Posts

Filmat: Gowls mill-passat fl-1 ta’ Novembru

Bħal-lum fil-passat (3 ta’ Ottubru)

Bħal-lum fl-1965 Juventus kienu għelbu lil Vicenza 4-1 f’partita tas-Serie A. Fil-filmat t’hawn taħt tistgħu taraw l-aqwa siltiet ta’ dik il-partita.

Bħal-lum fil-passat (31 ta’ Mejju)

Doppjetta ta’ Vincenco Iaquinta tat rebħa ta’ 2-0 lil Juventus fuq Lazio fl-2009. Dakinhar Pavel Nedved kien lagħab l-aħħar partita tiegħu bil-flokk ta’ Juventus u anki fil-karriera tiegħu.

Bħal-lum fil-passat (24 ta’ Mejju)

Immorru lura għas-sena 2003 meta Juventus għelbu lil Chievo fil-kampjonat bl-iskor ta’ 4-3 b’gowls ta’ Zalayeta (2), Trezeguet u Zenoni.

Lejn Lazio vs Juventus – Pierre Borg

Wara l-waqfa tal-kampjonat minħabba l-partiti ta’ kwalifikazzjoni tat-tim nazzjonali li ma’ kienu xejn posittivi ghat team nazzjonali Taljan li ser ikollu jgħaddi mil-playoffs biex forsi jipparteċipa fit-tazza tad-dinja li jmiss.

Il-kampjonat jerġa jkompli u t-tim Juventin wara rebħa mportanti kontra Fiorentina qabel il-waqfa jmissu jilgħab kontra avversarju diffiċli ieħor ta’ Lazio fl-istadio olimpico ta’ Ruma. Wara kull waqfa wieħed dejjem irid jara x’effetti tkun ħalliet u ħallew il-logħob fil-players li jkunu lagħbu mat-timijiet rispettivi tagħhom speċjalment f’injuries li setgħa kien hemm, vjaġġi twal tal-players sud Amerikani u l-moral tal-players speċjalment Taljani jirritornaw lura bih fil-club tagħhom. Għalhekk dawn il-partiti inħobb insejħilom tal-misteru u li ma’ tafx x’jista jiġri fijom.


Lazio dejjem ikunu avversarju ostiku fejn f’dawn l-aħħar staguni dejjem kienu kompettitivi u minn ta’ quddiem. Lazio milli jidher ser ikollom xi nuqqas ta’ players. Immobile reġa irritorna lura minn mat-tim nazzjonali minħabba injury fil-pexxun, u dan jingħaqad mal-player ta’ nofs il-ground Marusic li irriżulta pożittiv ghal covid. Iżda xorta Lazio jibqaw skwadra iebsa b’ħafna players ta’ talent u interessanti, fosthom Milinkovic-Savic; player tajjeb ħafna fil-midfield u għandi kurzita kif dan il-player baqa qatt ma’ ġie akkwistat minn xi top club fl-Ewropa.

L-akkwist ta’ Mattia Zaccagni mingħand Verona ukoll huwa player interessanti ħafna u ta’ ċertu potenzjal. Ma dawn inżid lill-player Luis Alberto, player tekniku u fin immens li l-ħin kollu jisqi lill-attakkanti bi blalen ferm tajba li jistaw jkunu letali ghal avversarji; tip ta’ player illi fl-oppinjoni tiegħi Juventus neqsin ħafna minn dan it-tip ta’ player. Ma ninsewx ukoll l-esperjenza li ġab player bħal Pedro fl-iskwadra Laziali.

Mil-kamp Juventin nittama li ma’ jkunx hemm xi injuries fit-tul. Diġa smajna bl-injury ta’ Paolo Dybala fil-pexxun tant li ġie mibdul waqt il-logħba ta’ l-Argentina. Rodrigo Bentancur ukoll qala daqqa f’irkoptu għalkemm ma’ jidher li hemm xejn gravi, għalkemm il-player ma’ kienx qiegħed ikun ma’ l-ewwel ħdax fl-aħħar logħbiet għaliex mhuwiex għaddej minn forma brillanti.

Din il-partita hija mportanti u fondamentali biex Juventus jibqaw iżidu fil-punti u jibqaw viċin l-ewwel postijiet tal-klassifika bit-tama illi t-timijiet ta’ qabilna jfallu xi punti. Tkun ħasra jekk nerġaw nagħmlu passi lura għaliex jista jkollna effetti ħżiena ħafna mhux biss fil-klassifika iżda anka moralment fir-rendiment tal-partiti li jmiss wara Lazio. Importanti li t-tim isib stabbilita u konċentrazzjoni u determinazzjoni darba għal dejjem f’dan l-istaġun għaliex dan il-kampjonat ser ikun determinanti  rigward l-istat ekonomiku tal-club ghal futur.

Għalhekk nittamaw li nirritornaw minn Ruma bi tlett punti biex minn hawn inħarsu biss il-quddiem u qatt aktar lura f’dan il-kampjonat.

FORZA JUVE #FINOALLAFINE

Kitba ta Pierre Borg

Is-sitwazzjoni ta’ l-iskwadra u s-socjeta Juventina – Pierre Borg

Bla dubju dan kien wiehed mill-aktar bidu difficli u altalenanti li Juventus qatt kellom fl-istorja taghhom. Zgur illi minn wara d-decizjoni ta’ tlett snin ilu, li z-zmien ta’ Allegri bhala kowc kien spicca u s-socjeta kienet iddecidiet illi tibdel u tmur ghal tip ta’ futbol u kowc aktar b’mentalita offensiva, hafna inkluz jien kienu qablu maghha .Izda hafna inkluz anka d-dirigenza ma’ irrealizawx illi dak iz-zmien is-suq tal-kowcis ftit kien joffri alternattiva ta’ livell ta’ Juventus u fl-opinjoni tieghi minn hemm bdiet it-triq ghas sitwazzjoni li qeghdin fija illum.

Forsi qeghdin tistaqsu kif mort daqsekk lura fis-snin? Semplici,ghaliex il-Juventus hija azjenda u bhal kull azjenda trid tkun kapaci taghmel ghazliet kemm jista jkun tajba, programmati, b’kapacita li tanticipa lil clubs ohra bhal ma kien isir fil-passat. Jekk nelenka d-decizjonijiet diskutibli li ittiehdu nahseb dan l-artiklu ma’ jieqafx! Fostom akkwisti ta’ players bil-famuzi free transfer (taparsi) ghaliex fir-realta dawn ghalijom jithallsu commissions enormi lill-agenti ,lill-genituri u salarji kbar lill-players kif filfatt gara u intom daqsi tafu sew min jithallas flejjes kbar bhal 7 miljuni fis-sena u illum kollha nistaqsu imma dawn kif waslu f’dawn il-livelli!

Ghaddew tnax il-loghba u ghalkemm mis-season li ghadda ma’ nbidel xejn partikolari hlief l-akkwist ta’ Locatelli, player tajjeb izda wahdu mhuwiex ha jsolvi kwazi xejn mil-problemi li hemm fil-midfield Juventin zgur li stennejna aktar minn 18 il-punt li ghandna bhalissa. S-socjeta b’Allegri inkluz pruvaw igeluna nemmnu li b’dan il-materjal kien bizzejjed u ser inkunu kompetittivi! Nistqarr maghkom bi tbissima, xi tridom jghidu pubblikament? Izda kif gieli qsamt maghkom opinjoni fil-grupp tal-club taghna s-supporters, ghandom mohh biex jahsbu u qalb li thoss ghalkemm kultant nitkellmu bil-passjoni sforz kemm inhobbu lil Juventus.

Xhieda ta’ decizjonijiet diskutibli hijja l-iskwadra fil-pitch b’wirjiet ftit tajbin fil-kampjonat fejn nibdew nahsbu li ser jinbidlu l-affarijiet u wara nergaw naraw wirjiet li lanqas tibda temmen jekk ma’ tarax! Naturalment wara snin ta’ rebh kulhadd jista jkollu sena jew tnejn illi tnaqqas u ma jigux successi izda ma’ kontx personalment nistenna daqsekk konfuzjoni u ghazliet hziena fis-socjeta u dan nixtieq niktbu u naqsmu maghkom il-membri aktar il-quddiem f’artikli ohra li ser nikteb.

It-triq il-quddiem? Bhalkom nixtieq nibda nara skwadra izjed kompatta fil-pitch, skwadra aktar projetteta ghal kontra attakk ghax il-players taghna huma ta’ dak il-karateristika. Naturalment bhalkom nixtieq li fis-suq ta’ Jannar jinbidel xi haga fil-midfield, izda nistedinkom ma’ noholmux wisq ghaliex trid issir xi cessjoni biex isir xi akkwist u wisq probabli li l-akkwist jista jkun li janticipaw ir-ritorn ta’ Rovella li qieghed b’self ghand Genoa.

Is-sitwazzjoni finanzjarja mhix wahda sabiha wara pandemija li laqtet lil kull klabb fid-dinja; harsu biss lejn Barcellona li kienu mostruzi fil-finanzi u magna tal-marketing izda aktar ma’ tkun kbir aktar id-daqqa tkun kbira. L-ahhar haga ghal illum li xtaqt naghlaq biha. Naqra u nara hafna rabja ghal Andrea Agnelli u ghal familja ghaliex kultant narawom konservattivi wisq! Tajjeb li tkunu tafu illi din il-familja kieku trid ghandom biex jonfqu daqs l-aqwa propjetarji li jonfqu u jixtru lil kulhadd izda dawn huma nies u familja ta’ negozju u kollox isir bl-ghaqal. Ftakru li din il-familja taghtna successi kbar, zammet lil Juventus gewwa stabilita, tellatna mill-infern u l-club ghalijom huwa parti mill-familja mhux bhal haddiehor li jinbiegh darba iva u darba le u anqas biss jaf jghid ta min hi l-propjeta!

Naghlaq billi nirringrazzja lill-President u l-Kumitat kollu tal-fiducja li taghni biex nibda naqsam dawn il-hsibijiet maghkom permezz ta’ dawn l-artikli.

FORZA JUVE #FINOALLAFINE

Se nirrankaw?

Roller coaster. Hekk niddeskrivi l-istaġun ta Juventus s’issa. Wara bidu deludenti ta punt mill-ewwel 3 logħbiet, it-tim isu beda jirranka xi ftit b’7 rebħiet minn 8. Rebħiet kontra Roma u Chelsea prinċiparjament qawwew qalb is-sapporters. Iżda fatt kurjuż huwa li wara r-rebħa kontra Zenit ġor-Russja fl-20 t’Ottubru, erġajna waqajna fi slump oħra kif jgħidu l-Ingliżi u irreġistrajna punt wiħed biss fi 3 rawnds ta serie A. F’dan l-artiklu se nagħti l-oppinjonijiet tiegħi dwar dak li rajt s’issa u nipprova nispjega r-raġunijiet għal dan li semmejna mill-lenti tiegħi.

Tattiki U Deċiżjonijiet Dubjużi

Ikolli nistqarr li ċerti deċiżjonijiet li ħa Max Allegri dan l-aħħar ma tantx ogħġbuni u qisu dan is-sentiment naqsmu ma Juventini oħra Maltin kif ukoll barra minn xtutna (wieħed kull ma jrid jagħmel huwa jaqra paġni barranin biex jinduna b’dan). Deċiżjoni prinċipali hija l-għażla ta Morata bħala prima punta meta dan kien (jew għadu għaddej) minn forma ħażina. Tgħiduli bħalissa hemm Kean inweġġa. U vera. Pero sa 3 ġimgħat jew xahar ilu dan ma kienx il-każ u Alvaro baqa jibda minkejja l-forma frustranti li kien fiha. Forma li jew ħabba kunfidenza baxxa jew inkella nuqqas ta attenzjoni kienet qed twassal biex il-plejer jagħmel żbalji fil-passing jew xuttijiet minn pożizzjoni tajba. Wieħed jistaqsi għalfejn reġa inġab Kean lura b’klawżola reċissorja ta 40,000,000 ewro meta dan deher biss ftit minuti minn fuq il-bank tas-sostituti.

Fattur ieħor frustranti li qed insib din is-sena huwa li Allegri jkompli jinsisti li jilgħab bil-formazzjoni ta 4-4-2 u jkollu jaddatta plejers bħal Rabiot u McKennie mal-linja xellugija. Dan ovvjament jirriżulta f’attakki kontinwi fuq dik in-naħa tal-grawnd. Avversarji jieħdu vantaġġ mill-fatt li dawn imsemmija m’humiex wingers naturali u vantaġġ ukoll mill-fatt li Alex Sandro naqqas mhux ħażin. U dan iġibni għat-tieni punt.

L-iskwadra u l-kowċ

Il-punt dwar il-plejers available għall-kowċ dis-sena. Irridu nammettu li kulħadd qed jinduna li ċerti plejers ma kellhomx jinżammu jew inkella ma jmisshomx qed jilagħbu l-ammont ta logħob li lagħbu s’issa. Għalija personali nirreferi l-iżjed għal Alex Sandro (beda tajjeb pero qed nerġgħu naraw logħob fqir mingħandu), Morata (ma kellux staġun diżastruż pero dis-sena qed ikollu wirjiet deludenti) u Ramsey (din is-sena bilkemm lagħab u diġa kellu injury). Dawn il-plejers kollha għandna sostituti denji tagħhom u għalhekk nispiċċa nemmen li jilgħabu biss għax hemm pressjoni indiretta mid-diriġenza fuq paga li tiġi riflessa f’kemm plejer jilgħab matul l-istaġun.

Jew hekk, jew il-kowċ ma jafdax il-plejers jew inkella lanqas Allegri stess ma jaf x’ha jaqbad jagħmel. Ma nemminx li dan huwa l-każ, biss ċertu ħsibijiet wieħed jgħaddu minn moħħu meta tara plejer bħal Sandro jilgħab meta hemm Pellegrini lest biex jibda. L-istess għall-Morata meta kien hemm Kaio Jorge u Kean it-tnejn li huma available. Wieħed bilfors iħokk rasu meta jara hekk. Punt kurjuż ieħor huwa li Max għandu wingers available pero bħal ma semmejna fuq jippreferi jilgħab ċentrali fuq in-naħa tax-xellug. Mela ma jeżistux plejers bħal Pellegrini, Kulusevski, Cuadrado u Danilo?

Forsi mhux kollha naturalment plejers xellugin pero żgur li jafu il-logħba u l-irwol tal-ġenb iżjed minn żewg plejers purament ċentrali. Tara dawn id-deċiżjonijiet u tistaqsi xi jkun qed jiġri waqt it-taħriġ u wara kwinti biex nibqaw naraw dawn l-episodji.

X’hemm bżonn jiġri?

  1. Jekk il-kowċ tilef jew inkella qatt ma kellu fiduċja f’ċerti plejers hemm bżonn li tittieħed deċiżjoni dwarhom u jekk hemm bżonn jaslu plejers tal-fiduċja tal-kowċ. Ma jistax ikun li jibqaw jilgħabu plejers f’forma ħażina għas-sempliċi raġuni li Allegri m’għandux fiduċja fis-sostituti tagħhom. Id-diriġenza trid tpoġġi mal-kowċ u jifhmu eżatt xi jrid il-kowċ biex nilħqu l-objettivi tal-istaġun qabel ikun tard wisq.

2. Trid tinbidel l-atitudni ta ċerti plejers. Grinta, passjoni, ħdura sportiva u kattiverja sportiva huma l-ingredjenti li jwassluk għar-rebħ. Pressjoni l’fuq u possession football huwa l-mod kif il-football modern jintlgħab. Pero bla ballun hemm bżonn li t-tim jagħraf jiddefendi u jagħmel moħħu hemm. Kontra Zenit nhar it-tlieta li għadda wasal it-tieni goal tagħhom minħabba nuqqas ta konċentrazzjoni għal ftit mumenti. Min jaf kieku konna wieħed biss minn fuq?

3. Hemm bżonn investiment fi plejer ċentrali ta kalibru li jagħti spinta lit-tim fuq l-attakk. Għalkemm Locatelli qed jagħmel xogħol tajjeb biex jivvertikaliżża l-logħob, waħdu mhux se jagħmel kollox u mhux se jasal. Għalhekk rridu personalita fin-nofs li kapaċi tirbaħ ballun, iżżommu, tavvanza u tiġbed it-tim magħha f’kull mument tal-partita. Fl-aħħar nett hemm bżonn punt ta referenza fil-kaxxa. Morata qed jipprova jkun din l-influwenza pero ma jidirx li l-logħba tiegħu qed taqbel ma tat-tim u għalhekk rridu ponta fiss fil-kaxxa bħal ma kellna fi żmien Trezeguet, Mandzukic, Higuain, etc.

Konklużjoni

Nemmen li dawn il-fatturi li semmejt hawn fuq u iżjed hemm bżonn li jiġu indirizzati mill-iktar fis biex it-tim verament jirranka dan l-istaġun. Għax fuq kollox, hemm BŻONN IL-KONSISTENZA. Ma ninsewx li ftit ta snin ilu wara bidu deludenti bħal ta dis-sena, konsistenza u dixxiplina wassluna għal scudetto ieħor. Jekk it-tim huwiex kapaċi jirreplika dak li għamel ftit snin ilu, wieħed jistenna u jara. Minn naħa tiegħi jien nemmen li t-talent qiegħed hemm u li bi ftit tibdil fl-atitudni u dixxiplina għandna fejn navvanzaw sew u jkollna staġun memorabbli. Dejjem wara t-tim, jiġri x’jiġri!

Grazzi!

Ir-riżultati tal-partiti tal-5 Ġurnata tas-Serie A

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2020, 8.45 p.m.

Sassuolo-Torino 3-3

Is-Sibt 24 ta’ Ottubru 2020, 3.00 p.m.

Atalanta-Sampdoria 1-3

Is-Sibt 24 ta’ Ottubru 2020, 6.00 p.m.

Genoa-Inter 0-2

Is-Sibt 24 ta’ Ottubru 2020, 8.45 p.m.

Lazio-Bologna 2-1

Il-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020, 12.30 p.m.

Cagliari-Crotone 4-2

Il-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020, 3.00 p.m.

Benevento-Napoli 1-2

Parma-Spezia 2-2

Il-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020, 6.00 p.m.

Fiorentina-Udinese 3-2

Il-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020, 8.45 p.m.

Juventus-Verona 1-1

It-Tnejn 26 ta’ Ottubru 2020, 8.45 p.m.

Milan-Roma 3-3

Matthew Scerri