mejju. Kull persuna fl-email tista’ strettament tapplika għal massimu ta’ zewġ persuni.

Dan se jkun l-unika channel uffiċjali għall-biljetti li se jiġu allokati fuq bazi first received first served. Għalissa l-Club ma huwa se jieħu ebda depositu fuq il-biljetti għaliex l-allokazzjoni tiddependi minn numri ta’ abbonati ta’ Juventus kemm se jkun hemm minnhom li jieħdu vantaġġ mil-prelazzjoni jew le.

Wara li jagħlaq iz-zmien u nibdew nirċievu l-ewwel informazzjoni mingħand Juventus se nkunu qed nieħdu azzjoni minnufih u nikkuntattjawkom fl-ordni li nirċievu l-emails sabiex ninformaw bid-disponibilita’ ta’ biljetti li ġiet allokata lilna. Għalissa l-prezzijiet għadhom mhux magħrufa.

Jistgħu japplikaw magħna biss dawk il-membri li dan l-istaġun huma membri fil-Fan Club u jinsabu fil-pussess ta’ Juventus Card. Membri ġodda ma jistgħux jiġu iktar aċċettati f’dan l-istadju għaliex Juventus għalqu r-reġistrazzjonijiet fit-30 ta’ April.

Grazzi