Posts

Maħtur il-Bord tad-Diretturi l-ġdid ta’ Juventus

Illum inħatar b’mod uffiċjali l-Bord tad-Diretturi l-ġdid ta’ Juventus. L-uniċi nomini kienu dawk mressqa minn Exor, li huma x-share-holders ewlenin tal-klabb Juventin b’63.8% tax-shares. Il- ħames kandidati ġew maħtura bħala Diretturi ta’ Juventus wara votazzjoni fil-Laqgħa tax-share-holders. Il-ħames Diretturi huma: Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone u Laura Cappiello. Huma kollha esperti fil-qasam legali u f’dak amministrattiv-finanzjarju. Huma se jkunu qed jaqilgħu 40,000 Ewro fis-sena.

Matthew Scerri

Bħal-lum fil-passat (20 ta’ Diċembru)

Filippo Inzaghi kien il-protagonist assolut tal-partita bejn Juventus u Salernitana li ntlagħbet bħal-lum fl-1998. Dakinhar hu kien skurja t-tliet gowls li bihom Juventus għelbu lill-avversarji.

L-Imħallef jesprimi d-dubji tiegħu dwar dak li qed jiġu akkużati bih Juventus

Tuttosport ippubblikat parti sostanzjali tad-dokument li permezz tiegħu l-Giudice d’istanza premilinare (GIP), Ludovico Morello ma kienx laqa’ t-talbiet tal-Prosekutur, li fost l-oħrajn kien qed jitlob li Andrea Agnelli jinżamm taħt house arrest.

Il-GIP, tajjeb ngħidu, hu l-imħallef li quddiemu jittieħu l-provi kollha miġbura fi tmiem l-inkjesta. Malli l-Procura ta’ Turin temmet l-investigazzjoni ‘Prisma’, il-provi kollha kellhom jittieħdu quddiem il-GIP sabiex jistabilixxi li kien hemm biżżejjed materjal sabiex jinbdew il-proċess li jwassal għall-ftuħ ta’ kawża fil-Qorti. Barra minn hekk il-GIP irrid jiddeċiedi jilqax it-talbiet imressqa mill-Prosekutur. Dan kollu seħħ lejn tmiem Ottubru li għadda u kif nafu, minkejja li l-proċess kompla, it-talbiet tal-Prosekutur ma ntlaqgħux kollha.

Fid-dokument naqraw li l-Imħallef Morello jesprimi dubji kbar dwar kemm il-plusvalenze huam fil-fatt reat ladarba hi sistema li titħaddem mill-klabbs kollha kemm fix-xena lokali kif ukoll f’dik internazzjonali. Barra minn hekk kien hemm sentenzi tal-Qorti Ċivili (li fl-2008 ma sabitx ħatja lil Inter u Milan) kif ukoll reċentement tal-Giustizia Sportiva li ma sabux bażijiet li l-plusvalenze jistgħu jitqiesu bħala prattika illegali.

Dwar il-famuża ‘manovra stipendi’, l-Imħallef jinnota li din saret biss waqt il-pandemija Covid meta kien hemm taqlib kbir fix-xena finanzjarja. L-Imħallef isostni wkoll li l-akkużati huma kollha persuni mdaħħla sew fl-industrija Taljan u l-klabb innifsu jaf sew id-dmirijiet u l-obbligi tiegħu peress li hu kkwotat fil-Borża. Il-klabb jidher li mexa dejjem sew u kull pass li ttieħed, jgħid l-Imħallef, juri li l-kien hemm kull intenzjoni li jħallas id-djun tiegħu. Tant hu hekk li fil-passat reċenti kien hemm żieda fil-kapital min-naħa tax-share-holders, kif ukoll jirriżulta li l-klabb m’għandux pendenzi tat-taxxa.

Fi ftit kliem, nistgħu ngħidu li l-Imħallef Morello kiteb li: (a) il-plusvalenze x’aktarx mhumiex reat u kull klabb jirrikorri għalihom; (b) il-manovra stipendi saret biss waqt il-pandemija minħabba ċ-ċirkostanzi li qalbu ta’ taħt fuq id-dinja tal-finanza; u (iii) Juventus kienu mmexxija minn persuni affidabbli li kienu qed jagħmlu minn kollox biex iħallsu dak li dovut minnhom.

Tajjeb ngħidu li din mhix assoluzzjoni għal Juventus jew għall-akkużati. Tant hu hekk li l-proċess tkompla u issa l-provi jinsabu quddiem imħallef ieħor (il-Giudice d’udienza preliminare) li xogħlu hu li jistabilixxi hemmx biżżejjed provi biex il-kawża tkompli. Li hu żgur hu li l-Imħallef Morello wera biċ-ċar kemm dan il-każ ġie mneffaħ għalxejn. Il-media ilha li qatgħet il-kundanna tagħha, imma għall-Qorti l-affarijiet jidhru li huma kompletament differenti. Juventus, Agnelli u n-nies l-oħra mixlija, għandhom ikollhom id-dritt li jiddefendu ruħhom minħabba dil-ħafna pressjoni medjatika li mhi ta’ ġid għal ħadd għajr għal dawk li għandhom kull interess li jħamġu isem il-Juventus.

Matthew Scerri

Tkompli l-ħidma Juventina ġewwa u barra l-grawnd

Ninsabu fit-tieni ġimgħa tal-era post-Andrea Agnelli. Bħall-ġimgħa ta’ qabilha kellna ħafna spekulazzjonijiet min-naħa tal-gazzetti u tal-websites sportivi. Fi tmiem dil-ġimgħa jkollna l-opportunità li niflu ftit iktar mill-qrib uħud mill-aħbarijiet li ħarġu peress li bħalissa hemm min qed jagħti stampa mhix veritiera tal-affarjiet u hemm minn qed iwerwer u jħammeġ isem il-Juventus għalxejn.

Dil-ġimgħa kellna lit-tim jerġa’ jibda t-taħriġ wara l-vaganzi. Ovvjament hemm neqsin il-plejers li ħadu sehem fit-Tazza tad-Dinja. Il-plejers l-oħra bdew iħejju għall-partiti ta’ Jannar u hemm interess qawwi biex naraw jekk finalment huwiex se jkun possibbli li naraw lil Pogba fil-grawnd.

Mil-lat tal-klabb, jirriżulta Scanavino beda l-ħidma tiegħu billi qed jiltaqa’ mal-impjegati kollha tal-klabb. Nies ta’ fiduċja ta’ Elkann bħalissa qed jaħdmu minn wara l-kwinti sabiex ikunu individwati l-esperti legali-amministrattivi li se jkunu qed jiffurmaw parti mill-Bord tad-Diretturi ta’ Juventus. Barra minn hekk qed issir ħidma biex ikun tinħatar diriġenza ġdida li flimkien ma’ Ferrero u Scanavino se jkunu qed jieħdu ħsieb it-tmexxija tat-tim. Ismijiet qed isiru ħafna. S’issa m’hemmx wisq ċertezza. Probabbli li Cherubini se jkompli b’xogħlu minn tal-inqas sa tmiem l-istaġun anki minħabba l-fatt li diriġenti oħra li jistgħu jinteressaw lil Juventus huma marbutin b’kuntratt ma’ klabbs oħra u mhux faċli li jitilqu f’nofs staġun. L-indikazzjonijiet huma li minkejja li saru ħafna ismijiet suġġestivi tipo dak ta’ Del Piero, Elkann irid jevita li t-tim ikun afdat f’idejn nies li ma wrewx jew qed juru kapaċitajiet amministrattivi tajbin.

Id-data tat-18 ta’ Jannar mhix ‘il bogħod. Dakinhar ikollna idea aħjar dwar il-futur tal-management Juventin. Qabel dik id-data Juventus se jkunu lagħbu partiti importanti, fosthom dik kontra l-leaders Napoli.

Matthew Scerri

X’inhi l-akkuża?

Meta bdiet l-inkjesta Prisma, Juventus kellhom iwieġbu prinċipalment għall-akkuża li użaw is-sistema ta’ plusvalenze bil-għan li jgħattu parti mit-telf finanzjarju li kien qed ikollhom. It-teorija dejjem kienet li Juventus kienu qed ipartu jew ibiegħu plejers bejniethom bi prezzijiet imneffħin apposta. Il-Procura ta’ Turin stmat li hemm diskrepanza ta’ madwar 155 miljun fuq tliet snin (2019-2021). Il-giustiza sportiva ħelset lil Juventus minn kull akkuża dwar il-plusvalenze peress li m’hemmx mod kif xi ħadd jiddetermina kemm għandu jkun il-prezz ta’ plejer. Il-Qorti Ċivili se tkun imsejħa tiddeċiedi dwar il-plusvalenze, dejjem jekk verament il-kawża li nfetħet tkompli.

Mill-plusvalenze għaddejna mbagħad għall-hekk imsejħa ‘manovra stipendi’. Fit-28 ta’ Marzu 2020 Juventus kien ħabbru pubblikament li laħqu ftehim mal-plejers biex dawn ma jitħallsux erba’ pagi minħabba l-emerġenza Covid. Fil-verita’ Il-plejers ma tħallsux biss paga waħda mhux erba’. L-istqarrija ta’ Juventus hi meqjusa bħala irregolari għax kumpanija kkwotata fil-Borża ma tistax toħroġ stqarrijiet li ma jirriflettux ir-realta’ tal-fatti. Barra minn hemm hemm skritturi privati mal-plejers b’rabta ma’ dawn il-pagamenti li qatt ma ġew imniżżla fir-rapporti finanzjarji kif suppost kellu jsir. Il-Qorti Ċivili trid issa tistabbilixi jekk dawn in-nuqqasijiet humiex reat. F’termini ta’ giustizia sportiva m’hemm ebda kawża kontra Juventus svisa dwar il-manovra stipendi’. Id-dokument qegħdin fi ħdan il-Procuratore Federale tal-FIGC li jrid jiddeċiedi jmexxix il-każ quddiem il-qrati tal-giustizia sportiva.

Matthew Scerri

X’jistgħu jeħlu Juventus?

Fil-Qrati ċivili hemm tilwima (dispute) dwar allegati irregolaritajiet fi r-rendikont finanzjarji ta’ Juventus bejn l-2019 u l-2021, liema tilwima għad trid tiġi miflija mill-imħallfin biex jaqtgħu sentenza dwarha. S’issa għadna lanqas biss nafu jekk hux se ssir kawża. Il-Procura ta’ Turin fetħet kawża u fil-jiem li ġejjin se jkun hemm imħallef li jiddeċiedi fuq il-bażi tad-dokumenti mressqa quddiemu jekk hemmx lok li l-kawża tkompli u tgħaddi għall-fażi dibattimentali jew inkella jitwaqqafx kollox (‘non luogo a procedere’).

Jekk il-kawża tkompli u l-uffiċċjali jinsabu ħatja tal-akkużi miġjuba lilhom, jistgħu jeħlu multa jew sentenza ta’ ħabs. Juventus jistgħu jeħlu biss multa fil-Qrati ċivili.

F’ambitu ta’ giustizia sportiva, Juventus huma meħlusa minn kull akkuża fejn għandhom x’jaqsmu l-plusvalenze. Hi sentenza definittiva ladarba nstema’ anki l-appell. Sakemm ma joħorġux prova ġodda, il-giustizia sportiva ma tistax terġa’ tiftaħ kawża kontra Juventus b’rabta mal-plusvalenze. It-telefonati rrekordjati u l-‘intercettazione ambientale’ li ġew imzeffna mill-gazzetti fl-aħħar jiem ilhom magħrufa u dwarhom kienet diġa’ mgħarrfa l-giustizia sportiva qabel qatgħet is-sentenza tagħha li kif għidna rat lil Juve meħlusa minn kull akkuża.

Il-giustizia sportiva tista’ tieħu passi dixxiplinari fil-konfront ta’ Juventus b’rabta mal-‘manovra stipendi’. Wieħed irid jara jekk hix kompetenza tal-giustizia sportiva li tidħol fi kwistjonijiet finanzjarji. L-irregolaritajiet li qed jiġu mixlija bihom Juventus mhumiex fatt minnhom infushom u trid tkun il-Qorti li tistabbilixxi jekk verament seħħewx. Wisq probabbli hi biss Qorti ċivili li tista’ tiddeċiedi dwar dan kollu. Tant hu hekk li fi stqarrija maħruġa minn Juventus dil-ġimgħa naqraw li m’hemmx lok għal passi dixxiplinari fil-konfront tal-klabb. Il-kwistjoni kollha hi waħda teknika dwar kif jiġi mniżżel il-ħruġ tal-klabb fl-accounts. Juventus qed isostnu li hu kollox iddikjarat, biss qed jiġi ikkuntestat lilhom kif niżżlu fl-accounts il-pagamenti lill-plejers.

Il-Procuratore Federale tal-FIGC ircievi l-atti l-ġodda tal-inkjesta Prisma tlett ijiem ilu u għad irid jiddeċiedi hemmx lok għal kawża kontra Juventus u l-uffiċjali tagħha quddiem il-giustizia sportiva. L-artiklu 31 tal-Kodiċi tal-giustizia sportiva jistabbilixxi li:

1. Jekk l-irregolaritajiet finanzjarji jkunu saru biex jgħattu l-fatt li klabb m’għandux il-mezzi finanzjarji biex jiġi rreġistrat fil-kampjonat tas-sena ta’ wara, il-kundanna tista’ tkun multa, tnaqqis ta’ punti jew relegazzjoni f’kategorija inferjuri.
2. Meta jitwettqu irregolaritajiet finanzjarji iżda l-klabb xorta kien se jkollu l-mezzi biex jinkiteb fil-kampjonat tas-sena ta’ wara, is-sentenza tista’ tkun biss ta’ multa jew tnaqqis ta’ punti fil-klassifika.
3. Diriġenti u plejers li laħqu ftehim irregolari dwar il-pagi, jistgħu jkunu sospiżi (Il-plejers jistgħu jeħlu minn tal-inqas xahar sospensjoni). Il-klabb f’dal-każ jista’ jeħel multa sa massimu ta’ tliet darbiet il-somma miftehma b’mod irregolari.

Tajjeb ngħidu li la l-Procura u wisq inqas il-CONSOB qatt ma xlew lil Juventus jew lill-uffiċċjali tagħha li wettqu irregolaritajiet finanzjarji minħabba li l-klabb ma kellux il-mezzi biex jinkiteb fil-kampjonat tas-sena ta’ wara. Għaldaqstant Juventus semmai jistgħu jeħlu multa jew punti mnaqqsa biss, bla ebda riskju li jisfaw relegati. L-esperti legali li tkellmu dil-ġimgħa qablu dwar dan. L-uniku ‘espert’ li beżża’ bir-relegazzjoni hu l-avukat Grassani li mhuwiex wisq kredibbli minħabba li għal snin twal serva bħala rappreżentant legali ta’ Napoli u tkellem mingħajr ma fela l-dokumenti kollha tal-każ.

Matthew Scerri

Kif wasalna s’hawn

Tajjeb nagħtu t-twila lejn it-timeline ta’ kif seħħew l-affarijiet li wasslu għal din il-kawża kontra Juventus u uffiċċjali tagħha.

Mejju 2021 Il-Procura ta’ Turin fetħet inkjesta bl-isem ta’ Prisma biex tistabbilixi sarux irregolaritajiet finanzjarji. Kollox beda mill-famuzi plusvalenze u mbagħad l-inkjesta twessgħet għall-pagi tal-plejers fi żmien l-ewwel Covid.

Lulju 2021 Il-CONSOB (ir-regolatur għall-kumpaniji kwotati fil-Borża) beda jagħmel xi kontrolli min-naħa tiegħu fuq dak li Juventus iddikjaraw fir-rapporti finanzjarji tagħhom ghas-snin 2019-2021.

Mejju 2022 Juventus u diversi klabbs oħra ġew meħlusa minn kull akkuża mill-giustizia sportiva b’rabta mal-plusvalenze. Is-sentenza hi waħda definittiva għax għaddiet anki mill-Appell. Il-klabbs mhumiex ħatja għax ħadd ma jista’ jistabilixxi b’mod oġġettiv il-valur ta’ plejer. Dan hu kapitlu magħluq għall-giustizia sportiva.

24 ta’ Ottubru 2022 Intemmet l-inkjesta Prisma u tressqu d-dokumenti kollha quddiem Imħallef u ta l-go-ahead biex il-Proca tkun tista’ tiftaħ kawża kontra uffiċċjali ta’ Juventus u kontra l-klabb stess.

28 ta’ Novembru 2022 Irriżenja l-Bord tad-Diretturi ta’ Juventus. Fil-jiem ta’ wara l-Procutatote Federale tal-FIGC talab lill-Procura ta’ Turin l-atti l-ġodda tal-inkjesta Prisma biex jara hemmx lok għal passi dixxiplinari. L-Uefa wkoll fetħet inkjesta.

1 ta’ Diċembru 2022 Juventus u tnax il-uffiċċjal tal-klabb/Diretturi/Awdituri ġew mgħarrfa li nfetħet kawża kontrihom. L-Imħallef għandu ħamest ijiem biex jiddeċiedi jekk hemmx il-bażijiet biex tinfetaħ inkjesta u eventwalment jiskeda d-dati tas-smigħ tal-fażi dibattimentali tal-kawża. Intant Juventus għamlu l-adjustments mitluba lilhom fir-rapporti finanzjarji tas-snin 2019—2021 biex ikunu konformi mat-talbiet tal-CONSOB u bi tweġiba għal dak li ħareġ mill-inkjesta tal-Procura. Juventus qed isostnu li anki wara li saru l-adjustments id-deficit tal-klabb baqa’ l-istess. Inbidel biss l-accounting method kif il-ħruġ ġie ddikjara fir-rapport.

Matthew Scerri

Approvat ir-rapport finanzjarju 2022

Il-Bord tad-Diretturi ta’ Juventus approva lbieraħ ir-rendikont finanzjarju sat-30 ta’ Ġunju 2022. Dar-rendikont se jitressaq għall-approvazzjoni tax-share-holders fil-Laqgħa Ġenerali tas-27 ta’ Diċembru.

Tħabbar ukoll li Juventus, wara li ħadu pariri legali minn esperti tas-settur, għamlu xi adjustments fir-rapporti finanzjarji tal-2019, l-2020 u l-2021. Fl-istqarrija naqraw li Juventus qed itennu li dejjem imxew mar-regolamenti u użaw accounting method skont il-parametri tal-liġi. Bi ‘prudenza’ pero’ għamlu dawn l-adjustments u allura kellhom jużaw accounting method kemmxejn differenti minħabba dak li qed ikun ikkuntestat lilhom mill-Procura ta’ Turin u mill-CONSOB. Kollox hu marbut mal-ftehim dwar il-pagi tal-plejers milħuq fl-2020 u fl-2021. L-istqarrija ttemm tgħid li wara dawn l-adjustments, it-total ta’ deficit iddikjarat kull sena bejn l-2019 u l-2021 ma nbidilx. Inbidel biss il-mod kif il-ħruġ ġie mniżżel fir-rapport finanzjarju.

Matthew Scerri

Jirriżenjaw Agnelli. Nedved, Arrivabene u d-Diretturi kollha ta’ Juventus

Permezz ta’ stqarrija uffiċjali, Juventus FC ikkonfermaw li kien hemm ir-riżenja tal-Bord kollu tad-Diretturi, inklużi Andrea Agnelli, Pavel Nedved u Maurizio Arrivabene. Ir-riżenji saru fuq proposta ta’ Andrea Agnelli bil-għan li jinbeda proċess fi ħdan il-klabb għal restructuring li jiggarantixxi amministrazzjoni finanzjarja aħjar. Kollox hu marbut mal-investigazzjoni ‘Prisma’ ovvjament, bl-uffiċċjali ta’ Juventus iridu jwieġbu għall-akkużi ta’ irregolaritajiet amministrattivi-finzjarji. Din l-investigazzjoni wasslet biex il-CONSOB (ir-regolatur biex niftehmu għall-kumpaniji kkwotati fil-Borża) talbet lil Juventus tiċċara diversi punti marbuta mal-accounts tal-klabb. Il-CONSOB tidher li mhix kuntenta bit-tweġibiet mogħtija minn Juventus u għaldaqstant il-Laqgħa Ġenerali tax-share-holders ta’ Juventus ġiet posposta diversi drabi.

F’dan l-istadju Maurizio Scanavino se jinħatar Direttur Ġenerali tal-klabb, filwaqt li Arrivabene se jibqa’ jservi ta’ CEO (b’setgħat limitati ferm) sakemm jinħatar Bord ġdid tad-Diretturi. Il-Bord il-ġdid se jinħatar fit-18 ta’ Jannar 2023. Il-membri tal-Bord tad-Diretturi, minkejja li tefgħu r-riżenja tagħhom, skont kif titlob il-liġi xorta se jibqgħu responsabbli tal-klabb sakemm jinhħatar il-Bord il-ġdid. Huma mhux se jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ġodda, imma se jkunu qed jiggarantixxu li l-klabb jibqa’ għaddej sakemm il-Bord il-ġdid jinħatar u jibda jopera.

Matthew Scerri