Posts

Ħamsa u tletin sena ilu Giampiero Boniperti kien fostna

Illum qed niċċelebraw rikorrenza importanti hekk kif proprju bħal-lum ħamsa u tletin sena ilu kien fostna Giampiero Boniperti. Hawn taħt qed inġibu silta mill-ktieb Iswed u Abjad. L-40 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975) fejn tingħata informazzjoni dettaljata dwar din iż-żjara storika.

Boniperti u l-ġerarkija Juventina fostna
Meta l-eku tas-suċċessi tal-era Platini u Boniek beda jitbiegħed u l-Juventus bdew it-triq biex jaffrontaw perjodu diffiċli, fl-Lulju tal-1987 f’Malta ġriet bħal berqa l-aħbar li fil-polza tat-Tazza UEFA it-tim Malti, Valletta FC, ġie mlaqqa’ ma’ Juventus.

Wieħed jista’ jimmaġina l-fervent, l-entużjażmu u l-istennija għal dik il-ġurnata f’Settembru li l-Juventus ta’ Tacconi, Cabrini, Bonini, Laudrup, immexxija mill-kowċ Rino Marchesi, kellhom jinżlu għal-logħob fl-istadium nazzjonali f’Ta’ Qali.

Wasal Settembru u l-iskwadra kollha Juventina ġiet Malta, immexxija mill-President, Giampiero Boniperti u mill-ġerarkija kollha tal-klabb. Il-Kumitat tal-Juventus Club (Malta) kien ħadem bis-sħiħ malli tħabbret il-polza biex ma taħrablux din l-okkażjoni speċjali.

Infatti kien fil-15 ta’ Settembru, lejlet il-partita, li delegazzjoni tal-Kumitat tal-klabb, immexxija mill-President u s-Segretarju, marret il-lukanda fejn kien alloġġjat it-tim Juventin u minkejja s-sigurtà stretta, b’mod jew ieħor stenniet sa wara l-ikel meta ħareġ il-President Boniperti li minnufih kien iffaċċjat mill-President u s-Segretarju tagħna, li stidnuh iżur il-kwartieri tal-klabb u jiltaqa’ mal-membri.

Boniperti mill-ewwel aċċetta bil-ferħ l-istedina, iżda Sergio Secco malli wasal ħdejh qallu: “President, tinsiex li llum mistednin għand l-isponsors Ariston f’villa l-Bidnija.” Immedjatament Boniperti dar lejh u b’dik it-tbissima sinjorili tiegħu qallu: “Iva naf, iżda l-iskwadra ħudha int għax ili nwegħidhom li xi darba nżur il-klabb Malti, u llejla hija l-okkażjoni t-tajba.”

Ovvjament id-diriġenti tal-klabb ħarġu sparati mill-lukanda ferħana iżda konxji mid-diffikultajiet loġistiċi li kellhom quddiemhom biex iħejju kollox f’temp ta’ ftit sigħat. Saru arranġamenti mal-Pulizija tal-Belt biex jittieħdu l-passi ta’ sigurtà u tingħalaq Strada Żakkarija bejn l-4.00 u s-6.00 ta’ wara nofsinhar. Fl-istess ħin sar ukoll sforz qawwi biex il-membri jkunu nfurmati f’temp daqshekk ristrett.

Kważi b’miraklu kollox sar fil-ħin. Boniperti flimkien mal-uffiċjali għolja ta’ Juventus FC, il-Conte Cavalli D’Olivola u Dante Grassi, wasal il-klabb. Boniperti akkumpanjat mis-Segretarju Albert Callus tela’ taraġ għoli u malli wasal ħdejn il-bieb tal-klabb kien milqugħ mill-President Manwel Scerri u l-bqija tal-Kumitat. Malli wasal fuqnett, Boniperti dar lejn Manwel Scerri u qallu: “President, kemm sibtuha fl-għoli din is-sede!” Għal dan Manwel Scerri wieġeb: “President, il-Juventus hekk jixirqilha li tkun fl-ogħla post possibbli!”

Wara li sar diskors ta’ merħba mill-President tagħna li għalih wieġeb Boniperti bi kliem ta’ tifħir għall-entużjażmu u l-attakkament tal-Maltin lejn Juventus, sar riċeviment żgħir u preżentazzjoni ta’ rigali lill-President Juventin. Wara, għal kważi siegħa sħiħa, Boniperti dar mal-membri jiffirma u jieħu r-ritratti magħhom.

It-Traġedja tal-Heysel hi parti mill-istorja tal-Club tagħna wkoll!

Qed nisiltu silta mill-ktieb “Iswed u Abjad” li kien ippubblikat mill-Club tagħna sabiex ikun iċċelebrat bl-aktar mod denju l-40 anniversarju mit-twaqqif tal-Club. Il-ktieb, miktub minn Manwel Scerri u Matthew Scerri hu xhieda diretta tal-istorja tal-Club mill-1975 ‘il quddiem. It-traġedja tal-Heysel hi parti mill-istorja tal-Club tagħna wkoll. Ejjew naraw kif:

Is-silta mill-ktieb:
B’dieqa rridu ngħidu li dakinhar konna xhieda diretti ta’ waħda mill-paġni l-aktar suwed fl-istorja tal-futbol Ewropew, dik li sal-lum għadha magħrufa bħala t-Traġedja tal-Heysel.

Malli Juventus kisbu l-aċċess għall-Finali, il-Kumitat tal-Juventus Club (Malta) minnufih beda bil-preparamenti meħtieġa biex jorganizza tour għal din il-partita. Dik il-ħabta l-biljetti kienu jinġiebu biss direttament minn Juventus FC f’Turin u allura l-Kumitat permezz tas-Segretarju Albert Callus mill-ewwel għamel kuntatti diretti mas-Segretarju Ġenerali, Sergio Secco, li kien responsabbli mit-tqassim tal-biljetti għall-Finali. Albert Callus kontinwament kien iċempel lil Secco fejn talbu 42 biljett (daqskemm kienu l-membri li bbukkjaw it-tour) għall-Finali.

Ġimgħa biss qabel il-final, Callus irċieva telefonata mingħand Secco fejn infurmah li peress li s-sehem ta’ Juventus kien biss ta’ ħdax-il elf biljetti ma kellux biljetti disponibbli għalina. Is-Segretarju Callus ċempel lil President Boniperti li nfurmah b’dan kollu u qallu li l-Club kellu diġà kollox imħallas għal dan it-tour. Il-President Juventin b’rispett lejn il-Club tagħna wiegħed li kien se jkellem lil Secco. Infatti jumejn wara Secco ċempel lil Callus u qallu li wara l-intervent ta’ Boniperti kellu biss 20 biljett disponibbli għalina. “Ejjew għalihom malajr għax titilfuhom”. Fuq ordni tal-Kumitat, Albert Callus tela’ Turin u ġab l-20 biljett.

Ovvjament l-20 biljetti ta’ Juventus (li kienu fil-curva riservata għall-partitarji Bianconeri) ma kinux biżżejjed u l-Kumitat ried jara kif se jikseb il-kumplament ta’ 22 biljett biex jaqdi lit-42 persuna li ħallsu t-tour kollu. Il-Kumitat kellu kuntatt ma’ persuna ta’ fiduċja li kienet lesta iġġib it-22 biljett l-ieħor mill-Ingilterra. Il-prezz miftiehem kien ta’ 70 Lira Sterlina ‘l wieħed (prezz għoli għal dak iż-żmien). Hekk kif din il-persuna marret tiġbor il-biljetti mill-Ingilterra, kienet infurmata li biljetti ta’ 70 Lira Sterlina (li kienu fil-misħuta Curva Z fejn ġrat id-diżgrazzja) spiċċaw u fadal biss dawk fit-Tribuna Ċentrali iżda kienu jiswew 140 Lira Sterlina ‘l wieħed.

Tard bil-lejl, il-President Manwel Scerri kien infurmat b’telefonata minn Londra b’din is-sitwazzjoni u dak il-ħin stess kellu jieħu deċiżjoni għax, kif jgħidu l-Ingliżi, kienet sitwazzjoni ta’ ‘take it or leave it’. Fiċ-ċirkostanzi li kienu, bil-Finali ftit jiem ‘l bogħod, bil-membri ma jafux fejn qegħdin bil-biljetti, Manwel Scerri iddeċieda li jinġiebu t-22 biljett bil-prezz il-ġdid offrut fit-Tribuna Ċentrali. Kienet deċiżjoni kuraġġuża u responsabbli.

Kien tassew provvidenzjali li ttieħdet din id-deċiżjoni għax dakinhar, proprju fil-Curva Z qabel il-partita tilfu ħajjithom 39 sapporter. Il-President, Manwel Scerri jirrakkonta, “Dak iż-żmien ma kellniex mobiles u allura biex inserrħu ras il-familjari tagħna, li bħad-dinja kollha assistiet permezz tat-trasmissjoni televiżiva diretta għat-traġedja, malli tlaqna minn Brussels fis-siegħa ta’ filgħodu bil-coach lejn l-Olanda (fejn kellna l-hotel) waqafna fil-fruntiera bejn il-Belġju u l-Olanda u bdejna nċemplu Malta ħalli nserrħu ras il-qraba tagħna li konna qawwijin u sħaħ.”

Mal-wasla lura f’Malta, intervistat mir-radju Manwel Scerri qal, “Nirringrazzjaw lil Alla li b’42 membru morna u b’42 ġejna lura.”

47 sena ilu twaqqaf il-Juventus Club (Malta)

Illum qed niċċelebraw l-isbaħ u l-iktar anniversarju għal qalbna, dak tat-twaqqif tal-Juventus Club DOC Vero Amore (Malta 1975). Kien proprju fit-13 ta’ April 1975 li ssejħet l-ewwel Laqgħa Ġenerali tal-Club u dakinhar kien imwaqqaf uffiċjalment il-Club tagħna.

Ftit xhur qabel, preċiżament fit-8 ta’ Frar 1975, fil-gazzetta ‘Il-Ħajja’ deher avviż li permezz tiegħu l-Juventini kollha ta’ dawn il-gżejjer ġew mistiedna jingħaqdu u jerġgħu jagħtu ħajja ġdida lill-Club Nazionale Amici della Juve (Malta), li kien imwaqqaf f’Malta fl-1964 u li kien spiċċa fix-xejn ftit snin wara.

L-avviż tal-1975 kien sar minn Tony Dimech, illum wieħed mill-Presidenti Onorarji tal-Club, li fl-avviż stieden lil dawk kollha interessati b’dan il-kliem: “Il-partitarji kollha juventini li jixtiequ jsiru membri tal-Club Nazionale Amici della Juve (Malta) huma ġentilment mitluba jiktbu u jibagħtu 1c 5m f’bolol lil Tony Dimech, Barbara Bastion, il-Belt.”

L-inizjattiva ta’ Tony Dimech qanqlet mill-ġdid l-interess ta’ diversi Juventini Maltin, fosthom in-Nutar Cachia u Manwel Scerri. Huma bdew jiltaqgħu u jaraw kif setgħu jħejju għat-twaqqif tal-Club il-ġdid fuq bażi iktar sodi minn dawk tas-Snin Sittin.

Fis-16 ta’ Marzu 1975, fil-Każin tal-Banda La Vallette fil-Belt, saret laqgħa informali għal dawk kollha interessati f’din l-inizjattiva. Dakinhar inħatret Kummissjoni Speċjali bl-għan li tħejji l-preparattivi u s-sejħa għal-Laqgħa Ġenerali li fiha kellu jitwaqqaf uffiċjalment il-Club u jinħatar l-ewwel Kumitat Eżekuttiv li kellu jmexxi lill-Club.

Il-Kummissjoni sejħet l-ewwel Laqgħa Ġenerali fl-istorja tal-Club nhar il-Ħadd 13 ta’ April 1975 u għaliha kien preżenti 46 persuna. Għal darb’oħra intużat is-Sala tal-Każin La Vallette. Il-Laqgħa Ġenerali approvat it-twaqqif tal-Club bl-isem ta’ Juventus Club (Malta) fost entuzjażmu kbir ta’ dawk kollha preżenti.

Matul il-Laqgħa ġie wkoll elett l-ewwel Kumitat Eżekuttiv li mexxa lill-Club għas-sena 1975/76. In-Nutar Joseph Cachia bħala Chairman u s-Sinjuri Richard Muscat u Robert Caruana kienu magħżula biex imexxu l-elezzjoni. Immedjatament iċ-Chairman staqsa min fost il-membri preżenti xtaq jikkontesta l-elezzjoni. Kien hemm ħdax-il persuna interessata, fosthom anki mara (ħaġa mhux daqstant komuni għal dawk iż-żminijiet meta n-nisa ftit li xejn kienu jinteressaw ruħhom fil-futbol). Minn dawn kellhom jintgħażlu seba’ persuni biex jiffurmaw l-ewwel kumitat. Wara li ntlaqgħu n-nominazzjonijiet kollha, beda l-proċess tal-votazzjoni. Ir-riżultat tal-votazzjoni kien:

Riżultati tal-votazzjoni għall-Kumitat 1975/76
Tony Dimech 46 vot
Manwel Scerri 42 vot
Joseph Aloisio 40 vot
Carmelo Vella 38 vot
Albert Callus 36 vot
Charles Galea 28 vot
Publius Vassallo 22 vot
Joe Attard u Josephine Galea 20 vot
Mario Troisi 14-il vot
Lino Bonello 10 voti

Bil-qari tar-riżultat tal-votazzjoni, saru magħrufa l-ismijiet tal-ewwel seba’ eletti li ffurmaw l-ewwel Kumitat Eżekuttiv fl-istorja tal-club li kellu jservi għall-perjodu ta’ sena 1975/76.

Fi tmiem il-laqgħa, in-Nutar Joseph Cachia u s-Sur Franco Facchetti (illum t-tnejn mejta) kienu unanimament maħtura l-ewwel Presidenti Onorarji fl-istorja tal-Club bħala rikonoxximent għall-ħidma, il-kollaborazzjoni u l-għajnuna bla qies li taw biex setgħet tibda t-triq twila iżda glorjuża tal-Juventus Club (Malta).

Minn dakinhar għaddew 47 sena. Ħamsa u erbgħin sena ta’ storja rikka immens, snin ta’ ħbiberija u għaqda li dejjem irrenjat fil-Club tagħna, snin ta’ imħabba inkundizzjonata lejn it-tim Juventin. Illum ninsabu kburin immens li l-Club wasal għal dan l-anniversarju u ninsabu konvinti li għad fadallu ħafna paġni sbieħ x’jikteb.

Matthew Scerri u Manwel Scerri

Awguri lin-nisa!

Il-President u l-Kumitat tal-Juventus Club DOC ‘Vero Amore’ (Malta 1975) jixtiequ jawguraw il-festa t-tajba lin-nisa kollha membri, lis-supporters femminili ta’ Juventus u lin-nisa/ommijiet tal-membri tagħna. Awguri mill-qalb!

 

Lejn Lazio vs Juventus – Pierre Borg

Wara l-waqfa tal-kampjonat minħabba l-partiti ta’ kwalifikazzjoni tat-tim nazzjonali li ma’ kienu xejn posittivi ghat team nazzjonali Taljan li ser ikollu jgħaddi mil-playoffs biex forsi jipparteċipa fit-tazza tad-dinja li jmiss.

Il-kampjonat jerġa jkompli u t-tim Juventin wara rebħa mportanti kontra Fiorentina qabel il-waqfa jmissu jilgħab kontra avversarju diffiċli ieħor ta’ Lazio fl-istadio olimpico ta’ Ruma. Wara kull waqfa wieħed dejjem irid jara x’effetti tkun ħalliet u ħallew il-logħob fil-players li jkunu lagħbu mat-timijiet rispettivi tagħhom speċjalment f’injuries li setgħa kien hemm, vjaġġi twal tal-players sud Amerikani u l-moral tal-players speċjalment Taljani jirritornaw lura bih fil-club tagħhom. Għalhekk dawn il-partiti inħobb insejħilom tal-misteru u li ma’ tafx x’jista jiġri fijom.


Lazio dejjem ikunu avversarju ostiku fejn f’dawn l-aħħar staguni dejjem kienu kompettitivi u minn ta’ quddiem. Lazio milli jidher ser ikollom xi nuqqas ta’ players. Immobile reġa irritorna lura minn mat-tim nazzjonali minħabba injury fil-pexxun, u dan jingħaqad mal-player ta’ nofs il-ground Marusic li irriżulta pożittiv ghal covid. Iżda xorta Lazio jibqaw skwadra iebsa b’ħafna players ta’ talent u interessanti, fosthom Milinkovic-Savic; player tajjeb ħafna fil-midfield u għandi kurzita kif dan il-player baqa qatt ma’ ġie akkwistat minn xi top club fl-Ewropa.

L-akkwist ta’ Mattia Zaccagni mingħand Verona ukoll huwa player interessanti ħafna u ta’ ċertu potenzjal. Ma dawn inżid lill-player Luis Alberto, player tekniku u fin immens li l-ħin kollu jisqi lill-attakkanti bi blalen ferm tajba li jistaw jkunu letali ghal avversarji; tip ta’ player illi fl-oppinjoni tiegħi Juventus neqsin ħafna minn dan it-tip ta’ player. Ma ninsewx ukoll l-esperjenza li ġab player bħal Pedro fl-iskwadra Laziali.

Mil-kamp Juventin nittama li ma’ jkunx hemm xi injuries fit-tul. Diġa smajna bl-injury ta’ Paolo Dybala fil-pexxun tant li ġie mibdul waqt il-logħba ta’ l-Argentina. Rodrigo Bentancur ukoll qala daqqa f’irkoptu għalkemm ma’ jidher li hemm xejn gravi, għalkemm il-player ma’ kienx qiegħed ikun ma’ l-ewwel ħdax fl-aħħar logħbiet għaliex mhuwiex għaddej minn forma brillanti.

Din il-partita hija mportanti u fondamentali biex Juventus jibqaw iżidu fil-punti u jibqaw viċin l-ewwel postijiet tal-klassifika bit-tama illi t-timijiet ta’ qabilna jfallu xi punti. Tkun ħasra jekk nerġaw nagħmlu passi lura għaliex jista jkollna effetti ħżiena ħafna mhux biss fil-klassifika iżda anka moralment fir-rendiment tal-partiti li jmiss wara Lazio. Importanti li t-tim isib stabbilita u konċentrazzjoni u determinazzjoni darba għal dejjem f’dan l-istaġun għaliex dan il-kampjonat ser ikun determinanti  rigward l-istat ekonomiku tal-club ghal futur.

Għalhekk nittamaw li nirritornaw minn Ruma bi tlett punti biex minn hawn inħarsu biss il-quddiem u qatt aktar lura f’dan il-kampjonat.

FORZA JUVE #FINOALLAFINE

Kitba ta Pierre Borg

Is-sitwazzjoni ta’ l-iskwadra u s-socjeta Juventina – Pierre Borg

Bla dubju dan kien wiehed mill-aktar bidu difficli u altalenanti li Juventus qatt kellom fl-istorja taghhom. Zgur illi minn wara d-decizjoni ta’ tlett snin ilu, li z-zmien ta’ Allegri bhala kowc kien spicca u s-socjeta kienet iddecidiet illi tibdel u tmur ghal tip ta’ futbol u kowc aktar b’mentalita offensiva, hafna inkluz jien kienu qablu maghha .Izda hafna inkluz anka d-dirigenza ma’ irrealizawx illi dak iz-zmien is-suq tal-kowcis ftit kien joffri alternattiva ta’ livell ta’ Juventus u fl-opinjoni tieghi minn hemm bdiet it-triq ghas sitwazzjoni li qeghdin fija illum.

Forsi qeghdin tistaqsu kif mort daqsekk lura fis-snin? Semplici,ghaliex il-Juventus hija azjenda u bhal kull azjenda trid tkun kapaci taghmel ghazliet kemm jista jkun tajba, programmati, b’kapacita li tanticipa lil clubs ohra bhal ma kien isir fil-passat. Jekk nelenka d-decizjonijiet diskutibli li ittiehdu nahseb dan l-artiklu ma’ jieqafx! Fostom akkwisti ta’ players bil-famuzi free transfer (taparsi) ghaliex fir-realta dawn ghalijom jithallsu commissions enormi lill-agenti ,lill-genituri u salarji kbar lill-players kif filfatt gara u intom daqsi tafu sew min jithallas flejjes kbar bhal 7 miljuni fis-sena u illum kollha nistaqsu imma dawn kif waslu f’dawn il-livelli!

Ghaddew tnax il-loghba u ghalkemm mis-season li ghadda ma’ nbidel xejn partikolari hlief l-akkwist ta’ Locatelli, player tajjeb izda wahdu mhuwiex ha jsolvi kwazi xejn mil-problemi li hemm fil-midfield Juventin zgur li stennejna aktar minn 18 il-punt li ghandna bhalissa. S-socjeta b’Allegri inkluz pruvaw igeluna nemmnu li b’dan il-materjal kien bizzejjed u ser inkunu kompetittivi! Nistqarr maghkom bi tbissima, xi tridom jghidu pubblikament? Izda kif gieli qsamt maghkom opinjoni fil-grupp tal-club taghna s-supporters, ghandom mohh biex jahsbu u qalb li thoss ghalkemm kultant nitkellmu bil-passjoni sforz kemm inhobbu lil Juventus.

Xhieda ta’ decizjonijiet diskutibli hijja l-iskwadra fil-pitch b’wirjiet ftit tajbin fil-kampjonat fejn nibdew nahsbu li ser jinbidlu l-affarijiet u wara nergaw naraw wirjiet li lanqas tibda temmen jekk ma’ tarax! Naturalment wara snin ta’ rebh kulhadd jista jkollu sena jew tnejn illi tnaqqas u ma jigux successi izda ma’ kontx personalment nistenna daqsekk konfuzjoni u ghazliet hziena fis-socjeta u dan nixtieq niktbu u naqsmu maghkom il-membri aktar il-quddiem f’artikli ohra li ser nikteb.

It-triq il-quddiem? Bhalkom nixtieq nibda nara skwadra izjed kompatta fil-pitch, skwadra aktar projetteta ghal kontra attakk ghax il-players taghna huma ta’ dak il-karateristika. Naturalment bhalkom nixtieq li fis-suq ta’ Jannar jinbidel xi haga fil-midfield, izda nistedinkom ma’ noholmux wisq ghaliex trid issir xi cessjoni biex isir xi akkwist u wisq probabli li l-akkwist jista jkun li janticipaw ir-ritorn ta’ Rovella li qieghed b’self ghand Genoa.

Is-sitwazzjoni finanzjarja mhix wahda sabiha wara pandemija li laqtet lil kull klabb fid-dinja; harsu biss lejn Barcellona li kienu mostruzi fil-finanzi u magna tal-marketing izda aktar ma’ tkun kbir aktar id-daqqa tkun kbira. L-ahhar haga ghal illum li xtaqt naghlaq biha. Naqra u nara hafna rabja ghal Andrea Agnelli u ghal familja ghaliex kultant narawom konservattivi wisq! Tajjeb li tkunu tafu illi din il-familja kieku trid ghandom biex jonfqu daqs l-aqwa propjetarji li jonfqu u jixtru lil kulhadd izda dawn huma nies u familja ta’ negozju u kollox isir bl-ghaqal. Ftakru li din il-familja taghtna successi kbar, zammet lil Juventus gewwa stabilita, tellatna mill-infern u l-club ghalijom huwa parti mill-familja mhux bhal haddiehor li jinbiegh darba iva u darba le u anqas biss jaf jghid ta min hi l-propjeta!

Naghlaq billi nirringrazzja lill-President u l-Kumitat kollu tal-fiducja li taghni biex nibda naqsam dawn il-hsibijiet maghkom permezz ta’ dawn l-artikli.

FORZA JUVE #FINOALLAFINE

Awguri lill-missirijiet kollha!

Il-President u l-Kumitat jixtiequ jawguraw il-festa t-tajba lill-missirijiet kollha. Festa li bix-xieraq tiċċelebra s-sagrifiċċji li l-missirijiet kollha jagħmlu għall-familji tagħhom

Tlettax-il sena ta’ Juventusclubmalta.com

Illum jaħbat it-13-il anniversarju minn meta bdejna dan il-blog ta’ aħbarijiet fil-website www.juventusclubmalta.com. Tlettax-il sena li fihom wassalnilkom kuljum l-aħbarijiet prinċipali dwar Juventus u l-Club tagħna. Nistgħu nġibu ħafna statistika biex infissru s-suċċess tal-website: eluf ta’ artikli kull sena; mijiet ta’ eluf ta’ pageviews (jiġifieri nies li jaqraw l-artikli), u ħafna numri kbar oħra. Għalina l-iktar fatt għażiż għalina hu li intom il-qarrejja turuna li tieħdu gost taqraw u taraw dak kollu li nwasslulkom. L-istatistika turina n-numri imma intom turuna b’ħafna modi s-sentiment wara dawk in-numri. L-imħabba li turuna timlina b’kuraġġ biex inkomplu naħdmu sabiex dil-website tkompli tikber. Is-suċċess tagħna tagħmluh intom. Grazzi!

Matthew Scerri

Awguri lill-ommijiet kollha

Il-President u l-Kumitat tal-Juventus Club Vero Amore (Malta 1975) jixtiequ jibagħtu l-isbaħ xewqat lill-ommijiet kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm. Nawguraw lill-ommijiet kollha li jqattgħu jum mill-isbaħ imdawrin bl-għeżież tagħhom.

L-uffiċċju tal-Club qed jerġa’ jilqa’ lin-nies

Il-Kumitat tal-Juventus Club Vero Amore (Malta 197) jixtieq javża li minn nhar it-Tlieta 4 ta’ Mejju s-segretarjat se jerġa’ jkun miftuħ. Il-ħinijiet ta’ ftuħ tal-uffiċċju se jkun bejn is-6.30 u t-8 ta’ filgħaxija kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis.

Importanti min jiġi l-uffiċċju jilbes il-maskla u juża Sanitizer mad-dħul.