Ghall-booking ta’ mejda waqt il-partiti cempel +356 77208585