Lejla Maltija fil-Club

MatthewJuve Hot news, News Leave a Comment

Il-Kumitat tal-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) jixtieq javża li se tittella’ Lejla Maltija fil-premises tal-Club f’Birkirkara nhar is-Sibt 17 ta’ Novembru 2018 mit-8.00 ta’ filgħaxija ‘l quddiem. Se jkun hemm għażla kbira ta’ ikel Malti, kif ukoll spettaklu minn Tony Camilleri. Il-prezz hu ta’ €20 kull persuna. Tfal taħt is-6 snin ma jħallsu xejn. Bookings direttament mill-Club.

Wieħed u tletin sena ilu Giampiero Boniperti kien fostna

MatthewJuve News Leave a Comment

Illum qed niċċelebraw rikorrenza importanti hekk kif proprju bħal-lum wieħed u tletin sena ilu kien fostna Giampiero Boniperti. Hawn taħt qed inġibu silta mill-ktieb Iswed u Abjad. L-40 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) fejn tingħata informazzjoni dettaljata dwar din iż-żjara storika. Boniperti u l-ġerarkija Juventina fostna Meta l-eku tas-suċċessi tal-era Platini u Boniek beda jitbiegħed u …

Messaġġ mill-President

MatthewJuve Hot news, News Leave a Comment

Bi pjaċir u b’sodisfazzjon nixtiequ nħabbrulkom li f’dan l-istaġun li għadu kif beda diġa’ qbiżna it-800 membru! Dan huwa rekord għall-Club tagħna fi żmien daqshekk qasir. Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill-membri li ta’ kull sena huma regolari mal-Club tagħna, lill-membri l-ġodda u l-aħħar u mhux l-inqas lil dawk il-membri ġejjin minn fazzjonijiet oħra li reġgħu ssieħbu wara numru ta’ snin …

Avviż mis-Segretarjat

MatthewJuve News Leave a Comment

Nixtieq nerġa’ infakkar li minn ghada s-Sibt 1 ta’ Settembru l-uffiċju tal-Club se jkun miftuħ qabel il-partita kontra Parma biex nilqgħu l-bookings kemm għall-partiti tas-Serie A kif ukoll dawk taċ-Champions league. L-ufficju se jkun miftuħ bejn 6.30pm u 8.15pm. Infakkrukom li għall-partiti tal-fażi tal-gruppi taċ-Champions league jistgħu jibbukjaw biss dawk il-membri li ħallsu s-sħubija mal-Club qabel ma telgħu l-poloz taċ-Champions …

Avviż dwar il-biljetti tal-partiti taċ-Champions League

MatthewJuve News Leave a Comment

Nixtiequ ninfurmaw lill-membri fil-Fan Club li nhar il-Ħamis 30 ta’ Awissu mhux se nkunu qiegħdin naċċettaw bookings għall-partiti tal-fażi tal-gruppi taċ-Champions League. Dan għaliex id-dati preċiżi tal-partiti jitħabbru xi ftit tard u l-uffiċju jkun riesaq il-ħin tiegħu biex jingħalaq. Għalhekk nixtiequ ninfurmawkom li se nibdew naċċettawhom minn nhar is-Sibt 1 ta’ Settembru qabel il-partita Parma – Juventus. Grazzi Joe Shields Segretarju

Avviż dwar id-dħul fil-Club waqt il-partiti ta’ Juventus

MatthewJuve Hot news, News Leave a Comment

Ħbieb, Rega’ wasal staġun ieħor biex flimkien ġewwa l-Club nerġgħu nibdew insegwu lit-team favorit tagħna. Żgur li kulħadd huwa ħerqan biex jara lil Cristiano Ronaldo jagħmel id-debutt tiegħu bil-flokk Juventin fuqu. Kif diġa’ tafu minn posts preċedenti li ktibna kemm fuq il-grupp ta’ Facebook tal-Club kif ukoll fuq il-website, il-Kumitat ma waqaf xejn matul il-waqfa tas-Sajf iżda baqa’ għaddej bix-xogħol …

Grazzi!

MatthewJuve News Leave a Comment

F’ismi personali bħala President u f’isem sħabi tal-kumitat nixtieq nirringrazzja lill-mijiet ta’ membri li sa Awwissu kisru kull statistika billi reġgħu ġeddew is-sħubija kmieni, reġgħu rritornaw lura jimmilitaw fil-Club tagħna wara nuqqas ta’ ftit snin jew saħansitra daħlu membri ġodda mal-klabb tagħna għall-ewwel darba! Joseph Fenech President JC Vero Amore (Malta 1975)

Ritratti tal-BBQ fil-premises tal-Club

MatthewJuve News Leave a Comment

Attendenza sabiħa waqt BBQ li ġie organizzat is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018 fuq il-bejt tal-Club. Grazzi lil kulmin attenda kif ukoll inħeġġu lill-membri biex jattendu iżjed għal attivitajiet bħal dawn. Nirringrazzjaw lil Dominic Calleja tad-Dical House għall-hampers sbieħ li ġentiment offrilna għal dis-serata. Prosit tal-ikel u servizz tajjeb mingħand James Caterers u l-haddiema tiegħu kif ukoll prosit għas-servizz eċċellenti tal-barman …

Elett il-Kumitat il-ġdid li se jmexxi lil Juventus Club Vero Amore fl-2018-2020

MatthewJuve News Leave a Comment

Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali għas-sena 2018 kien elett il-Kumitat li se jmexxi lill-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) għas-sentejn 2018-2020. Joseph Fenech kien ikkonfermat bħala President, filwaqt li Joe Shields u Emanuel Cassar ukoll żammew il-karigi tagħhom ta’ Segretarju u Teżorier rispettivament. Il-membri eletti fil-Kumitat huma: Pierre Bonavia, Wayne Buttigieg, Bryan Degabriele, Darren Micallef, William Micallef, Zane Pires Da Silva, …