Posts

Gravina: “Ottimist li se tinstab soluzzjoni”

Fl-aħħar tliet ijiem kellna numru ta’ dikjarazzjonijiet min-naħa tal-President tal-FIGC, Gravina, liema dikjarazzjonijiet xi ftit jew wisq mhux dejjem jaqblu ma’ xulxin. Hu l-ewwel stqarr li jrid ikun medjatur fis-sitwazzjoni ta’ tensjoni bejn Juventus u l-Uefa minħabba s-Super League. Imbagħad, ftit sigħat wara, l-istess Gravina hedded lil Juventus li ma jitħallux jilagħbu fis-Serie A jekk ma jitilqux mis-Super League. Issa lbieraħ, Gravina reġa’ tkellem dwar dis-sitwazzjoni. Hu qal li tkellem ma’ Agnelli u, filwaqt li tenna li r-regoli huma regoli u li hu ma jista’ jħares lejn wiċċ ħadd, fl-istess ħin però sostna li jinsab ottimist li tista’ tinstab soluzzjoni għall-ġid ta’ kulħadd.

Matthew Scerri

Reazzjoni iebsa minn Juventus, Barcellona u Real Madrid għall-ftehim milħuq mill-Uefa mad-disa’ klabbs l-oħra

Juventus, Barcellona u Real Madrid ħarġu stqarrija conġunta wara li d-disa’ klabbs l-oħra fundaturi tas-Super League laħqu ftehim mal-Uefa biex jabbanduna is-Super League. Fl-istqarrija naqra li hu inaċċettabbli li t-12-il klabb fundatur fl-aħħar ġimgħat safa ta’ pressjoni, theddid u offiżi min-naħa ta’ terzi. Dan minkejja li l-Qrati diġa’ qatgħuha li l-Uefa u l-Fifa ma jistgħux jieħdu passi biex iwaqqfu l-inizjattiva tas-Super League. Ġie mtenni li l-proġett twaqqaf bil-għan li tinstab soluzzjoni għall-problemi li jeżistu fid-dinja tal-futbol. Dal-proġett sar b’rispett lejn l-istrutturi li diġa’ jeżistu u s-Super League se tkun qed tibda biss malli tkun rikonoxxuta mill-Uefa u/jew mill-FIFA. Issemma li parti mid-dħul li se tiġġenera s-Super League kien se jmur biex jiġu megħjuna klabbs oħra.

L-istqarrija ttemm tgħid li t-tliet klabbs lesti jikkunsidraw partijiet mill-proġett tas-Super League u li se jkomplu jaħdmu biex titwaqqaf anki jekk l-Uefa tkompli theddidhom. L-intenzjoni tal-klabbs involuti hu li jkun hemm diskussjoni flimkien mal-Uefa u mal-Fifa, diskussjoni bbażata fuq rispett reċiproku u li tħares is-saltna tad-dritt.

Matthew Scerri

Disgħa mit-tnax-il tim fundatur tas-Super League jilħqu ftehim mal-Uefa

L-Uefa ħabbret li ntlaħaq ftehim ma’ disgħa mit-tnax-il klabb fundatur tas-Super League u qed tirriserva d-dritt li tieħu passi dixxiplinari fil-konfront tat-timijiet li s’issa għadhom ma ħarġux mis-Super League (Juventus, Real Madrid u Barcellona). Id-disa’ timijiet aċċettaw li jħallsu 15-il miljun kull wieħed, liema flus se jiġu investiti mill-Uefa fin-nurseries. Barra minn hekk, għal staġun wieħed biss, kull klabb se jingħata mill-Uefa 5% inqas mid-dħul li suppost ikun intitolat għalih għas-sehem fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Il-klabbs intrabtu wkoll li jħallsu 100 miljun Ewro jekk jilagħbu f’kompetizzjoni bħas-Super League jew 50 miljun Ewro jekk jiksbu xi punt ieħor tal-ftehim mal-Uefa. Tajjeb ngħidu li permezz ta’ dal-ftehim is-Super League m’għadhiex teżisti iktar peress li skont l-istatut tat-twaqqif tagħha, is-Super League tiġi xolta malli disgħa mit-tnax-il klabb fundatur jiddeċidu li jabbadunaw dil-kompetizzjoni.

Matthew Scerri

L-Uefa ma tistax tieħu passi kontra t-timijiet fundaturi tas-Super League

Tard ilbieraħ ESPN irrapurtaw li Juventus, Barcellona, Real Madrid, Inter u Milan kienu qed jirriskjaw li jiġu esklużi għal sentejn mill-kompetizzjonijiet Ewropej bħala kastig talli formalment għadhom jagħmlu parti mis-Super League (Inter però jidhru li jinsabu qrib li jilħqu ftehim biex joħorġu mis-Super League). Jidher imma li dan il-pass dixxiplinari ma jistax jittieħed mill-Uefa hekk kif hemm sentenza ta’ Qorti f’Madrid li torbot idejn il-Uefa u ma tħallihomx jieħu passi kontra l-klabbs fundaturi. Dis-sentenza tgħodd anki fl-Iżvizzera (fejn hemm il-Kwartieri Ġenerali tal-Uefa) minħabba ftehim bilaterali bejn il-pajjiżi.

Matthew Scerri

Infantino jċanfar lil Ceferin u jappella biex ma jkunx hemm sanzjonijiet għall-fundaturi tas-Super League

Il-President tal-Fifa, Gianni Infantino ta intervista lil L’Equipe fejn kellu kliem iebes fil-konfront tal-Uefa u ta’ Ceferin. Sostna li m’għandhom jittieħdu passi fil-konfront tat-tnax-il tim li waqqaf is-Super League. Skontu s-sanzjonijiet jaf ikollhom riperkussjonijiet kbar u xi ħadd irid iġorr eventwalment ir-responsabbiltà tagħhom. Qal ukoll li jekk jittieħdu passi kontra t-timijiet konċernati, jintlaqtu l-plejers,  il-kowċis u l-partitarji li m’għandhom ebda ħtija. Żied li ma jagħmilx sens li wieħed jiddikjara gwerra lill-klabbs il-kbar f’perjodu ta’ pandemija. Ma naqsitx anki ċanfira għal Ceferin. Fil-fatt Infantino qal: “Il-kap tal-futbol Ewropew għandu jsaqsi lilu nnifsu għalfejn wasalna f’dal-punt.” Insomma Infantino jidher li għandu pożizzjoni kompletament differenti minn ta’ Ceferin. Hu jrid li jġib l-għaqda mill-ġdid u sabiex dan l-għan jintlaħaq, xi ħadd irid joħroġ l-id tal-ħbiberija.

Matthew Scerri

Ceferin: “Se jkun hemm konsegwenzi għat-tnax li huma”

Nhar il-Ġimgħa l-Eżekuttiv tal-Uefa ddeċieda li ma jittieħdu ebda passi fil-konfront tat-12-il tim fundatur tal-European Super League. Fl-istqarrija li ħarġet l-Uefa hemm miktub li l-Eżekuttiv għad irid jara x’se jiġri fil-futur dwar dil-kwistjoni. Illum Ceferin ta intervista lil Daily Mail. Fi kliemu se jkun hemm konsegwenzi għat-12-il tim. Kulħadd se jħallas t’għemilu eventwalment għax kulħadd hu responsabbli f’din l-istorja. Ceferin sostna li fl-opinjoni t-tnax-il tim iridu jinqasmu fi tliet gruppi: (i) il-klabbs Ingliżi li ħarġu mill-ewwel; (ii) Atletico Madrid, Inter u Milan li telqu wara; u (iii) Juventus, Real Madrid u Barcellona.

Matthew Scerri

11-il klabb tas-Serie A jitolbu passi kontra Juventus, Inter u Milan. L-Uefa tagħmel pressjoni wkoll

Ħdax-il klabb tas-Serie A talbu uffiċjalment li jittieħdu passi fil-konfront ta’ Juventus, Inter u Milan talli waqqfu s-Super League. Il-klabbs li ressqu dit-talba huma: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma u Cagliari.

Intant qed ikun hemm allegazzjonijiet (li għaldaqstant mhumiex ikkonfermati) li l-Uefa qed titlob lill-FIGC li uffiċċjali ta’ Juventus, Milan u Inter ma jkunux iktar qed jiffurmaw parti mill-Kumitat Eżekuttiv tal-istess Federazzjoni. L-iktar wieħed li qed jirriskja bħalissa hu Marotta li hu membru fl-Eżekuttiv u li x’aktarx se jkun qed iċedi postu. Allegatament, l-Uefa mhix lesti tinnegozja xejn issa u fil-futur mal-FIGC jekk fl-istrutturi tagħhom ikun hemm rappreżentanti ta’ Juventus, Inter u Milan.

Matthew Scerri

It-teatrini ta’ dil-ġimgħa!

Waslet biex tintemm l-ewwel ġimgħa mit-twaqqif tal-European Super League li mingħajr dubju serqet ix-xena fl-aħbarijiet u nistgħu ngħidu li għal darba wara iktar minn sena kellna xi ħaġa li fuqu tkellimna iktar milli fuq il-Covid!

Nibda billi ngħid li jien il-pożizzjoni tiegħi dwar is-Super League għamiltha ċara u ktibtha f’artiklu aktar kmieni dil-ġimgħa. Jien favur il-proġett għax nemmen li l-affarijiet għandhom jinbidlu biex insalvaw il-futbol. Wara ġimgħa nisma’ u naqra għadni dejjem iktar konvint mis-Super League u kull darba li jiftaħ ħalqu Ceferin inħossni nikkonvinċi ruħi li l-unika tama li għandna li l-futbol ikun salvat hu li tibda din l-imbierka Super League.

Nifhem u nirrispetta lil dawk is-supporters li jaħsbuha f’mod differenti. Nifhem li wara t-talba tagħhom hemm sejħa għal futbol inqas iddominat mill-flus u li jkun sport ta’ divertiment aktar milli bussiness. Sa ċertu punt naqbel magħhom, imma fl-istess ħin għadni m’iniex konvint li dan kollu jista’ verament iseħħ.

Ma naċċettax, però, li jkollna lezzjonijiet ta’ moralità mingħand nies bħal Mourinho, Guardiola u Neymar li ilhom snin jaqilgħu somom fenomenali u jaħdmu biss f’klabbs sinjuri li l-ħin kollu jippumpjaw il-flus. Il-Malti jgħid ‘Biex tiskonġra trid tkun pur” u ma naħsibx li nies bħal Mourinho jew Neymar jistgħu jitqiesu bħala paladini taż-‘żgħar’. Guardiola, imbagħad, jaħdem għal klabb li kiser ir-regoli tal-Fair Play Finanzjarju bla ma ħallas għal għemilu għax bħas-soltu l-‘mamma’ Uefa ħadet ħsieb kollox!

Hu inaċċettabbli wkoll dak kollu li għamel u qal Ceferin dil-ġimgħa. Hu bniedem frankament ridikolu li l-ħin kollu joħroġ il-ħdura tiegħu. Jekk il-futbol hi l-logħba tas-supporters kif qal, allura jmissu jibda jirrispetta lilna s-supporters.

Kif għidt aktar kmieni dil-ġimgħa, nemmen li Ceferin u sħabu huma rrabjati biss għax se jitilfu l-poter u l-monopolju tagħhom. Ilhom għexieren ta’ snin jużaw il-flus li jiġġeneraw il-klabbs biex huma jkunu jistgħu jagħmlu l-lobbying tagħhom u jżommu s-siġġu tagħhom. Xejn iktar! Moħħhom biss fihom infushom u fil-poter li għandhom u jridu jbellgħuhielna li qed jaħdmu għas-supporters, għall-klabbs iż-żgħar, eċċetra. Ceferin imissu jaqbad jirriżenja b’mod immedjatament. Aħna bħala supporters għandhom bżonn lit-tim tagħna u mhux bniedem arroganti bħal Ceferin. Aħna nżommu mal-Juventus u mhux mal-Uefa jew ma’ Ceferin.

Mhux se noqgħod nidħol wisq fil-mertu ta’ ħafna kritika li saret fl-aħħar jiem. Xtaqt nagħmel biss żewġ punti li għalija huma ta’ għafsa ta’ qalb:

(i) Is-Super League twaqqfet minn tnax-il tim. Illum kulħadd qed jipponta subgħajh lejn Agnelli u Perez. L-għaxar klabbs l-oħra għandhom l-istess tort (dejjem jekk hu tort). Il-media qed tipprova tbella’ lis-supporters li Agnelli u Perez biss huma ħatja. L-oħrajn, imma nsaqsi jien, ġew sfurzati li jiffirmaw il-kuntratt? Jew iffirmaw il-kuntratt għax raw li kien jaqblilhom? U għala ħarġu jumejn wara li ffirmaw? Mela ħasbu li dan hu kuntratt ta’ erba’ soldi?!

(ii) Ħafna tkellmu dwar mertu. Sostnew li huma kontra s-Super League għax se jkun hemm timijiet li jkollhomposthom garantit u allura ma jidħlux fuq bażi ta’ mertu. Forsi tajjeb li dawn in-nies jifhmu li timijiet bħal Juventus u Real Madrid ilhom li kisbu u wrew il-mertu tagħhom. Hemm l-istorja tal-klabbs li tixhed dan. Li Ancelotti bħala kowċ ta’ Everton jiġi jitkellem fuq mertu hi ħaġa ridikola. Tgħid veru jaħsibha hekk jew bħas-soltu qed juża s-Super League biex jattakka għal xejn b’xejn lil Juventus?

Matthew Scerri

Ceferin ikompli jparla fil-vojt

Der Spiegal qed jirrapurtaw li Alexandr Ceferin stqarr dan li ġej: “Min se jibqa’ involut fis-Super League, fil-futur mhux se jkun jista’ jilgħab fil-kompetizzjonijiet tal-Uefa. Il-kompetizzjonijiet tagħna se jibqgħu fantastiċi anki mingħajr dawn l-erba’ timijiet. Nistgħu ngħidu li jekk xi ħadd irid jibqa’ egoist, jista’ jipprova jagħmel mill-ġdid is-Super League. Diġà ppruvaw u fallew!”

Ir-riferiment hu ovvjament għal Juventus, Real Madrid, Barcellona u Milan li s’issa għadhom ma telqux mis-Super League. Tajjeb infakkru li hemm kuntratt iffirmat u hemm penali li trid titħallas minn min se jitlaq mis-Super League. Skont rapporti mhux uffiċjali, il-penali tammonta għal 300 miljun. Hi kemm hi l-penali, hi tal-mistħija li Ceferin qed jitkellem b’dal-mod. Hu qed jiddefendi l-interessi tiegħu personali u ta’ sħabu, u qed jiġi jaqa’ u jqum mis-supporters. Ngħid għalija Ceferin u sħabu jistgħu jagħmlu l-isbaħ kompetizzjoni, biss jekk mhux se jkun hemm Juventus, għalija dik il-kompetizzjoni se tkun qisha ma teżistix. Jien supporter Juventin u se nibqa’ nsegwi lil Juventus kulfejn se jilagħbu bħalma fl-2006 ma ddejjaqtx insegwi lil Juventus fis-Serie B!

Matthew Scerri

Illum se jiltaqa’ l-Eżekuttiv tal-Uefa

Illum mistenni jiltaqa’ l-Eżekuttiv tal-Uefa sabiex jiddiskuti fost l-oħrajn dak kollu li nqala’ dil-ġimgħa b’rabta mal-European Super League. L-indikazzjonijiet huma li mhux se jittieħdu passi fil-konfronti tat-tnax-il tim fundatur tas-Super League. Probabbli imma li l-Uefa se tieħu passi sabiex fil-futur ma jkunx possibbli li timijiet jaħdmu biex iwaqqfu kompetizzjonijiet simili.

Matthew Scerri