Posts

Agnelli: “Is-Super League ma tistax tkompli”

Il-proġett tal-European Super League wasal fi tmiemu. Andrea Agnelli stess illum ikkonferma li l-proġett ma jistax jibqa’ għaddej la darba ħafna klabbs telqu. Ceferin tkellem ftit tal-ħin ilu u sostna li “kulħadd reġa’ ġie lura, Naf li għandhom ħafna x’jagħtu lill-futbol f’kull livell.” Il-kliem ta’ Ceferin jixhed il-partijiet għamlu paċi u li se jkunu qed jaħdmu mill-ġdid flimkien.

Matthew Scerri

Mil-lenti tal-President

Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni rigward din l-imbierka Superleague, però li ħafna minnkom li tissejħu Juventini toħorġu qatta bla ħabel kontra Agnelli u tinsew x’għamel f’dawn 9 snin ma niflahiex!

Ħafna minnkom issa stenbaħtu li l-futboll huwa flus biss u l-UEFA xebgħet terda’ u l-klabbs jieħdu il-loqom u l-Players iridu jitħallsu bil-miljuni! Ħafna minnkom tridu l-aqwa players fit-tim bil-paga tagħhom xi 30 miljun fi sena, min ser iħallashom dawn? Min fejn ser jiġu il-flus speċjalment bil-pandemija li għaddejjin minnha u dħul XEJN!!

Għax bi rispett kollu ħafna lanqas iħallsu Sħubija ta klabb lokali aħseb u ara kemm ser jgħatu ċenteżmu lil Juventus!!

U xi ngħidu għal players ser inaqqsu drastikament il pagi? Għax anki biex konna ngibu ex players fil-klabb tagħna konna nħallsu mijiet ta’ liri biex tifirħu bihom il-membri.

L-UEFA li fi ħdanha kellha lil Blatter u Platini u dawn instabu ħatja ta korruzjoni ser tiftaħ ida u tejn lil klabbs f’mument daqshekk delikat!

Nagħlaq billi infakkar lil dawn imsejħa Juventini fi żminijiet ta’ Blanc, Cobolli Gigli u Maifredi….. Jekk ma tiftakrux fittxu li storja ħalli forsi tapprezzaw dak li għamel Andrea Agnelli.

Joseph Fenech

L-ultras Juventini jipprotestaw

Tard ilbieraħ filgħaxija twaħħlu żewġ streamers mill- ultras ta’ Juventus mal-kanċelli tal-Allianz Stadiums. L-istreamers huma kontra s-Super League u għal darb’oħra kien imtenni li m’hemmx rispett lejn is-supporters. Tajjeb infakkru li l-ultras ilhom fi gwerra ma’ Juventus, l-ewwel bi strajk tas-support meta l-grawnds kienu miftuħin u fl-aħħar żmien permezz ta’ streamers ta’ dat-tip li kienu qed jitwaħħlu.

Matthew Scerri

Super League. Il-proġett se jkun imfassal mill-ġdid

Permezz ta’ stqarrija uffiċjali, il-klabbs fundaturi tal-European Super League ħabbru li se jkun qed jirrevedu mill-ġdid il-punti kruċjali tal-proġett. Fl-istqarrija naqraw li l-klabbs għadhom konvinti mill-validità tal-proġett, biss lesti jikkunsidraw xi bidliet bil-għan jibqa’ dejjem li tintlaħaq stabilità finanzjarja filwaqt li s-supporters jingħataw l-aqwa spettaklu possibbli. Sar riferimetn għal sentenz ta’ qorti Spanjola li kkonfermat kemm il-proġett ma jikser ebda liġi. Fl-istess ħin inqtal li l-klabbs Ingliżi kellhom joħorġu mis-Super League minħabba l-pressjoni li saritilhom. Issa l-proġett se jkun imfassal mill-ġdid.

Matthew Scerri

Riskju kbir li s-Super League tisfaxxa fix-xejn

Fl-aħħar minuti qed ikun irrapurtat li tard illejla, għall-ħabta tal-11.30 ta’ filgħaxija, se ssir laqgħa straordinarja li tista’ twassal biex il-proġett tal-European Super League jisfaxxa fix-xejn. Erba’ klabbs Ingliżi (Chelsea, Arsenal, Manchester United u Manchester City) jidhru li qed jirtiraw mis-Super League wara l-protesti tas-supporters. Anki Atletico u Barcellona jidhru li  m’għadhomx daqshekk konvinti mill-proġett. Hemm għidut anki li l-President ta’ Manchester United irriżenja b’rabta mal-każ. Insomma, is-Super League tidher fil-punt li tisfaxxa fix-xejn. Tajjeb ngħidu imma li t-12-il klabb iffirmaw kuntratt li jorbothom mas-Super League u mhux se jkun faċli li jinħallu minnu. Fi kliem ieħor jista’ jkun li s-Super League ma tkunx tista’ tibda imma l-klabbs li ma jridux jibqgħu fiha jkollhom jidħlu f’battalja legali li taf iddum is-snin.

Matthew Scerri

Min huma jew se jkunu t-tlieta l-oħra?

Il-European Super League mistennija jkollha 15-il klabb fundatur. Tnax minnhom diġà nafuhom. Jonoqs li nsiru nafu min huma jew se jkunu t-tlieta l-oħra. L-għidut kien li t-tliet timijiet huma: PSG, Borussia u Bayern Munich. Intqal li PSG ma ridux jidħlu fis-Super League minħabba sid il-klabb tagħhom xtara t-tv rights taċ-Champions League. Qatt ma ġie spjegat, mill-banda l-oħra, għala l-Ġermaniżi għadhom ma ffirmax. Florentino Perez, fl-intervista tal-bieraħ, stqarr li PSG qatt ma ġew mistiedna jissieħbu fis-Super League, filwaqt li qatt ma kien hemm diskussjonijiet mal-klabbs Ġermaniżi. Id-domanda tibqa’ għaldaqstant: min se jkunu t-tliet klabbs fundaturi l-oħra? Fl-aħħar sigħat issemmew Roma. Tgħid verament il-klabbs l-oħra se jkunu ġejjin huma wkoll mill-Italja, mill-Ingilterra u minn Spanja? Jew finalment se jibqgħu biss tnax-il klabb fundatur bil-possibbiltà li jkun hemm tmien timijiet oħra li jinbidlu kull sena? Nistennew u naraw.

Matthew Scerri

Ngħiduha kif inhi: ma setax jibqa’ kollox kif kien!

Ikolli nammetti li llum inħossni qed ngħix ġurnata storika li se tibdel il-kors tal-istorja, xi ftit jew wisq bħal meta ħarġet is-sentenza Bosman. Il-European Super League saret realtà wara li ilna snin nisimgħu dwarha. Kif kien mistenni l-ħolqien tal-European Super League kien qisu terremot li ħasad lil ħafna u qanqal reazzjonijiet ta’ kull tip.

Min-naħa tiegħu jkolli ngħid li jien favur dal-proġett u se nispjega r-raġunijiet li jwassluni nikkonkludi li s-Super League hi ta’ ġid.

Nibda biex ngħid li l-idea kemxejn ‘romantika’ ta’ futbol tal-fqar minflok tas-sinjuri, ta’ futbol fejn iż-żgħir jikkompeti fuq l-istess livell mal-kbir, hi idea mqtugħa mir-realtà. Il-futbol ilu business għal snin twil u dawn narawh f’kull livell, inkluż fost l-hekk imsejħa dilettanti. Jekk hawn min jaħseb li fin-nurseries jew anki fl-iskejjel tal-futbol l-iskop mhuwiex wieħed ta’ flus, sejjer żball bil-kbir. Semmai hu iktar realistiku li ngħidu li l-klabbs il-kbar għal għexieren ta’ snin taw l-opportunità lill-klabbs iż-żgħar li jibqgħu jeżistu u jagħmlu l-business tagħhom.

Jekk inħarsu lejn l-istampa sħiħa ta’ dak li ġara tard ilbieraħ insibu li bil-ħolqien tas-Super League, il-klabbs il-kbar tal-Ewropa għażlu li jimxu fid-direzzjoni tal-business sportiv Amerikan. Għażla elitista, vera, però għażla li kellha tittieħed għax il-klabbs il-kbar huma kollha midjunin u ma jistgħux jibqgħu għaddejjin b’dak li tgħaddilhom l-Uefa. Barcellona, biex insemmu klabb wieħed biss, għandhom iktar minn biljun Ewro f’dejn. Juventus għandhom erba’ mitt miljun dejn. It-timijiet l-oħra kollha għandhom dejn ikbar minn dak ta’ Juventus. Djun kbar li ma jistgħux jitħallsu jekk kollox jibqa’ kif kien fl-aħħar snin. Il-klabbs għażlu għalhekk li jieħdu d’idejhom it-tmexxija tal-finanzi li huma stess jiġġeneraw flok iħallu lill-Uefa ddaħħal dawn il-flus kollha u tagħti lura parti sostanzjalment żgħira minnhom.

Dwar l-Uefa hemm ħafna xi ngħidu. Li l-Uefa tiġi titkellem illum fuq valuri u prinċipji hi kemxejn ħaġa ridikolia Irridu nagħlqu għajnejna u nagħmluha tabirruħna li fl-aħħar snin kollox mexa sew? Irridu taparsi ma nindunawx li taħt ħafna aspetti kien hemm timijiet minn pajjiż wieħed li ġew dejjem iffavuriti fuq l-oħrajn? Il-verita’ hi li l-uffiċċjali tal-Uefa jqassmu għall-finijiet politiċi tagħhom il-flus li jiġġeneraw il-klabbs il-kbar. Huma jeħtieġu l-voti biex ikunu kkonfermati fil-karigi tagħhom u allura jwegħdu l-flus lill-‘fqar’ biex jiksbu l-voti tagħhom. Din mhix għajnuna, mhix karità, mhix ġustizzja jew tqassim ġust ta’ riżorsi. Din tissejjaħ lobbying!

Hemm ħafna x’wieħed jgħid anki dwar l-FIGC u l-Lega Calcio. Il-komportament tagħhom kien dejjem ġust? Jew fil-verità ilna snin taħt id-dittatura ta’ Lotito u De Laurentis? Fejn kienu t-timijiet li llum qed jitolbu li jkunu mħarsa l-valuri tal-isport meta ġiet ivvintata Calciopoli biex jinqered tim? U tħarsu l-valuri tal-isport meta Lazio lagħbu bi plejer pożittiv għall-Covid-19 bla ma ngħataw telfa walk-over? Tħarsu l-valuri tal-isports meta Napoli nstabu ħatja li għamlu pressjoni fuq l-awtoritajiet tas-saħħa biex ikollhom skuża ħalli ma jinżlux għal-logħob kontra Juventus (bit-teatrin tal-Appell, imbagħad, fejn il-Federazzjoni ma bagħtitx id-dokumenti tal-każ u hekk Napoli rebħu l-appell)? Dawn li qed jgħajru lil Juventus, Inter u Milan, qegħdin verament jiddefendu l-valuri tal-isports jew huma rrabjati li tħallew barra? Hi kritika ġenwina jew sempliċiment maħruqin li mhux se jkomplu jpappuha fuq dahar it-tlieta l-kbar?

Ejjew inkunu onesti: il-futbol hu business u bħal f’kull business ieħor kulħadd għandu d-dritt li jagħmel l-interessi tiegħu. L-affarijiet kif kienu sal-bieraħ m’għadhomx jagħmlu wisq sens. Konna qegħdin f’xifer irdum b’ħafna klabbs qrib li jfallu. Is-Super League probabbli kienet l-uniku mod biex il-futbol ta’ ċertu livell jibqa’ jeżisti. Iż-‘żgħir’ illum irid jaqdef ftit iktar waħdu imma finalment ħadd ma jista’ jgħid jekk hux se jkun qabillu hekk ukoll!

Matthew Scerri

L-avukati tal-Uefa jidħlu fl-azzjoni! Plejers esklużi mit-timijiet nazzjonali

F’dawn is-sigħat l-avukati tal-Uefa qed jaħdmu sabiex isibu l-bażi legali ħalli Real Madrid, Manchester City, Chelsea u Manchester United ikunu mkeċċija b’mod immedjat mill-edizzjoni ta’ dis-sena taċ-Champions League u tal-Europa League. Dan ħabbru Ceferin stess. Issa rridu naraw verament kemm se jkun legalment possibbli għall-Uefa li jwettqu dak li heddu.

Intant Ceferin stess stqarr ukoll li l-plejers tat-timijiet tas-Super League mhux se jkunu jistgħu jilagħbu għal pajjiżhom fit-Tazza tad-Dinja u fil-Kampjonat Ewropew għan-Nazzjonijiet.

Matthew Scerri

Daqt jiltaqgħu l-Presidenti tal-klabbs tas-Serie A. Juventus, Milan u Inter mhux mistiedna

Minn hawn u ftit tal-minuti oħra se jiltaqgħu l-Presidenti tal-klabbs tas-Serie A sabiex jiddiskutu t-twaqqif tas-Super League. Għal-laqgħa ma ġewx mistiedna Juventus, Inter u Milan li huma fost il-fundaturi tas-Super League. Nafu li l-Lega Calcio u l-FIGC qed jheddu li t-tliet timijiet jiġu esklużi mill-kampjonat Taljan. Skont La Repubblica Cagliari, Verona u Atalanta diġà talbu li Juventus, Inter u Milan jiġu esklużi immedjatament mill-kampjonat Taljan u mill-Coppa Italia. Issa rridu naraw x’se jkun deċiż. Ovvjament tajjeb infakkru li s-Super League twaqqfet bil-għan li tieħu post il-kompetizzjonijiet Ewropej biss. Fil-pjanijiet tal-fundaturi tas-Super League hemm li jkomplu jilagħbu fil-kampjonati domestiċi.

Matthew Scerri

Għal ħafna hu tradiment, imma …

Il-proġett tal-European Super League ilu jinħema bil-moħbi tal-Federazzjoni u tal-Uefa. Fix-xhur li għaddew kien hemm diversi laqgħat li raw lil Andrea Agnelli involut direttament. F’Settembru li għadda Andrea Agnelli u Zhang kienu marru f’Casa Milan biex uffiċjalment jitkellmu dwar strateġija komuni għas-Serie A. Probabbli imma li l-klabbs kienu qed jiftehmu bejniethom biex jieħdu sehem fis-Super League. Fid-19 ta’ Jannar li għadda, imbagħad, Florentino Perez kellu laqgħa ta’ tliet sigħat ma’ Andrea Agnelli fil-Continassa. Ħafna qed iqisu dik il-laqgħa bħala waħda deċiżiva biex titwaqqaf is-Super League.

Andrea Agnelli f’dawn is-sigħat qed ikun fiċ-ċentru tal-kritika ta’ dawk li huma kontra s-Super League. Fil-fatt hu, bħala President tal-ECA, kien qed jinnegozja mal-Uefa l-format il-ġdid taċ-Champions League wara l-2024. Andrea Agnelli għandu rabta ta’ ħbiberija personali mal-President tal-Uefa, Ceferin, tant li dan tal-aħħar kien il-parrinu tal-magħmudija ta’ bint Agnelli. Ħafna qed iqisu dan kollu bħala tradiment min-naħa ta’ Agnelli. Barra minn hekk skont xi esperti jista’ jkun ukoll li Juventus, Inter u Milan jaf kienu kontra li l-investiment funds Cvc-Advent-Fsi jiksbu 10% tas-Serie A proprju minħabba klawżola fil-kuntratt li ma kinitx tippermetti lill-klabbs li jieħdu sehem f’proġetti simili għas-Super League.

Tradiment, egoiżmu u ħafna termini negattivi oħra ntużaw fl-aħħar sigħat b’rabta mas-Super League. Il-mudell hu dak tal-business sportive Amerikan tipo l-NBA. Mudell li fl-Ewropa m’aħniex imdorrija bih u filwaqt li nifhem li kulħadd għandu idea kemxejn romantika tal-futbol, forsi wasal iż-żmien li nifhmu li l-klabbs jeħtieġu jibdlu dak kollu li tradizzjonalment drajna bih u li wassal biex il-klabbs il-kbar kollha jinsabu midjunin. Ma setax jibqa’ kollox kif kien qabel għax il-klabbs kienu bil-mod il-mod resqin lejn falliment finanzjarju. Forsi tajjeb li ndaħħlu f’rasna li aktar milli mossa egoistika, din hi fil-verità mossa biex jiġu salvati l-klabbs.

Matthew Scerri