Rabta dejjem aktar sogħda má personalitajiet prominenti

– Iswed u Abjad (is-sebá parti)

 • ikompli mis-sitt parti

 

“Accendi una stella” u Juventus Soccer School Malta

Ir-rabtiet ma’ Turin mhux biss wasslu għaż-żjarat tal-plejers, imma fetħu wkoll it-triq għal kollaborazzjoni ta’ natura oħra. Eżempju tipiku ta’ dan hi s-serata tal-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru 2010 meta tnieda f’Malta l-proġett “Accendi una stella” u I-ftuħ tal-Juventus Soccer School Malta.
Preżenti għal din l-okkażjoni kien fostna Gianni Filippini, rappreżentant ta’ “Accendi una stella” u s-Sur Charles Borg, head coach tal-Juventus Soccer School Malta. F’din is-serata ħadu sehem ukoll il-Kumitat Eżekuttiv u xi membri tal- Juventus Club DOC ‘Gianluca Pessotto’ ta’ Għawdex.
F’indirizz qasir, il-President Dr. Michael Sciriha qal li l-klabb kien iħossu onorat li qiegħed jagħti kontribut f’żewġ proġetti daqshekk ambizzjużi u aċċerta li kien se jsir impenn shih mill-klabb biex jippromwovi u jappoġġja dak kollu meħtieġ fl-amministrazzjoni lokali speċjalment tal-Juvenus Soccer School Malta.
Wara l-indirizz tal-President, tkellem is-Sur Gianni Filippini li spjega permezz ta’ filmati l-proġett “Accendi una stella”. Hu qal li din l-inizjattiva ta’ marketing kienet l-ewwel waħda fid- dinja ta’ dan it-tip u kienet marbuta mal-bini tal-istadju l-ġdid ta’ Juventus. Filippini spjega li kien se jkun hemm madwar 68,000 stilla tad-deheb u tal-platinum bl-ismijiet ta’ partitarji Juventini madwar stilel ferm akbar dedikati lil 50 plejer leġġendarju li onoraw l-istorja ta’ Juventus. Hu temm billi ħeġġeġ lill-Juventini Maltin u Għawdxin biex jieħdu sehem fl-inizjattiva billi jkollhom isimhom marbut mal-plejer favorit tagħhom għal għaxar snin.
Is-Sur Charles Borg, Head Coach tal-Juvenus Soccer School Malta, mbagħad ta tagħrif dettaljat dwar l-iskola tal-futbol għat-tfal Maltin. Hu qal li l-kowċis professjonali Maltin li kienu se jmexxu din ‘l-akkademja’ kienu mħarrġa direttament minn Juventus u l-aqwa elementi mit-tfal kienu se jinżammu taħt osservazzjoni minn osservaturi ta’ Juventus.
Id-diskors tas-Sur Borg ingħalaq billi dawk kollha preżenti ġew mgħarrfa li għall-ewwel attività tal-Juventus Soccer School Malta, grupp rappreżentattiv tal-iskola flimkien mal-Youth Nursery ta’ Ħamrun Spartans kienu se jmorru Turin bejn l-1 u 13 ta’ Novembru biex jitħarrġu fi Grugliasco, qrib Turin.
Is-serata ntemmet bil-preżentazzjoni ta’ football kits minn Gianni Filippini lil kull tifel miktub fl-akkademja filwaqt li l-President Dr. Sciriha ffirma kuntratt mas-Sur Filippini li permezz tiegħu l-klabb tagħna sar awtomatikament rappreżentant lokali tal-inizjattiva “Accendi una stella.”

L-aqwa ħamsin fl-istorja Bianconera

Il-bini tal-Juventus Stadium ġab miegħu inizjattiva mill- isbaħ fejn il-partitarji Bianconeri ngħataw l-opportunità li jivvutaw għall-aqwa ħamsin plejer fl-istorja ta’ Juventus bl- għan li tinħoloq Hall of Fame Bianconera. Il-votazzjoni kienet riservata biss għall-partitarji reġistrati mal-klabbs DOC jew li kellhom il-Juventus Membership, skema ta’ tesserament direttament ma’ Juventus FC minflok ma’ xi klabb partikolari. Il-votazzjoni wasslet ukoll biex fil-Juventus Stadium jeżisti spazju li jġib l-isem ta’ Walk of Fame. Dan l-ispazju jinsab mad- dawra tal-istadium innifsu b’ħamsin stilla kbira tad-deheb bl- ismijiet tal-plejers magħżula mill-partitarji. Ħdejn l-istilla tad- deheb ta’ Scirea nsibu disgħa u tletin stilla tal-fidda li jfakkru I-vittmi tat-traġedja tal-Heysel. Dawn tpoġġew ħdejn Scirea peress li hu kien il-captain Juventin fl-1985 meta seħħet it- traġedja tal-Heysel.

Hall of Fame Bianconera

II-Hall of Fame Bianconera hi magħmula mill-plejers li ġejjin:

Pietro Anastasi,

Roberto Baggio,

Romeo Benetti,

Roberto Bettega,

Carlo Bigatto,

Giampiero Boniperti,

Felice Borel,

Sergio Brio,

Gianluigi Buffon,

Antonio Cabrini,

Umberto Caligaris,

Mauro Camoranesi,

Fabio Capello,

Franco Causio,

John Charles,

Giampiero Combi,

Antonio Conte,

Antonello Cuccureddu,

Edgar Davids,

Alessandro Del Piero,

Didier Deschamps,

Luis Del Sol,

Angelo Di Livio,

Ciro Ferrara,

Giuseppe Furino,

Claudio Gentile,

John Hansen,

Paolo Montero,

Pavel Nedved,

Raimundo Orsi,

Carlo Parola,

Angelo Peruzzi,

Gianluca Pessotto,

Michel Platini,

Pietro Rava,

Fabrizio Ravanelli,

Virginio Rosetta,

Paolo Rossi,

Sandro Salvadore,

Gaetano Scirea,

Lucidio Sentimenti,

Omar Sivori,

Stefano Tacconi,

Alessio Tacchinardi,

Marco Tardelli,

Moreno Torricelli,

David Trezeguet,

Gianluca Vialli,

Zinedine Zidane,

Dino Zoff.

Interessanti ngħidu li għall-ewwel f’din il-lista kien hemm I-isem ta’ Zbigniew Boniek. Madankollu qamu protesti kbar mill-partitarji billi dawn kienu jqisu lil Boniek bħala traditur u bniedem li dejjem tkellem fuq il-mezzi tax-xandir kontra Juventus. Il-pressjoni tal-partitarji wasslet biex Juventus reġgħu fetħu l-votazzjoni u din id-darba ntgħażel Edgar Davids minflok “Zibi” Boniek.
Kif ghidna Juventus FC ħolqu anki l-proġett ‘Accendi una stella’ li permezz tiegħu l-partitarji setgħu jixtru stilel żgħar madwar dawk tal-plejers. Il-proġett kien ippreżentat fil-klabb tagħna kif hu rappurtat aktar ‘il fuq. Barra minn hekk, il-klabb għen lill-Juventini Maltin li xtaqu jixtru l-istilla u serva bħala punt ta’ riferenza f’pajjiżna għal dan il-proġett.

Kuntatt mal-membri: II-Juventin, newsletter elettronika, il- website u Facebook

Kemm-il darba tennejna li minn dejjem kienet inħasset il- ħtieġa li jinżamm kuntatt kontinwu u regolari mal-membri kemm biex dawn ikunu mgħarrfa b’dak kollu li jkun qed iseħħ fil-klabb, kif ukoll biex il-partitarji lokali jkunu jafu x’ikun qed jigri fid-dinja ta’ Juventus FC. Għal dan l-għan kien inħoloq Il-Juventin u aktar tard, fil-bidu tas-Seklu XXI, bdiet tiġi ippubblikata newsletter Bianconeri Olè li kienet tintbagħat b’mod elettroniku lill-membri kollha kważi darba fil-ġimgħa. In-newsletter elettronika ma ħaditx post II-Juventin peress li dan kompla jiġi ippubblikat ukoll, imma serviet biex twassal l-informazzjoni lill-membri bejn ħarġa u oħra ta’ II-Juventin. Kien hemm ukoll żminijiet ta’ diffikultà finanzjarja meta ma kienx possibbli li Il-Juventin jibqa’ jkun ippubblikat b’tant regolarità u allura n-newsletter elettronika kompliet taqdi din il-funzjoni ta’ mezz ta’ tagħrif u aħbarijiet lill-membri. Illum-il ġurnata anki din in-newsletter elettronika qed iġġib l-isem ta’ Il-Juventin.
Iż-żminijiet jinbidlu u qed ngħixu f’epoka meta l-informazzjoni trid tasal għand in-nies malajr kemm jista’ jkun. Fid-dawl ta’ dan il-kunċett, fil-bidu tas-Seklu XXI, il-klabb nieda għall- ewwel darba website uffiċjali li ġiet rinnovata l-ewwel darba fl-2008:

www.juventusclubmalta.com

Kien proprju f’din is- sena li l-website ma baqgħetx biss vetrina ta’ informazzjoni dwar il-klabb, imma nbidlet fi blog li jkun aġġornat diversi drabi kuljum. Il-website għadha sa llum twassal minuta b’minuta l-aħbarijiet li jikkonċernaw lil Juventus kif ukoll tagħti aħbarijiet dwar l-attivitajiet tal-klabb. Fl-istess ħin toħloq komunità virtwali ta’ partitarji Bianconeri li biha kulħadd jista’ jaqsam l-ideat tiegħu dwar Juventus ma’ partitarji oħrajn. L-interess fil-website minn dejjem kien qawwi u fl-aħħar snin kien hemm mal-miljun pageview kull sena. Dan l-għadd tassew kbir wassal lill-Kumitat biex proprju f’Diċembru 2014, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-40 anniversarju mit- twaqqif tal-klabb, jagħti dehra grafika ġdida lill-website, biż- żieda ta’ kontenut viżiv ġdid u innovattiv. Ir-rinnovament laqat anki s-servizzi marbuta ma’ din il-website billi għall-ewwel darba sar possibbli li l-membri jħallsu s-sħubija fil-klabb mill- kumdità ta’ djarhom.
Flimkien mal-website, hemm anki l-grupp u l-paġna tal-klabb fuq Facebook li huma l-ħin kollu aġġornati b’aħbarijiet minn Malta u minn Turin. Il-website u l-facebook huma l-istrumenti ideali għaż-żminijiet ta’ llum biex il-membri jkunu l-ħin kollu aġġornati u infurmati b’dak kollu li jkun qed iseħħ fil-klabb Malti u fit-tim Juventin. Fl-2015 il-klabb fetaħ anki account fuq Twitter u l-pjan għas-snin li ġejjin hu li l-klabb jinfirex fuq social networks oħrajn li tant huma popolari u segwiti.

Luciano Moggi jippreżenta l-ktieb tiegħu f’Malta

Flimkien mal-plejers, fl-aħħar sentejn il-klabb tagħna bena relazzjonijiet mill-aqwa ma’ Luciano Moggi, ex-dirigent ta’ Juventus u parti mit-“triade” li mexxiet lill-Bianconeri għar- rebħ ta’ ħafna unuri fis-snin 1994-2006. Kien proprju grazzi għal dawn ir-relazzjonijiet li f’Settembru 2013, Luciano Moggi ġie Malta bl-għan li jippreżenta l-ktieb tiegħu

“30 sul campo. Tutta l’altra verità su Calciopoli”

li fih hi rappurtata l-battalja legali tiegħu marbuta mal-każ ta’ Calciopoli. Flimkien ma’ Moggi ġie anki l-avukat Maurilio Prioreschi li segwih mil-lat legali f’din l-istorja. Il-preżentazzjoni tal-ktieb serviet biex il-Juventini Maltin ikunu mgħarrfa dwar il-fatti li nstabu marbutin mal-każ ta’ Calciopoli. Fl-istess ħin il-membri setgħu jistaqsu lil Moggi xi kurżitajiet li kellhom marbuta mat-tim Juventin fis-snin 1994-2006.
Hawnhekk irridu niftħu parentesi u nsemmu wkoll żewġ preżentazzjonijiet oħrajn ta’ kotba miktuba minn persuni Taljani:

“Er go’ de Turone. Diari di uno juventino a Roma”

ta’ Massimo Zampini, u

“La grande storia dei derby. Torino- Juventus”

ta’ Romeo Agresti u Alessandro Salvatico. It-tnejn li huma kienu ippreżentati fil-klabb tagħna mill-awturi. Għall- preżentazzjoni tal-ktieb La grande storia dei derby. Torino- Juventus kien fostna anki I-kummentatur ta’ JTv, Enrico Zambruno.
Ma rridux ninsew lanqas li f’Novembru 2003 is-Segretarja tal-klabb tagħna, Caroline Attard, kitbet u ippubblikat ktieb li jġib l-isem ta’

“Il-Juve.Nostalgija, Rebħ u Unuri tar-Reġina tal-Futbol Taljan”

Dan kien l-ewwel u s’issa l-uniku ktieb dwar I-istorja ta’ Juventus li qatt inkiteb bil-lingwa Maltija. L-awtriċi għandha passjoni qawwija għall-iskwadra Bianconera u serviet ukoll fil-kariga ta’ Segretarja tal-klabb tagħna. Dan il- ktieb ukoll, bħall-oħrajn li semmejna qabel, kien uffiċjalment ippreżentat f’pajjiżna permezz ta’ serata organizzata apposta fis-Sede tagħna.

Żjarat oħra minn ex-plejers: Bonini, Cabrini, Vignola, Schillaci u Tacconi

Fi snin aktar riċenti l-membri kellhom l-opportunità li jaraw mill-viċin, jitkellmu u jqattgħu ftit tal-ħin fis-sede flimkien ma’ ex-plejers famużi ta’ Juventus. Dawn il-plejers ma ġewx Malta fuq stedina tal-klabb, imma kienu jinsabu f’pajjiżna fuq stedina ta’ ħaddieħor. Massimo Bonini (2010), Antonio Cabrini (2012) u Salvatore Schillaci (2013) ġew Malta għax kienu I-mistiedna speċjali tas-serata ta’ premjazzjoni tal- “Għażliet Sportivi Nazzjonali KMS Sport Malta Awards”. Fl-2014, imbagħad, kien imiss lil Beniamino Vignola li jiġi Malta biex jieħu sehem fil-Konferenza Nazzjonali tal-Isports organizzata minn Tim Sports PN. L-erba’ plejers kellhom kollha l-opportunità li jiltaqgħu mal-membri tal-klabb f’laqgħat ferm kordjali u ħelwin li matulhom dejjem ħareġ is-sentiment speċjali ta’ mħabba li minn dejjem rabat lill-Maltin mat-tim Juventin.
F’Diċembru 2014, imbagħad, reġa’ kien fostna l-ex-goalkeeper ta’ Juventus, Stefano Tacconi. Hu ġie Malta diversi drabi tul l-aħħar erbgħin sena u kemm-il darba l-membri kellhom I-opportunità li jiltaqgħu miegħu. Iż-żjara tal-2014 kienet marbuta ma’ stedina tal-klabb li riedu fostna għall-attivitajiet tal-Milied organizzati għall-membri.

L-akbar Juventus Club DOC barra l-Italja

Is-sena 2014 ġabet fit-tmiemha l-Presidenza ta’ Dr. Michael Sciriha li, minħabba l-impenji professjonali, ma ressaqx mill- ġdid il-kandidatura tiegħu għall-kariga ta’ President. Għal deċennju sħiħ, mill-2004 sal-2014, Dr. Sciriha mexxa lill-klabb fuq livelli eċċellenti, daħħal valuri umani u serjetà kbira kemm fl-imġieba tal-Kumitat kif ukoll f’dik tal-membri u poġġa lill- klabb f’dimensjoni ndaqs ma’ klabbs Juventini oħrajn fid- dinja. Għal din il-ħidma dejjiema jmur ir-ringrazzjament tagħna Ikoll lejn Dr. Sciriha.
Is-suċċessur ta’ Dr. Sciriha fil-Laqgħa Ġenerali Annwali 2013/14 kien Joseph Fenech, elett mingħajr kontestazzjoni u b’akklamazzjoni ġenerali. Għal snin twal hu ħadem spalla ma’ spalla mal-ex-President. Sa mill-bidu tal-presidenza tiegħu, Joseph Fenech ukoll ta stimolu ġdid lill-klabb b’ħidma kontinwa b’mod partikolari fejn jidħlu rabtiet aktar sodi mad-dirigenza f’Turin. Ix-xogħol li beda bħala Viċi-President qed ikomplih u jżidu fil-kariga li issa għandu. Nawguraw kull suċċess u ħafna snin ta’ tmexxija lill-President Fenech fil- kariga l-ġdida tiegħu.

L-istorja tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) tingħalaq b’kisba importanti ferm li turi l-kobor tal-klabb minkejja ċ-ċokon ta’ pajjiżna. Kmieni fl-2015 iċ-Centro Coordinamento ippubblika l-lista tal-Clubs DOC kollha tad- dinja bl-għadd ta’ membri li għandhom registrati magħhom. F’din il-lista l-klabb tagħna kien fl-erbatax-il post tal-klassifika u fl-ewwel post fejn jidħlu l-Juventus Clubs barra mill-Italja. Kien ta’ sodisfazzjon kbir għall-Kumitat li jkollu rikonoxximent ta’ dan it-tip proprju fil-mument li l-klabb kien qed jiċċelebra 1-40 anniversarju tiegħu. Hu rikonoxximent mhux biss għall- preżent tal-klabb immexxi minn Kumitat ġdid b’Joseph Fenech bħala President, imma fuq kollox għall-ħidma bla waqfien li saret mill-1975 ‘il quddiem.

Żjarat marbuta mal-40 anniversarju tal-klabb – Birindelli, Davids u Ferrara

L-istorja tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) tingħalaq billi nagħtu titwila lejn iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-40 anniversarju mit-twaqqif tal-klabb. II-Kumitat ħaseb li jiċċelebra din ir-rikorrenza bl-iktar mod xieraq b’numri ta’ attivitajiet li fosthom hemm anki dan il-ktieb li jinsab f’idejkom.
F’Mejju 2015 saru żjarat lil tlieta mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż: l-E.T. il-President ta’ Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca; il-Prim Ministru, Dr. Joseph Muscat; u l-Kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Simon Busuttil. Fit-tliet okkażjonijiet id-delegazzjoni tal-Kumitat kienet milqugħa bl-aktar mod ġentili u kordjali. Il-President tal-klabb, Joseph Fenech, f’isem il-Kumitat u l-membri ppreżentalhom ktieb jismu

“Orgoglio Bianconero”

li jittratta s-snin 2011-2014 b’ritratti tal- fotografu Salvatore Giglio. Fiż-żjara lill-President ta’ Malta, il- Kumitat ippreżenta wkoll donazzjoni ta’ wheelchair lill-Malta Community Chest Fund u b’dan il-mod ħarġet mill-ġdid ir-ruħ soċjali tal-klabb.
Flimkien ma’ dawn it-tliet żjarat, f’Ġunju 2015 il-premises tal- klabb reġgħu fetħu l-bibien tagħhom għal tliet ex-plejers ta’ Juventus: Alessandro Birindelli, Edgar Davids u Ciro Ferrara. It-tlieta li huma kienu protagonisti tas-suċċessi miksuba minn Juventus u s-sapporters lokali kien għadhom jgħożżu rikordju sabih ħafna tagħhom. Bħal dejjem kienu organizzati attivitajiet ġewwa u barra l-premises tal-klabb fil-jiem bejn it-12 u l-14 ta’ Ġunju 2015, sabiex il-membri jkunu jistgħu jgawdu bl-aqwa mod possibbli dawn iż-żjarat. Fl-istess ħin it-tliet ex-plejers ta’ Juventus għamlu iktar rikki ċ-ċelebrazzjonijiet tal-40 sena mit-twaqqif tal-Club.
Fid-diskorsi tal-okkażjoni waqt iż-żjara ta’ Birindelli, Davids u Ferrara, il-President tal-klabb qatt ma naqas milli jfakkar l-istorja tal-klabb u jfaħħar il-ħidma li twettqet mill-1975 ‘il quddiem. Il-President dejjem sostna li minn dan l-anniversarju, il-Kumitat attwali jrid jieħu l-ispunti għall-ħidma tas-snin li ġejjin bil-għan li l-klabb ikompli jikber u jissaħħaћ.
L-erbgħin sena ta’ storja li għaddew fuq il-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) kienu snin ta’ ħidma, sagrifiċċji u dedikazzjoni assoluta lejn dak kollu li jagħmilna Juventini. Erbgħin sena ta’ storja, erbgħin sena rikki u mimlija avvenimenti speċjali, erbgħin sena li juru l-kobor tal-klabb tagħna u jħalluna ottimisti għas-snin li ġejjin. Aħna konvinti li l-istorja tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) għad fadlilha ħafna paġni sbieħ x’jinkitbu fis-snin li ġejjin.

 

 

 

 

… ikompli

 

 • partijiet preċedenti
 1. Iswed u Abjad (l-ewwel parti)
 2. L-Ewwel Snin – Iswed u Abjad (t-tieni parti)
 3. Mil bidu sa nofs is-snin tmenin – Iswed u Abjad (it-tielet parti)
 4. Żewġ klabbs jingħaqdu f’familja waħda – Iswed u Abjad (ir-raba’ parti)
 5. Ilkoll kburin li aħna Juventini – Iswed u Abjad (il-ħames parti)
 6. L-iskwadra Juventina kollha fil-klabb tagħna – Iswed u Abjad (is-sitt parti)

EURO 2024 – Il-logħbiet tal-Italja live ġol-klabb

Il-kumitat, flimkien mal-istaff tal-bar jixtieq javża li l-partiti kollha tat-tim Taljan f’ Euro 2024, se jkunu qed jintwerew live fil-club tagħna ġewwa Birkirkara.

Ejjew u ġibu anke lill-ħbieb tagħkom ukoll fil-JC Vero Amore Bar & Grill u segwuhom flimkien

Għal-aktar informazzjoni jew biex tibbukkjaw mejda ċemplu 77104618 jew 𝟕𝟕𝟐𝟎𝟖𝟓𝟖𝟓

Grazzi

 

 

No photo description available.

L-iskwadra Juventina kollha fil-klabb tagħna – Iswed u Abjad (is-sitt parti)

 • ikompli mil-ħames parti

 

L-itwal Laqgħa Ġenerali Annwali

Fl-annali tal-klabb tagħna, wieħed isib li l-itwal Laqgħa Ġenerali Annwali li qatt saret fl-istorja kienet dik li saret nhar it-Tnejn 20 ta’ Settembru 2004. Dan għaliex fl-aġenda tal- Laqgħa Ġenerali, minbarra xogħol ieħor, kellha ssir elezzjoni għall-membri li kellhom iservu fuq il-Kumitat Eżekuttiv għas-sena 2004/2005.

L-interess kbir li qajmet din il-Laqgħa Ġenerali kien dovut għall-fatt li l-President Mark Zammit ma kienx se jikkontesta għall-presidenza wara seba’ snin li matulhom qatt ma kien kontestat. Għal din il-kariga, is-Segretarja, Caroline Attard, irċeviet żewġ nominazzjonijiet, dik ta’ Dr. Michael Sciriha u dik tas-Sur Joe Pellegrini.

Barra minn hekk żewġ kandidati, Omar Busuttil u Mario Mifsud, ressqu n-nomini tagħhom għal Teżorier filwaqt li erbatax-il kandidat ieħor kienu se jikkontestaw għal tnax- il post fil-Kumitat Eżekuttiv. Mill-banda l-oħra l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali kien okkupat awtomatikament mis- Sinjorina Caroline Attard li ma kenitx kontestata.

Fil-bidu tal-Laqgħa Ġenerali, Omar Busuttil irtira l-kandidatura tiegħu qabel bdiet l-elezzjoni u għaldaqstant il-kariga ta’ Teżorier marret direttament għand Mario Mifsud.

Wara l-approvazzjoni tal-Minuti tas-sena ta’ qabel, id-diskors tal-President u l-qari tar-Rapport Amministrattiv u dak Finanzjarju mis-Segretarja u mit-Teżorier, għaddejna għall- elezzjoni tal-Kumitat. Minkejja li għal-Laqgħa kienu preżenti 262 membru, kienu biss 167 li xeħtu l-vot tagħhom.

Minħabba l-għadd kbir ta’ voti u karigi, il-Kummissjoni Elettorali magħmula miċ-Chairman, Manwel Scerri, u minn Dr. Franco Galea u Albert Callus, kellha biċċa xogħol kbira quddiemha, tant li sa tard bil-lejl ir-riżultat finali kien għadu ma tħabbarx.

Kien biss għall-ħabta tat-3.40 ta’ filgħodu li quddiem ftit membri preżenti, iċ-Chairman ħabbar ir-riżultat finali biex b’hekk intemmet din il-maratona ta’ Laqgħa Generali Annwali. Dr. Michael Sciriha kien elett President u b’hekk beda l-presidenza tiegħu li kellha ddum għal 10 snin sħaħ mingħajr interruzzjoni.

Il-membri eletti fil-Kumitat kienu: Kevin Aquilina, Pierre Aquilina, Mark Attard, Brian Borg, Everard Farrugia, William Micallef, Duncan Muscat, Frans Sammut, Matthew Scerri, Joseph Spiteri, Vincent Vassallo u Simon Vella.

Wara diskors qasir mill-President il-ġdid Dr. Michael Sciriha, li irringrazzja lill-membri li tawh il-fiduċja sħiħa tat-tmexxija tal- klabb, kien deċiż li l-Laqgħa tkun aġġornata minħabba li kien tard wisq u ma kienx fadal ħin għall-affarijiet l-oħra fl-aġenda. II-Laqgħa, imbagħad, tkompliet f’data oħra.

Relazzjonijiet ma’ Turin

Iċ-Centro Coordinamento Juventus Clubs tul dawn l-erbgħin sena baqa’ l-punt ta’ riferiment għall-Juventus Clubs imxerrda mad-dinja, għalkemm hu ta’ min wieħed jirrimarka li mal-milja tas-snin seħħew diversi riformi fi ħdan iċ-Centro Coordinamento. Fil-bidu tas-Seklu XXI seħħet riforma fi ħdan iċ-Ċentru meta nbidel il-mod kif ikunu reģistrati I-klabbs. Permezz ta’ din ir-riforma nħolqot l-iskema tal-klabbs DOC, li llum huma l-unići klabbs uffiċjalment rikonoxxuti minn Juventus FC. Ovvjament il-klabb tagħna sa mill-bidunett kien jifforma parti minn din ix-xibka ta’ klabbs DOC. Fl-ewwel snin kien l-ex-plejer Michelangelo Rampulla li ġie fdat bir- responsabbiltà li jmexxi l-istruttura tal-klabbs DOC.

F’Ottubru 2005 kellna l-unur li nilqgħu fostna lil Rampulla u lill-assistent tiegħu Umberto Rissoni għal żjara qasira li serviet biex ikunu konsolidati r-relazzjonijiet bejn il-klabb tagħna u ċ-Centro Coordinamento. Fl-istess ħin il-Kumitat ma naqasx milli japprofitta minn din l-okkażjoni biex, għal darb’oħra, ilaqqa’ lil Rampulla mal-membri.

Gigi Buffon fostna

Il-membri tal-klabb huma dejjem għatxana għal żjarat minn plejers ta’ Juventus u l-Kumitat minn dejjem ħadem ħafna f’dan is-sens. Hu ta’ unur kbir li fl-istorja tiegħu l-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) fetaħ il-bibien tiegħu għall- aktar plejers sinifikattivi tul dawn l-aħħar erbgħin sena. Fost dawn iż-żjarat għandna bir-raġun inżidu dik ta’ Gigi Buffon.

Is-sena 2007 kienet għalina l-Juventini sena ta’ sodisfazzjon mhux biss għax it-tim irritorna fost il-kbar tas-Serie A wara sena purgatorju inġust, iżda wkoll għax ġie fostna l-aqwa goalkeeper tad-dinja, Gigi Buffon.

Ġie f’pajjiżna b’għan sublimi u nobbli, għall-karità, fejn il-preżenza tiegħu kienet ta’ għajnuna kbira għall-Puttinu Cares Children’s Cancer Support Group. Għalkemm din kienet żjara ta’ ftit sigħat, tibqa’ immarkata f’moħħna għax ferrħet lil mijiet ta’ tfal sfortunati fil-grawnds tal-Marsa. Fraħna miegħu aħna wkoll, u Buffon wera sincerament li kien emozjonat fostna.

Bil-kollaborazzjoni sħiħa mal-organizzaturi ta’ Puttinu Cares u l-ħidma kbira tas-Segretarju Internazzjonali tal-klabb, William Micallef, ma setax jonqos li l-klabb tagħna jaħtaf din I-opportunità u jorganizza fis-sede tiegħu l-Buffon Day għall- benefiċċju tal-membri tagħna.

Infatti, kien nhar it-22 ta’ April 2007 li Gigi Buffon żar il- klabb tagħna f’Birkirkara fejn kien milqugħ b’entużjażmu liema bħalu mill-membri li ħonqu s-sala u kull parti oħra tal- kwartieri għal din l-okkażjoni speċjali.

Akkumpanjat minn William Micallef, Buffon kien milqugħ mis-Segretarju Ġenerali, Manwel Scerri, li ppreżentah lil Viċi- President, Brian Borg (il-President Dr. Michael Sciriha kien imsiefer). Wara li mar dritt fuq żewġ persuni bi bżonnijiet speċjali li kellhom post riservat ħdejn il-bieb tal-klabb, Buffon tela’ fis-sala fejn kien milqugħ b’għajjat li jtarrax minn folla ta’ madwar ħames mitt persuna.

Wara li ffirma l-ktieb tal-viżitaturi, Buffon niżel fis-sala fejn fuq palk imħejji apposta, sema’ l-indirizzi ta’ merħba mis- Segretarju Ġenerali u mill-Vici-President. Imbagħad kien imiss lil Gigi jirrispondi. F’indirizz qasir ħarġet l-umanità, id- disponibbiltà u r-rikonoxxenza tiegħu lejn il-partitarji Juventini ta’ dawn il-gżejjer.

Waqt id-diskors tiegħu fis-sala rrenja skiet taqtgħu b’sikkina iżda malli spiċċa l-folla mill-ġdid infexxet f’ċapċip u nħakmet minn entużjażmu liema bħalu. Tul il-laqgħa, Gigi kompla jkun disponibbli billi ffirma flokkijiet, blalen, ritratti u memorabilja oħrajn tal-membri.

Wasal il-ħin tar-rigali. Rigal sabiħ mill-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) kienet id-Dgħajsa tal-Latini tal-fidda. Rigal ieħor stupend ippreżentat mis-Sur Jesmond Azzopardi, President tal-Juventus Club Vero Amore Għawdex, kien jikkonsisti f’pittura artistika taż-żejt ta’ livell għoli b’messaġġ fuqha

“Gianluigi Buffon passato-presente-futuro”.

Dan ir- rigal kien apprezzat immens minn Gigi tant li għal bosta drabi għolla l-kwadru lejn il-membri preżenti fost l-għajjat

“Gigi! Gigi!”

Il-folla ħarġet kuntenta mill-klabb għax rat fostha ftit metri ‘l bogħod minnha lill-aqwa goalkeeper tad-dinja. Buffon kellem lill-partitarji u iċċajta magħhom, u huma sellmulu bl-għajta ta’

“Juve! Juve!”

 

Iż-żjara ta’ Gianluca Pessotto

Wara Furino, Morini, Boniperti, Bettega, Conte u Buffon, kien imiss lil Gianluca Pessotto li jirfes l-għatba tal-klabb tagħna nhar it-28 ta’ Ottubru 2007. L-impressjoni li ħallew fostna dawn il-persunaġġi, li huma parti integrali mill-istorja kbira ta’ Juventus, tkompliet biż-żjara qasira iżda sinifikattiva tat- team manager u ex-plejer ta’ Juventus li hekk kif daħal fil- klabb esklama

“Mamma mia, dan palazz!”

Il-merħba kbira u l-mod kif kien milqugħ ‘Il-Professore’, kif hu magħruf Pessotto, flimkien mal-organizzazzjoni perfetta fil-klabb, impressjonawh tant li mill-ewwel ħassu bejn ħbieb veri u sinċieri daqs li kieku kien f’daru.

Impressjonanti kienet ukoll it-tifkira li ħalla fostna Gianluca, dik ta’ bnieden intelligenti, kolt, kordjali, u fuq kollox umli. Il-ferħ għall-fatt li kien jinsab fostna, fost il-ħbieb veri, deher jixgħel fuq wiċċu sa mill-ewwel sekonda. Iċċajta, kien disponibbli l-ħin kollu u l-membri preżenti ħarġu mill-klabb kuntenti u sodisfatti li tkellmu, iddjalogaw u laqgħu fosthom persuna li tant u tant tat lil Juve f’karriera sabiħa bil-flokk Juventin kif ukoll persunaġġ li kien qed ikun apprezzat għax-xogħol kbir u diffiċli bħala team manager ta’ Juventus FC.

Il-kordjalità u l-umiltà tiegħu kienu espressi fi kliemu, ferm meqjus u f’mumenti anki ċajtier u l-mod uman li bih wera kemm hu tassew bniedem mahbub minn kulħadd. Għalina I-Juventini ta’ dawn il-gżejjer kienet tassew okkażjoni sabiħa u memorabbli.

 

L-iskwadra Juventina kollha fil-klabb tagħna

Mument storiku mhux biss għall-klabb lokali, imma b’mod ġenerali fl-istorja ta’ kull Juventus Club fid-dinja, għexnih nhar il-Ħamis 10 ta’ Jannar 2008. Dakinhar it-tim kollu ta’ Juventus u d-dirigenti żaru I-klabb tagħna f’Birkirkara. Din kienet l-ewwel u s’issa l-unika darba fl-istorja li seħħet ħaġa ta’ dan it-tip fejn jidħlu l-klabbs tal-partitarji.

Dan sar possibbli wara ħidma intensiva mill-Kumitat li rnexxielu jikkonvinċi lid-dirigenti ta’ Juventus FC li kienu f’Malta għal training camp. Iż-żjara tat-tim fis-sede tal-klabb f’Birkirkara qajmet interess qawwi bħal dejjem fost mijiet ta’ partitarji lokali tal-iskwadra Bianconera. Dawn kellhom l-opportunità li joqogħdu fit-triq ta’ quddiem il-klabb li ngħalqet apposta u hekk setgħu jaraw minn ftit metri ‘l bogħod lill-benjamini tagħhom. F’mument partikolari I-plejers Juventini ħarġu jsellmu lill-partitarji mill-gallarija tal-klabb fost għajjat u ċapċip.

Ċertament li anki f’din l-okkażjoni speċjali, il-klabb tagħna wera professjonalità kbira li ġibdet I-ammirazzjoni tad- dirigenti Bianconeri mmexxija mid-Direttur Ġenerali Jean- Claude Blanc u l-uffiċjal għoli taċ-Centro Coordinamento, Ezio Morina. Sal-ġurnata ta’ llum din iż-żjara għadha mfakkra fil-klabb permezz ta’ poster kbir tat-tim iffirmat mill-plejers direttament fil-klabb.

Li tara l-plejers kollha Juventini, fosthom il-leġġendarji Del Piero, Nedved, Buffon, Chiellini u Trezeguet jirfsu l-għatba tal- klabb tagħna kienet xi ħaġa straordinarja. Fl-istess ħin li tara wkoll l-istess plejers ma’ sħabhom jammiraw dak kollu li joffri I-klabb tagħna qanqal fil-Kumitat u fil-membri sentiment qawwi ta’ kburija. Tassew li dakinhar inkitbet paġna oħra storika għall-Moviment Juventin f’pajjiżna li għadha sal- ġurnata ta’ llum tagħmlilna unur.

 

Inawgurata s-Sala ‘Giovanni Agnelli’

L-għada taż-żjara uffiċjali tat-tim Juventin kollu fis-sede tagħna, nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Jannar 2008, Jean-Claude Blanc inawgura uffiċjalment is-Sala ‘Giovanni Agnelli’ fis-sede, jiġifieri l-parti tas-sede fejn jiltaqa’ l-Kumitat u li tintuża bħala s-Segretarjat tal-klabb.

Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawlu Cremona, Arċisqof ta’ Malta, u mistiedna oħrajn distinti, fosthom l-uffiċjali għolja taċ-Centro Coordinamento, Umberto Rissone u Ezio Morina.

Wara li l-mistiedna speċjali kienu milqugħa mill-President Dr. Michael Sciriha u s-Segretarju Ġenerali Manwel Scerri, saru diskorsi qosra tal-okkażjoni.

Fl-indirizz tiegħu, il-President Dr. Michael Sciriha ta merħba u irringrazzja lill-mistiedna preżenti. Hu għadda mbagħad biex spjega għaliex il-klabb tagħna kien qed jiddedika s-sala l-ġdida lil mibki ex-President ta’ Juventus FC, l-avukat Giovanni Agnelli.

“Dan qed isir,” sostna Dr. Sciriha, “bħala turija ta’ rispett u ringrazzjament għal dak kollu li l-avukat Agnelli u I-familja tiegħu għamlu għal Juventus mal-milja tas-snin.”

Il-President kompla qal li l-isem tal-avukat Agnelli hu sinonomu mal-istorja glorjuża ta’ Juventus u għaldaqstant kien xieraq li fil-ħames anniversarju mill-mewt tiegħu din is- sala tissemma għalih.

Fit-tweġiba tiegħu, Jean-Claude Blanc wera sodisfazzjon għal din l-okkażjoni u stqarr li kien qed iħossu kburi u onorat li kien qed jinawgura s-sala moderna dedikata lill-avukat Giovanni Agnelli f’sede verament stupenda. Hu faħħar il-ħidma dejjem siewja tal-klabb bil-għan li jippromwovi f’pajjiżna l-ideali, il-valuri u l-attakkament inkundizzjonat lejn il-kuluri Bianconeri.

Blanc temm id-diskors qasir tiegħu billi rringrazzja lill-Kumitat lokali, il-membri u l-partitarji Juventini ta’ dawn il-gżejjer għal-laqgħa memorabbli mogħtija lid-dirigenti u lill-iskwadra kollha ta’ Juventus FC f’Malta.

“L-okkażjoni ta’ llum,” qal Blanc, “hi xiehda, jekk qatt kien hemm bżonn, tal-imħabba u r-rispett li jgawdi t-tim Juventin f’Malta u f’Għawdex. Nawgura kull suċċess lill-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) u nittama li ma tkunx l-aħħar darba li Juventus jiġu fostkom.”

Jean-Claude Blanc imbagħad kixef ir-ritratt tal-avukat Giovanni Agnelli fost l-applaws tal- preżenti filwaqt li l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawlu Cremona bierek is-sala.

Iż-żewġ mistednin distinti mbagħad għaddew fil-kamra tal-Kumitat fejn iffirmaw il-ktieb tal-viżitaturi u wara sar riceviment fis-sala ewlenija ta’ fuq għal dawk kollha preżenti.

Gemellaġġi ma’ Juventus Clubs DOC oħra

 

Fid-dinja globalizzata ta’ llum hu aktar faċli li jinħolqu rabtiet ma’ korpi barra mill-pajjiż, inkluż fid-dinja tal-ballun. Għall-klabb tagħna, iż-żjara tal-iskwadra Juventina f’Malta qajmet interess kbir mhux biss bejnietna l-Maltin u l-Għawdxin, iżda wkoll fost il-partitarji Bianconeri speċjalment fin-naħa t’isfel tal-peniżola Taljana.

Proprju fil-ġranet li l-Juventus FC kienu Malta, kien hawn fostna wkoll Raffaello ‘Lello’ Roberto, il-President tal- Juventus Club DOC Siderno ‘Gianluca Pessotto’. Mill-ewwel sar ħabib tal-klabb tagħna u kien deċiz li jsir ġemellaġġ bejn iż-żewġ klabbs. L-għan ewlieni kien li jissaħħu r-rabtiet u r-relazzjonijiet bejn il-klabbs DOC kemm fuq livell sportiv kif ukoll fuq livell kulturali.

II-klabb tagħna laqa’ bil-ferħ din l-istedina u ftit ġimgħat wara delegazzjoni mmexxija mill-Vici-President Brian Borg, mis-Segretarju Ġenerali Manwel Scerri, mis-Segretarju Internazzjonali William Micallef u mill-Assistent Segretarju Matthew Scerri marret Siderno fil-Kalabrija fejn kienet milqugħa tajjeb ferm mill-uffiċjali u mill-membri tal-Juventus klabb DOC ‘Gianluca Pessotto’ (Siderno).

F’din l-okkażjoni l-avukat Roberto ippreżenta lis-Segretarju Internazzjonali, William Micallef plakka kommemorattiva biex jitfakkar dan il-ġemellaġġ. Brian Borg, il-Viċi-President, irreċiproka billi ippreżenta lill-avukat Roberto tifkira tal- okkażjoni.

Id-delegazzjoni tal-klabb tagħna ħadet sehem anki fil- ‘Calabria Day’ f’Reggio Calabria b’rappreżentanza mit-tim Juventin li kien jinsab f’Reggio għall-partita kontra Reggina. Waqt il-‘Calabria Day’, magistralment organizzata u mmexxija minn Raffaello Roberto nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar 2008, saru diskorsi u diskussjonijiet minn panel rappreżentattiv ta’ diversi Juve Clubs DOC min-naħa t’isfel tal-Italja. Kien ta’ sodisfazzjon kbir għad-delegazzjoni tal-Juventus Club Vero Amore li s-Segretarju Internazzjonali William Micallef kien mistieden biex jieħu sehem bħala wieħed mill-kelliema.

Matul id-diskussjonijiet ħareġ biċ-ċar li l-klabbs Juventini kollha għandhom l-istess problemi, principalment dik tal- biljetti għal-logħbiet tal-Juventus f’Turin u diffikultajiet biex plejers Juventini jżuru l-klabbs barra minn Turin. Preżenti għall- ‘Calabria Day’ kien hemm il-President ta’ Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, il-plejers Nedved, Chiellini u Legrottaglie, kif ukoll għadd kbir ta’ tesserati fil-Juventus DOC. Fi tmiem I-avveniment, Pavel Nedved kien ippreżentat b’donazzjoni ta’ €5,000 għall-Isptar tat-tfal, Sant’Anna.

Ta min wieħed jgħid li dan il-ġemellaġġ kien provvidenzjali għall-klabb tagħna, għax ir-rabta u l-ħbiberija mill-qrib li tnisslet u ssaħħet mal-President ta’ Siderno, Raffaello Roberto llum ħadet xejra importanti ferm billi llum Lello hu I-Amministrattur Eżekuttiv taċ-Centro Coordinamento.

Klabb ieħor li kellna l-pjaċir nilqgħu fostna u nagħmlu ġemellaġġ miegħu f’dik l-istess sena tal-2008 kien il-Juventus Club DOC ‘Michelangelo Rampulla’ ta’ Caltanissetta. F’Settembru 2008 delegazzjoni ta’ tmintax-il persuna ġiet Malta minn Sqallija u saru għadd ta’ attivitajiet biex ikun ċelebrat il-ġemellaġġ.

Mal-wasla tad-delegazzjoni, nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Settembru 2008, immedjatament saret ikla li serviet biex il-Kumitat isir jaf aħjar lil dawn il-persuni li ġew minn Sqallija apposta biex iżuru l-klabb tagħna. F’din l-okkażjoni kien hemm mistieden speċjali li wasal direttament minn Turin: Fabio Ellena, Press Officer ta’ Juventus FC.

L-għada s-Sibt 6 ta’ Settembru fil-Floriana ntlagħbet partita ta’ ħbiberija 5-a-side bejn it-tim tal-klabb tagħna u r-rappreżentanti tal-klabb Sqalli. Fi sħana kbira, it-timijiet tqabdu sew u l-klabb tagħna fl-aħħar ħareġ rebbieħ bl-iskor ta’ 5-2. Għaldaqstant it-tim tal-klabb tagħna seta’ jgħolli t-‘Trofeo dell’Amicizia’ li sar apposta għall-okkażjoni.

Filgħaxija tal-istess jum, imbagħad, id-delegazzjoni minn Caltanissetta żaret il-klabb u rat flimkien mal-membri tagħna l-partita Ċipru-Italja. Fi tmiem il-partita sar it-tqassim ta’ tifkiriet kommemorattivi tal-okkażjoni bejn il-Kumitati taż- żewġ klabbs. Dr. Michael Sciriha kellu kliem ta’ tifhir għall-mod kif sar dan il-ġemellaġġ u wiegħed li kien se jkun promotur għat-twaqqif ta’ Kumitat Reġjonali tan-naħa t’isfel tal-Italja, bil-klabb Malti jkun parti minnu wkoll. L-idea għoġbot lill-President tal-klabb ta’ Caltanissetta, Calogero Rizza. Filwaqt li rringrazzja lill-Kumitat Malti għall-merħba kbira li ngħatat lid-delegazzjoni minn Sqallija, is-Sur Rizza awgura li jkun hemm aktar okkażjonijiet sbieħ bħal dik u fl-istess ħin esprima x-xewqa li l-klabb Sqalli u dak Malti jissaħħu f’rabta ta’ ħbiberija bejniethom.

Il-ġemellaġġ mal-klabbs ta’ Siderno u Caltanissetta ssaħħaħ fid-29 ta’ Ottubru 2009 meta s-Segretarju tal-klabb Malti, Matthew Scerri, f’ċerimonja li saret f’Turin, attenda għall- ftuħ tas-sezzjoni Turin-Milan li twaqqfet b’mod konġunt bejn iż-żewġ klabbs tan-naħa t’isfel tal-Italja. Il-Presidenti, f’din iċ- ċerimonja, irringrazzjaw u tennew ir-rapport ta’ ħbiberija mal- klabb Malti. Huma stqarrew li anki l-bibien ta’ din is-sezzjoni se jkunu dejjem miftuħa għall-partitarji Juventini Maltin.

Fi snin riċenti I-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) għamel gemellaġġi anki mal-Juventus Club DOC Alcamo u mal-Juventus Club DOC Cercola. Dawn il-ġemellaġġi ġew miftiehma direttament fl-Italja mis-Segretarju Internazzjonali William Micallef u mill-President Joseph Fenech permezz ta’ bdil ta’ gadgets ma’ rappreżentanti tal-klabbs.

Fausto Rossi

Is-sena 2008 bdiet biż-żjara tat-tim Juventin kollu fil-klabb tagħna u ntemmet bi żjara oħra minn Turin, din id-darba minn talent żagħżugħ li kien jifforma parti mit-tim ‘Primavera’ ta’ Juventus: Fausto Rossi. Iż-żjara kienet sinifikattiva billi, apparti l-attivitajiet tas-soltu bħal-laqgħa mal-membri fil-klabb u l-ikla ad unur il-mistieden speċjali fil-lukanda Le Meridien, Fausto Rossi kellu anki l-opportunità li jferraħ lil xi tfal membri tal-klabb li huma inqas ixxurtjati. Fil-fatt hu mar fl-iskola St. Patrick’s biex jiltaqa’ ma’ dawn il-membri u qatta’ xi ħin jilgħab il-ballun magħhom. Ċertament li dawn it-tfal m’huma qatt se jinsew il-mument f’ħajjithom fejn lagħbu u qattgħu ftit tal-ħin fil-kumpanija ta’ plejer ta’ Juventus.

Tisbieħ u kumdità fis-sede

Sa mill-ewwel ġimgħat wara l-akkwist tas-sede f’Birkirkara, il-Kumitat ħadem qatigħ biex isebbaħ u jagħti xejra komda lill-kwartieri fejn jingabru l-membri. Saru xogħlijiet fis-sala ewlenija, liżar kbir għall-partiti, b’siġġijiet komdi u għadd kbir ta’ air-conditioners f’kull rokna tal-klabb.

Maż-żmien il-proċess ta’ titjib fil-klabb ra l-introduzzjoni ta’ Wi-fi free connection area għall-użu tal-membri u dawk li jiffrekwentaw il-klabb. Il-Kumitat ħaseb għal dan is-servizz biex mill-bar u mis-sala wieħed ikun jista’ jikkonnettja mal- internet mingħajr ħlas.

Il-ħajja tal-klabb iddur prinċipalment madwar il-partiti ta’Juventus u għaldaqstant il-Kumitati dejjem investew ħafna fi projectors u apparat televiziv bl-aqwa teknoloġija tal-mument. Apparat bħal dan jiswa ħafna flus u żgur li r-rinnovament ma setax iseħħ mingħajr l-għajnuna tal-isponsors.

Fuq bażi regolari sar ukoll ħafna xogħol ieħor ta’ manutenzjoni tas-sede tal-klabb biex anki l-binja tibqa’ fi stat tajjeb. Mal- milja tas-snin baqa’ ċentrali fil-ħidma tal-Kumitati x-xogħol kemm ta’ tiswija ta’ xi ħsarat li kien hemm, kif ukoll xogħol ieħor biex tingħata dehra moderna u isbaħ lill-klabb. Anki hawn, ix-xogħol kollu sar grazzi għall-isforz u għall-għajnuna ta’ membri tal-Kumitat u membri oħrajn tal-klabb li taw sehemhom mingħajr interessi.

Wieħed mix-xogħlijiet ewlenin fil-proċess ta’ tisbih u rinnovament tal-klabb kien mingħajr dubju l-ftuħ tas-sala Giovanni Agnelli, jiġifieri l-parti tas-sede li tilqa’ fi ħdanha s-segretarjat u l-board room fejn jiltaqa’ I-Kumitat. Il-ħtieġa ta’ din il-parti l-ġdida tas-sede kienet ilha tinħass sa minn meta l-kamra tal-Kumitat maġenb is-sala nbidlet fi smoking room skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar it-tipjip fil- pubbliku. Għal perjodu qasir is-segretarjat mexa għal kamra fuq il-bejt, imma kien ovvju li din il-kamra ma kinitx tissodisfa l-ħtiġijiet tal-membri. Għaldaqstant il-Kumitat fl-2007 laħaq ftehim mas-sidien tas-sede biex jikseb bil-kera garaxx taħt is- sala tal-klabb. Il-garaxx fl-antik kien ħanut tal-merċa, imma għal żmien twil kien safa’ magħluq.

Ix-xogħol ta’ rinnovament tal-garaxx ġie fdat f’idejn Joseph Fenech u Pierre Galea. Huma ħadmu biex il-garaxx żdingat seta’ jinbidel f’uffiċini u board room mill-aktar moderni, sbieħ u professjonali kif jixraq lill-klabb tagħna. Strumentali f’dan is- sens kienu bħal dejjem l-isponsors u l-ħidma volontarja ta’ xi membri tal-klabb, b’mod partikolari Gino Sciberras u Saviour Desira. F’temp ta’ ftit xhur ix-xogħol tlesta u sal-ġurnata ta’ llum il-membri u l-mistednin speċjali tal-klabb għadhom igawdu l-frott ta’ dan ix-xogħol.

Fi snin aktar riċenti kien hemm xogħol ieħor ta’ rinnovament u tisbiħ tal-area tal-bar li tinkludi t-toilets u l-kamra riservata għal min ipejjep. F’din il-parti tal-klabb il-membri jqattgħu I-aktar ħin u allura I-Kumitati li mexxew il-klabb minn dejjem tawha aktar importanza. Għal darb’oħra Joseph Fenech kien stumentali fid-direzzjoni tax-xogħlijiet li, malli tlestew, dehru li laqtu l-gosti tal-Juventini Maltin.

Il-proċess ta’ tisbiħ tal-area tal-bar hu kontinwu, tant li fi żminijiet riċenti żdied liżar kbir ieħor fil-bar li jikkumplimenta s-sistema awdjo-video ferm teknoloġika li biha hu mgħammar il-klabb. Twaħħlu wkoll CCTV cameras barra s-sede u barra biex jiġi protett il-post u min jiffrekwentah. Dan kollu jixhed I-impenn kbir tal-Kumitat Eżekuttiv biex kontinwament itejjeb is-servizz offrut lill-membri u fl-istess ħin iżomm is-sede fl- aqwa kundizzjoni.

Fl-aħħarnett nixtiequ nsemmu li bl-għan li l-membri jkunu moqdija minn kull lat, infetaħ anki souvenir shop li fih jinbiegħu flokkijiet u memorabilja ta’ Juventus. Fil-bidu kien sempliċi vetrina eżatt malli wieħed jitla’ t-taraġ. Maż-żmien is-souvenir shop tant kiber li sar jokkupa l-ispazju tal-entrata tal-klabb b’kamra tal-alluminju minn fejn il-partitarji jistgħu jixtru l-prodotti uffiċjali ta’ Juventus.

 

 

 

 

… ikompli

 

 • partijiet preċedenti
 1. Iswed u Abjad (l-ewwel parti)
 2. L-Ewwel Snin – Iswed u Abjad (t-tieni parti)
 3. Mil bidu sa nofs is-snin tmenin – Iswed u Abjad (it-tielet parti)
 4. Żewġ klabbs jingħaqdu f’familja waħda – Iswed u Abjad (ir-raba’ parti)
 5. Ilkoll kburin li aħna Juventini – Iswed u Abjad (il-ħames parti)

L-istorja li setgħet kellha tmiem ferm aħjar

Wara t-tkeċċija (u t-tmiem ta’storja twila aktar minn tminn snin) l-għada tal-finali tat-Coppa Italia, Juventus u Massimiliano Allegri baqaw jikkomunikaw bejniethom biex jevitaw li jispiċċaw il-qorti.

II-kowċ minn Livorno, li fl-aħħar jiem kien ċaħad l-akkużi li saru kontrih mill-club bianconero f’ittra, ifformula proposta lill- managers tal- ‘Vecchia Signora‘ biex jagħlqu l-kwistjoni b’soluzzjoni.
Preċiżament, tirrapporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, l-eks kowċ ta’ Cagliari u Milan qed jitlob 14-il miljun ewro gross għalih u l-istaff tiegħu meta mqabbel mal-20 miljun previsti mill-kuntratt imfassal f’Mejju 2021 mal-eks president Andrea Agnelli.
Ir-risposta negattiva mingħand Juventus hija kważi ovvja hekk kif għandhom l-għan li jbaxxu ċ-ċifra.

 

monza

Juventus – Monza 2-0

Flimkien permezz ta’ ritratti, statistika u filmati, nagħtu ħarsa lejn il-logħba li għada kemm intemmet (Juventus-Monza).

 

 

JUVENTUS-MONZA 2-0
Gowls: 26’ Chiesa (J), 28’ Alex Sandro (J).

Juventus: Perin (46’ Pinsoglio); Danilo, Rugani, Alex Sandro (73’ Djaló); Weah, Alcaraz, Fagioli (79’ Nicolussi Caviglia), Iling-Junior; Chiesa, Milik (73’ Vlahovic), Yildiz (88’ Miretti)
Fuq il-bank tas-sostituti: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Kostic, McKennie, Kean
Kowċ: Montero.

Monza: Sorrentino; Izzo, Mari, D’Ambrosio; Pedro Pereira (75’ Kyriakopoulos), Gagliardini (46’ Bondo), Pessina, Birindelli (66’ Zerbin); Colpani (46’ Djuric), Carboni V. (81’ Ferraris); Dany Mota
Fuq il-bank tas-sostituti: Di Gregorio, Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, Carboni A., Vignato
Kowċ: Palladino.

Referee: Maria Sole Ferrieri Caputi.
Assistenti: Dario Cecconi e Filippo Bercigli.
Ir-rabá uffiċjal: Niccolò Baroni.
VAR: Daniele Paterna.
AVAR: Gianpiero Miele.
Karta Safra: Carboni V. (M), Yildiz (J), Zerbin (M).
Karta Ħamra: Zerbin (M).
Ħin miżjud: 1’ l-ewwel taqsima, 4’ t-tieni taqsima

 

 

 

 

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Jekk Int Juventin Ingħaqad Magħna!

Int Juventin ? 🤔

Mela postok huwa fil-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) ġewwa Birkirkara

✅️ Klabb fejn verament il-membru huwa PRIORITA’

✅️ Klabb fejn il-biljetti tal-ground takkwistahom FACEVALUE

✅️ Klabb li dawn l-aħħar snin ġab 19-il player !!

✅️ Klabb b’segretarjat li jiftaħ darbtejn fil-ġimgħa mmexxi minn nies dedikati u professjonali

✅️ Klabb li ma’ kull sħubija minn €20 l-fuq jagħtik €55 lura f’valur ta’ vouchers!

🍾 Klabb li f’April li ġej jagħlaq il-50 sena anniversarju u ghalhekk sejrin ngħamlu l-impossibli sabiex nagħtukom sorprizi KBAR. Idħol membru halli tgawdi magħna.

✅️ Issieħeb membru online

BILLI TIDĦOL ĦAWN www.juventusclubmalta.com/issieheb-maghna/ permezz ta’ PayPal jew Revolut jew billi żżurna l-uffiċju tal-Club kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis bejn 6.30pm u 8pm kif ukoll minn siegħa qabel kull partita ta’ Juventus.📢 NAGĦTIKOM IL-PARIR BIEX MAS-SĦUBIJA TAL-KLABB TIRREĠISTRAW FIL-FAN CLUB UKOLL SABIEX INKUNU NISTGĦU NAQDUKOM BILJETTI DEJJEM JEKK IKUN HEMM DISPONIBBLI

 

Miftuħa il-Kampanja Tesseramenti 2024-25


Int Juventin ? 🤔

Mela postok huwa fil-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) ġewwa Birkirkara

✅️ Klabb fejn verament il-membru huwa PRIORITA’

✅️ Klabb fejn il-biljetti tal-ground takkwistahom FACEVALUE

✅️ Klabb li dawn l-aħħar snin ġab 19-il player !!

✅️ Klabb b’segretarjat li jiftaħ darbtejn fil-ġimgħa mmexxi minn nies dedikati u professjonali

✅️ Klabb li ma’ kull sħubija minn €20 l-fuq jagħtik €55 lura f’valur ta’ vouchers!

🍾 Klabb li f’April li ġej jagħlaq il-50 sena anniversarju u ghalhekk sejrin ngħamlu l-impossibli sabiex nagħtukom sorprizi KBAR. Idħol membru halli tgawdi magħna.

✅️ Issieħeb membru online

BILLI TIDĦOL ĦAWN www.juventusclubmalta.com/issieheb-maghna/ permezz ta’ PayPal jew Revolut jew billi żżurna l-uffiċju tal-Club kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis bejn 6.30pm u 8pm kif ukoll minn siegħa qabel kull partita ta’ Juventus.📢 NAGĦTIKOM IL-PARIR BIEX MAS-SĦUBIJA TAL-KLABB TIRREĠISTRAW FIL-FAN CLUB UKOLL SABIEX INKUNU NISTGĦU NAQDUKOM BILJETTI DEJJEM JEKK IKUN HEMM DISPONIBBLI

 

 

Il-Coppa Italia numru 15

Flimkien nagħtu ħarsa ta’malajr lejn ir-rebħ tal-Coppa Italia Frecciarossa 2023-24.

Din kienet il-ħmistax -il darba li Juventus rebħu dan it-trofew.

 

Ruma Stadio Olimpico

15 ta’Mejju 2024 ħin 21.00

Atalanta-Juventus 0-1
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (14′ st Scalvini), De Roon (20′ st Toloi); Zappacosta (14′ st Hateboer), Ederson, Pasalic (14′ st Miranchuk), Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (1′ st Touré), Lookman.
Kowċ: Gasperini
Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso (36′ st Weah), Nicolussi Caviglia (17′ st Miretti), Rabiot, Iling Jr; Chiesa (24′ st Yildiz), Vlahovic (36′ st Milik).
Kowċ: Allegri
Referee: Maresca
Skorja: 4′ Vlahovic (J)
Karta safra: Hien (A), Vlahovic (J), Djimsiti (A), Bremer (J), Toloi (A)

 

 

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

 

Avviz dwar biljetti tal-Finali tal-Coppa Italia

Il-Kumitat jinforma li għada l-Ħadd 28 ta’ April fit-3pm l-uffiċju tal-Club se jkun miftuh esklussivament għall-bookings tal-biljetti tal-Finali tal-Coppa Italia kontra Atalanta li se tintlagħab nhar il-Erbgħa 15 ta’ Mejju 2024.

Dawn il-biljetti huma disponibbli biss għal min matul dan l-istaġun laħaq irreġistra fil-Fan Club. Is-sħubija fil-Fan Club illum tinsab magħluqa għaldaqstant ma jkunx possibbli li naċċettaw ħlas mingħand min ma laħaqx irreġistra ruħu.

Ir-regolamenti tas-soltu f’partiti ta’ din il-portata japplikaw. Biljetti first come first served u kull persuna tista’ tirriserva sa massimu ta’ zewġ biljetti biss. Min ma jistax jattendi huwa mitlub jibgħat rapprezentant minfloku. M’aħniex se nieħdu bookings permezz ta’ telefonati u mezzi oħra.

Il-prezzijiet huma dawn
– Curva Sud €40
– Distinti Sud €65
– Tribuna Tevere Laterale €140
– Tribuna Tevere €180
– Tribuna Monte Mario Laterale €190

Tribuna ċentrali Monte Mario minn fuq www.vivaticket.com biss għall-prezz ta’ €220.

Il-biljetti huma limitati.

Grazzi

Avviz dwar Biljetti ta’ Finali Eventwali tal-Coppa Italia

Il-Kumitat jinforma li għalissa peress li għad fadal tintlagħab il-partita tar-ritorn kontra Lazio, il-Club ma għad għandu ebda informazzjoni dwar xi allokazzjoni eventwali ta’ biljetti.

Fl-eventwalita’ li Juventus tasal fil-Finali u l-Club jiġi allokat biljetti mil-JOFC, dawn se jkunu disponibbli biss lil min laħaq irreġistra fil-Fan Club. Is-sħubija fil-Fan Club illum tinsab magħluqa għaldaqstant ma jkunx possibbli li naċċettaw deposits mingħand min ma laħaqx irreġistra ruħu.

Ir-regolamenti tas-soltu japplikaw. Biljetti first come first served u fl-okkazjoni ta’ Finali kull persuna tkun tista’ tirriserva sa massimu ta’ zewġ biljetti.

Iktar informazzjoni l-quddiem.

Grazzi